Alkoholproblem

Om tullen i Helsingborg skulle beslagta alla alkohol som tas in illegalt skulle hela rättssystemet slås ut. Chefen för Kompetenscenter Gränsskydd Malmö, Karl Gunnheden, skräder inte orden. Han och hans medarbetares vardag har drastiskt ändrats sedan några år tillbaka.

Införselkvoterna av alkohol har gått upp. Eller rättare sagt, man får inte ta in en enda flaska om man har till avsikt att sälja den. Samtidigt får man ta in mer än den så kallade indikativa nivån om det är för privat bruk.

Det är enorma mängder som beslagtas. Just nu har tullen i Helsingborg 1000 kvadratmeter i tre pallhöjder beslagtagen. Det motsvarar en miljon liter alkohol och de betecknar det själva som en droppe i havet. Med samma insats har antalet beslag minskat något det senaste halvåret men storleken på varje beslagen ökat. Slutsatsen är att större mängder tas in.

Chaufförer kör långväga ifrån för att transportera och det finns exempel där de tagit amfetamin för att kunna köra non-stop Dalarna-Tyskland tur och retur.

Detta är organiserad brottslighet där man verkligen kan se effekterna av det stora gap i prisskillnader som finns mellan Sverige och Tyskland. Illegal införsel av alkohol har låg upptäckandegrad på grund av resursbrist, har stor vinstmöjlighet och ger litet straff.

Köparna kan köpa utan kontroll. Det levereras med kort varsel dygnet runt till angiven adress efter ett telefonsamtal av så kallade sprittaxis. Säljaren räknar inget annat än kontanter. Åldern bryr de sig inte om överhuvudtaget.

Åtgärder måste sättas in snarast.
Harmonisering av skattenivåerna måste till för att ta bort vinstmöjligheten för den organiserade brottsligheten.
Attitydpåverkan för att ändra främst ungdomars attityd till drickande.
På sikt kan vi försöka påverka EU genom att försöka flytta frågan från skatteinkomstområdet till folkhälsoområdet.
En annan åtgärd skan vara att försöka hitta en högre gemensam lägstskattenivå.

Skånemoderaterna har motionerat i riksdagen om förslag och vi fortsätter vår envisa arbete med att få en ändring till stånd.

Comments are closed.