Den svenska EMPA-delegationen

Från vänster till höger:
Mats Sander, Ulrika Funered, Christin Hagberg, Lisbeth Grönfeldt Bergman.
Alf Svensson och Olle Thorell hade förhinder och kunde inte delta

Tags:

Comments are closed.