Internationellt parlamentariskt arbete som inte uppmärksammas

Jag är ordförande för en av riksdagens internationella delegationer, den till medelhavssamarbetet – EMPA.
Det är parlamentariker från 43 länder samlas några gånger per år och ensas om rekommendationer till sina regeringar. I år sattes särskilt fokus på fredsprocessen i mellanöstern, men frågor som också diskuterades var kvinnans rättigheter, vattenfrågan och en medelhavsbank.
Just medelhavssamarbetet är den enda arena där Israels och Palestina utrikesministrar möts officiellt vilket är unikt. Vi påverkas starkt av hur våra grannar har det, även om de bor en bit bort. Med fred i mellanöstern skulle ett frihandelsområde kunna etableras på relativt kort tid. Tillväxten i fattiga länder skulle öka, likaså skulle demokratin stärkas och respekten för mänskliga rättigheter bli bättre.

Svensk media verkar vara totalt ointresserad av vad vi riksdagsledamöter egentligen gör i sina uppdrag så länge det inte handlar om konflikt och då helst med det egna partiet. Den största möjligheten för våra väljare att få reda på vad vi gör är genom media. Vårt arbete skapar kanske inte omedelbar monumental omställning men jag är övertygad om att mötet mellan människor skapar positiva förändringar. Att lära känna människor från andra kulturer stärker den ömsesidiga respekten för varandra. Om vi visar att vi kan samverka utan att kränka varandra kanske det kan inspirera fler att göra detsamma.

EMPA-delegationens hemsida  Riksdagens sida om internationellt arbete 
Jordan Times
 
Jordan Times
   JT2

Mitt pressmeddelande:

 

 Mats Sander (M) deltar i diskussion om Israel-Palestina-konflikt på EMPA-möte i Amman, Jordanien 

Från lördag den 13 mars till söndag den 14 mars äger den parlamentariska församlingen för Europa-Medelhavet (EMPA) sjätte session rum i Amman, Jordanien. En av de viktiga frågor som kommer att diskuteras är fredsprocessen i mellanöstern.  

– Vi har de senaste veckorna sett hur konflikten mellan Israel och Palestina starkt påverkar även skånska politiker och deras uttalanden. Rätt eller fel – detta visar att det är en mycket komplex konflikt som måste tas på största allvar. Det säger riksdagsledamot Mats Sander (M), som är Sveriges representant i EMPA.

EMPA består av 280 ledamöter. 140 ledamöter som företräder de nationella parlamenten inom EU och europaparlamentet samt 140 ledamöter som företräder de nationella parlamenten från partnerskapsländerna runt Medelhavet. Församlingen har till uppgift att bland annat ta upp politiska frågor av gemensamt intresse och att förstärka partnerskapet mellan EU och Medelhavsländerna. Mats Sander (M) är ordförande för den svenska riksdagsdelegationen till EMPA och höll ett anförande om fredsprocessen under helgens session.

– En försoning mellan Israel och Palestina är betydelsefull för fred och säkerhet, men inte bara bilateralt utan för regionen som helhet. Möjligheterna till ökat välstånd och en reellt hållbar utveckling i hela Mellanöstern går sakta på grund av låsningen. De senaste dagarnas utveckling med nya bosättningar gör att låset nu verkar ha gått i baklås. Men med EMPA fås möjlighet till dialog och diskussion. Med alla – på lika villkor, avslutar Mats Sander (M).

Mats Sander (till höger) samtalar med Israels vice talman Majallie WHBEE om fredsprocessen i Mellanöstern under EMPA-sessionen i Amman, Jordanien.
Mats Sander (till höger) samtalar med Israels vice talman Majallie WHBEE om fredsprocessen i Mellanöstern under EMPA-sessionen i Amman, Jordanien.

 

 

 

 

 

 

  

Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.