Gillar höghastighetståg, men…

DE RÖDGRÖNA presenterar sina infrastruktursatsningar i DN idag. Jag finner det hela intressant efter en snabb genomläsning av texten, för jag håller med om en hel del. Höghastighetståg och mer transporter på järnväg, javisst! Men annat väcker frågetecken.

HUR ska satsningen på 120 miljarder MER än Alliansregeringens genomräknade och realistiska satsningar finansieras? Ingen vet. Men de rödgröna säger att det inte ska bli mer skattesänkningar. Därför återstår, ja vad då? Jag anar brutala skattehöjningar på flyget, landsvägstrafiken, bensinen… När jag nu uppdaterar min bloggpost så är det med konstaterande att den stora satsningen ska ske med lånade pengar… Hur katten kan man ena stunde stå och sägat att alliansregeringen sänker skatter med lånade pengar (som dessutom är falskt) för att i nästa andetag hävda att man vill låna av våra barnbarn för att bygga…

MYCKET MÄRKLIGA STRUTSNINGAR märks och jag är övertygad om att väljarna har en nyktrare verklighetsuppfattning. Med skygglappar skriver de rödgröna följande:
”Den moderatledda regeringen har misslyckats med den ekonomiska politiken. Bokslutet efter Fredrik Reinfeldts regeringsinnehav är dystert. Regeringen tvingas skriva ned sin prognos för tillväxten. Samtidigt har Sverige den högsta arbetslösheten sedan 90-talskrisen. Sysselsättningsgraden har på fyra år sjunkit med 1,6 procentenheter. Det motsvarar 100 000 förlorade jobb.”
DEN GLOBALA finanskrisen har helt tydligt hanterats så bra av Alliansregeringen att varken socialdemokraterna eller deras tillväxtfientliga samarbetspartners verkar ha märkt av den. Volia! Sverige går ur denna prövning som bäst i klassen och det tack vare Alliansregeringens ansvarsfulla politik där Anders Borg är en internationellt mycket respekterad och erkänd finansminister.

STOCKHOLMSPERSPEKTIVET med riktade, konkreta satsningar är tydligt och kopplingen till övriga Europa nämns enbart övergripande och Öresundsregionens möjligheter negligeras där enbart stambanan nämns som den stora satsningen. Inget om fast förbindelse Helsingborg-Helsingör, höghastighetståg Mälardalen-Skåne-Danmark-Tyskland eller dubbelspår på hela Västkustbanan.

TROVÄRDIGHETEN är låg. Järnvägen byggdes upp på 1800-talet när socialdemokratin inte hade så stort inflytande. Under 1900-talet har de under sitt långa regeringsinnehav enbart förvaltat, och till och med agerat så att enorma sträckor järnväg lagts ned. Under s-regeringens senaste 12-åriga regeringsperiod utmålades infrastrukturella ofinansierade luftslott. Och  löften om skånska satsningar lämnades hängandes kvar i luften som andedräkten en kall vinterdag när när näsan vändes för hemresa till Stockholm.
SVD  HD  SKD

Tags: , , , , , , , , , , ,

3 Responses to “Gillar höghastighetståg, men…”

  1. […] Peter A och Martin och Tokmoderaten och Mats och […]

  2. […] 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, […]

  3. […] har skrivit om det här spektaklet. Peter A och Martin och Tokmoderaten och Mats och Ankersjö. Idag får begreppet politisk julafton en helt annan betydelse. De rödgröna lovar […]