Dr Nollkoll?

Med medias uppgifter som underlag uppfattar jag det som att en läkare anställs utan kontroll på dennes bakgrund och historik. Denna gång finns ett stort antal allvarliga anmälningar och fällningar i den norska patientskadeorganisationen. Sakkunniga skriver att läkaren saknar grundläggande anatomiska kunskaper och att hennes omdöme sviktar. Läkaren har trots detta kunnat anställas både i Danmark och Sverige och fortsätta med sitt tvivelaktigt utförda hantverk och i media rapporterar hur kollegor och chefer i Danmark och Sverige tar henne i försvar. Kanske har de rätt, jag är inte sjukvårdsspecialist.

Med medias uppgifter som grund rapporteras ansvarslöshet och slentrianmässighet i en organisation som borde stå på tå för att hålla högsta kvalitet. Det handlar ju om liv och lem för de som utsätts. Patientsäkerheten verkar ha satts på undantag. Detta exempel där informationen fanns men inte tagits hänsyn till är graverande enligt min mening.

Vi har en efterhandssituation som alla vårdinrättningar måste vända till att samla in och ta hänsyn till relevant beslutsunderlag FÖRE anställning, utan denna kontroll borde en anställning inte kunna göras. Ett beslut där transparensen måste vara stor, för integriteten i detta läge måste underställas patientsäkerheten. Att det inte finns ett internationellt register förvånar mig, det måste vara en enkel operation att skapa detta.

Den enskilde vårdtagaren måste också på ett enkelt sätt kunna få beslutsunderlag i form av information om behandlande läkare FÖRE ingrepp. Informationen före ingrepp borde kunna innehålla medicinskt ansvarig läkares rekommendation i kombination med föreslagen läkares bakgrund där även myndigheternas noteringar om anmälningshistorik tydligt framgår.
Vad tycker du?
SVD  SVD2  DN  DN2  SDS  HD

Tags: ,

2 Responses to “Dr Nollkoll?”

 1. Svenne skriver:

  Exemplet med denna läkare visar på något mycket allvarligare inom svensk sjukvård, nämligen hur lite ansvar landsting har över hur vård bedrivs.
  Eftersom dåliga läkare, läkare som klantar sig mm inte kostar. Vårdtagare har inga möjligheter och informera sig om läkaren man tilldelas, då är det inte speciellt viktigt att kolla upp referenser eftersom dålig kvalitet på vård inte är ett problem för landstinget.

  När det inte kostar och utföra ett dåligt arbete så är det heller inget man granskar.

  Det går omkring mängder med läkare som inte har riktig koll på vad de håller på med.

 2. Veronika skriver:

  Man kan också välja att tolka det lite som ödets ironi att Danmark ger igen för att Sverige skickade över den svensk-egyptiske skandalläkaren Rafik Abu-Ramadan, som har ett liknande CV på sitt samvete, som Krogh.

  http://frianyheter.wordpress.com/?s=Rafik+Abu-Ramadan