Öresundsregionen – världsledande i Skåne?

Öresundsregionen - världsledande?Intressant och underhållande. Johan Wester stod för lättsamhet och underfundigheter. Heidi Avellan skrev tisdagens ledare i Sydsvenskan under tiden och läste den högt i slutet.
Nya grepp är positivt. Vi måste vara mer på för att lyckas i världen. Öresundsregionen är det. Några saker som jag noterade var att det finns en enorm utvecklingspotential som inte är tillräckligt nyttjad. Det finns alltså outnyttjade resurser.
Ur ett internationellt perspektiv måste regionen samverka med regeringarna på ett bättre sätt. Jag är också övertygad om, och fick stöd av statsekreteraren Peter Honeth, att förståelsen och ointresset för regionen i regeringskretsen är stor. Spänningen och polariseringen mellan Mälardalen och Skåne finns och det krävs att alla jobbar tillsammans. För det som är bra för Öresundsregionen är bra för Sverige. Men tycker alla det? Uppenbarligen inte. Det är långt till Stockholm. Eller är det Skåne som ligger långt bort? Och sklåningarna säger alltid att de klarar sig nog ändå… De fick en bro så nu klarar de sig väl? Påverkan och arbetet att medvetandegöra Sveriges möjligheter genom satsningar på Skåne och Öresundsregionen måste intensifieras. Det handlar inte bara om regeringen, utan om departementen i allmänhet och myndigheterna. Här har jag en idé som jag börjar bli helt säker på at jag måste dra igång.
En särskilt rolig notering var att Öresundsregionen har världens högsta intelligenskvot per kvadratmeter. Hela panelen och publiken var enig :-) Det avslutar dessa rader som också konstaterar att ett rikt kulturliv  och att mötas i fest och glädje innebär positiva effekter som inte går att mäta.
KVP  KVP2

Tags: , , , , , , , , , ,

Comments are closed.