Partipolitik i Allians

Under den gångna mandatperioden har den moderata försvarskommittén diskuterat just försvarspolitik. I början var gruppen ovan vid majoritetsrollen där tidigare riksdagskollegor helt plötsligt fått en annan roll som statsråd. Viljan att forma moderat försvarspolitik var stark och utmynnade för några veckor sedan i en rapport – Blå tankar om framtidens försvar. Innehållet är alltså moderat, utan hänsyn till något annat parti, och utgör moderata försvarspolitiska tankar om framtidens försvar, precis som namnet säger. Den svarar på många frågor som vi mött under de gångna åren. SvD kommentarer på ledarplats idag känns också helt ok, fler känner sig lite tryggare inför den framtida debatten om försvaret. Vi ser det som naturligt att vara en ansvarstagande del i vår omvärld samtidigt som det nationella försvaret säkerställs, vilket uttrycks tydligt.
En punktvis sammmanfattning:

 • För att säkerställa Försvarsmaktens framtida behov behöver sannolikt försvarsanslaget ökas inom en period på 5-8-år.
 • Överföring av resurser från försvarets stöd- och ledningsfunktioner till den operativa verksamheten måste fortsätta.
 • Moderaterna bör ta initiativ till att Sverige ska söka medlemskap i Nato.
 • Sverige bör även i fortsättningen leda en av EU:s stridsgrupper.
 • Sverige bör ta initiativ till att utveckla det nordiska försvarssamarbetet.
 • Sverige bör erbjuda sitt deltagande i patrulleringen av luftrummen över Baltikum och Island.
 • Sverige bör ha cirka 2 000 soldater i internationella fredsfrämjande insatser.
 • Sverige bör fokusera på ett fåtal, men större fredsfrämjande insatser.
 • Den civil-militära samverkan vid fredsfrämjande insatser måste förbättras.
 • Direktutbildningen till Hemvärnet bör utökas och genomföras på flera orter än idag.
 • Försvarsmaktens förmåga till patrullering under och över havsytan måste säkerställas.
 • Samhällets samlade resurser ska användas för att skydda viktiga flöden av bl.a. råvaror, varor, information och människor.
 • De nationella skyddsstyrkorna måste få en tydligare roll avseende skydd av militära anläggningar och kritisk infrastruktur.
 • Samverkan mellan sjöövervakande myndigheter nationellt och internationellt måste förbättras.
 • Försvarsmaktens internationella övningsverksamhet måste utvecklas.
 •   

   

   

Här kan du läsa hela rapporten.

SVD 

Tags: , ,

Comments are closed.