Satsningar på infrastruktur i Öresundsregionen lyfter Sverige

Infrastruktur i ÖresundsregionenEn lång rad undersökningar visar att en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör är lätt att finansiera då resandeunderlaget redan finns där.
Danskarna har nära till sin huvudstad men har ändå lite problem att förankra tankarna på den infrastrukturutbyggnad som krävs på Själland i samband med detta.

Trots allt pekar en lång rad utredningar på hur gods kan flyttas til järnväg, Hur transportflöden ökar och hur utbyggnad planeras i ett europeiskt perspektiv.
Dagens seminarium i Öresundshuset i Visby lyfte och diskuterade frågorna på ett bra vis. Jag upplever att vi, trots att vi är i Visby, pratar om skåne, med skåningar och når inte riktigt ut till de mottagare som krävs. Nationell media, organisationer, myndigheter och regering. För det är nationella beslut som krävs. Trots att regionförsöket för Region Skåne permanentas 1 januari 2011 innebär ökat självstyre måste vi gå til Stockholm för beslut.
HD

Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.