Värnpliktskramare och RUT-hatare kör i diket

Kollegan Rolf K ger ett pedagogiskt svar om värnplikt i dagen SvD. Värnplikt i fredstid har efter 100 år spelat ut sin roll. Själva plikten finns kvar men tillämpas inte förutom om det skulle dra ihop sig till ofärdstider. Vi får ett försvar värt namnet och med hög tillgänglighet. Det kommer att ta ett tag för Försvarsmakten att ställa om. Inte minst för att konkurrera med alla andra om värdefull arbetskraft. Försvarsmaktens förband i Skåne, P7, tror jag har mycket goda möjligheter till personalförsörjning. De har uppenbarligen en bra personalpolitik, det visas av Värnpliktsrådet som utsett P7 till landets nästa förband 2010, 2009 och 2008 – tre år i rad! Med sitt strategiska läge i  Skåne kan personal lätt dagpendla och P7 kan bli en möjlig arbetsgivare för många.
Oppositionen visar sig vara värnpliktskramare, men jag tror det är ett felgrepp, utvecklingen har sprungit ifrån dem i denna fråga – också. Undrar om de vill tillbaka till tiden med indelta soldater. Införandet av allmän värnplikt var en stor fråga där och då. Kanske var deras föregångare kramare av indelte soldaten Rask? Något att forska vidare på.
Oppositionens vilja att dra ner på Sveriges internationella engagemang att säkerställa fred och frihet är ett ytterliggare ett felgrepp. Vi måste ta internationellt ansvar. Vid en insats är den militära delen,  just en militär del. Den följs av civila insatser och ofta bistånd.
Svenskt medlemsskap i Nato har jag sett som naturligt under mina år som heltidspolitiker. Som yrkesofficer har jag utbildats för samverka med soldater från Natoländer och ser man till hur nära Sverige de facto samverkar så är det i princip enbart kvar att placera flaggan i flaggstället jämte de andra.

Gillar DN kommentar om att ROT och RUT är den nya arbetarrörelsen. Med en stor mängd nya jobb och en massa avlastning i hemmen är ROT och RUT succeer. Alliansen – den nya arbetarrörelsen. Bra. Med vänsterpartiernas märkliga rödgröna löften kommer de snart att köra i diket. Med mer av allt till fler så löser de alla problem, men jag tror det enbart är opinionsiffrorna som står i fokus. Med en snabb titt över Europa konstateras att deras kollegor kört i diket ganska rejält och nu vill di svenske vänsterpartierna göra detsamma. Tror de att folk är dumma? Det verkar så…
DN  SVD  SVD2  SVD3  SVD4  SDS  HD  HD2  HD3  HD4

Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.