Försvar i stort och smått

I valtider inskränks ofta frågan om försvaret till grundorganisationens förband. Det handlar alltså om arbetstillfällen på de orter där försvaret finns. Vad sedan försvaret klarar att utföra blir ofta en diskussion enbart för intresserade och initierade, alltså i en snävare krets. Som försvaret och omvärlden ser ut idag är grund- och insatsorganisation ofta samma och jag anser att vi ska låta grundorganisationen vara ifred, alltså inte lägga ner eller flytta verksamheter, för att på bästa sätt klara omställningen från värnplikt till anställda soldater och sjömän. Under de kommande åren måste vi också göra tätare analyser för att identifiera vilka förmågor och styrka försvarsmakten ska ha, vilket i förlängningen påverkar var verksamheterna bedrivs på bästa sätt. Då är personalförsörjning och säkerhetspolitiska signaler några mycket viktiga styrande faktorer. Min personliga bedömning är att försvaret måste stärkas. Ur ett skånskt perspektiv ser jag att förbandet P7 har lyckats mycket bra och de har ett gott rykte som arbetsgivare vilket borgar för säkerställd personalförsörjning och ur ett säkerhetspolitiskt geografiskt läge har förbandet en strategisk placering mitt i skåne.
SVD  SVD2

Tags: ,

Comments are closed.