Miljöbil på el, inte bara ett nytt sätt att tanka

Miljöbilar kräver inte enbart ett nytt sätt att tanka, utan även tänka. Miljöbilssatsningen som regeringen nu flaggar upp är bra om än kanske lite för klen. Jag har träffat Renault och provkört Renault elbilar och de fokuserar inte enbart på själva bilarna utan ser det hela som ett nytt koncept som kräver att vi tänker annorlunda avseende våra bilrutiner jämfört med nu. Det är ingen utopisk framtidsvision som ligger tiotals år framåt utan det är nu det sker. Konceptet ska provas i bland annat Danmark där förberedelserna pågår för fullt. Det ska ju vara enkelt och inte innebära större belastning på bilägaren/föraren än dagens bilar. Därför har man sett till alla delar av bilägandet och bygger infrastruktur tillsammans med samarbetspartners. Det ska bli spännande att följa. Vid mötet med Renault menade jag att de borde fundera på att göra försöket inte enbart i Danmark utan inkludera den skånska sidan av Öresund. Hur det gått med de tankarna vet jag inte. Jag håller inte allas med MP syn på bilen, utan det är miljöfarliga drivmedel vi ska ta bort.
DN  AB  HD  SVD

Tags: , , , ,

One Response to “Miljöbil på el, inte bara ett nytt sätt att tanka”

  1. […] Blogg: Tomas Böhlmark; Magnus Andersson; Moderata Funderingar […]