Far och flyg – Grattis nordvästskåningar!

Osäkerheten kring Ängelholms flygplats är löst. Det var väl egentligen ingen fara på taket när det gällde verksamheten och underlaget till den, men ägandet skulle lösas till lägsta risk och kostnader för skattebetalarna. Lösningen vi ser nu är ett resultat av aktiva och kunniga politiska företrädare som ser till det allmännas bästa och samtidigt är rädda om skattepengarna.
De stora vinnarna är nordvästskåningarna som får en välskött flygplats full av aktivitet.
HD  HD2  HD3

Tags: , , , ,

One Response to “Far och flyg – Grattis nordvästskåningar!”

  1. Chrstina Linnea skriver:

    Har sett hur Everöds flygplats dränerat Kristianstad och Region Skåne på skattepengar; några politiker i Ängelholm ville att kommunen skulle köpa flygplatsen. Skönt och tryggt för skattebetalarna att det är näringslivet som köper Helsingborg/Ängelholm flygplats!