Sirkus Sahlin – 11 dagar kvar – Maud

Flirten som inte gick hem. Mona närmar sig Maud – det skulle hon aldrig ha gjort!
Bra att Maud är så tydlig med vilka som vill sitta i regeringen med Mona. Många som tidigare röstat på socialdemokraterna behöver påminnas om att en röst på Mona även är en röst på kommunisterna.
Debattens vågor går höga i media och socialdemokratin jobbar på högvarv för att sända ut budskap om hur eländiga de tycker alliansregeringen är och har varit. De försöker cementera myter av reformeringarna. Men majoriteten av väljarna har bildat sig en egen uppfattning och när den inte stämmer överens med s-budskapet faller stödet.
HD  AB  EXP  DN  SVD  SVD2

Tags: , , ,

Comments are closed.