Sirkus Sahlin – 2 dagar kvar – socialdemokraternas skola får IG – Icke Godkänd

Skolinspektionen fäller den skola av idag som är skapad av socialdemokratin med Göran Persson i spetsen. Det är ingen marginalanteckning det handlar om, utan en total fallucka. Signalen skulle kunna formuleras till en order: Tillbaks, gör om!
Det är alltså socialdemokratins experimenterande som lett fram till det stora misslyckande vi ser idag. Utslagningen bland elever som inte får det stöd de behöver. Utslagningen bland elever som lämnar grundskolan utan betyg i alla ämnen eller godkända betyg. Utslagningen bland elever som lämnar gymnasieskolan i förtid eller med ofullständiga betyg. Utslagningen av unga på arbetsmarknaden med rekordstor arbetslöshet bland unga. Utslagningen av alla de ungdomar som tappat självkänsla, självförtroende och framtidstro. Av de som ska skapa vår gemensamma framtid är det alldeles för många inte är med och kan dra.
Socialdemokratin har gjort sitt. Jag tycker gränsen är nådd. Det tar tid att förändra men jobbet måste fortsätta.
HD  DN  SVD  AB  EXP  SDS  SDS2

Tags: , , ,

Comments are closed.