Sirkus Sahlin – 1 dag kvar – förtroendet

Politik är en förtroendebransch. Förtroende grundar sig ofta på hur man agerar. Mona Sahlin har visat att hon skaffat sig kompisar som väljarna har svårt att att se ihop med henne. Många socialdemokrater har extremt svårt att se en kommunist i en eventuell regering. Lika blir det för många med mp. När splittringen mellan de tre är så stor som den är blir det ännu svårare att stödja, även fär den som kanske verkligen vill. Partikamrater i landet hjälper ofta inte till då de agerar märkligt. Flera fall av misstänkt valfusk har uppdagats. Flera frågor av banal karaktär har lyfts upp som avgörande för var man ska lägga sin röst.
I grunden är det förtroende för hur regeringsdugliga kandidaterna är. Mona och Co visar tydligt att de inte är det medans Reinfeldts beprövade regering har visat stor styrka under svåra förutsättningar.
Regeringen Reinfeldt har under mandatperioden metodiskt gjort en lång rad besök i mångas vardag. Moderaterna har genomfört en riktad besökskampanj i verksamheter i välfärdens kärna. Erfarenheterna har återmatats in i politiken. Vi vet väldigt mycket om hur folk har det hemma och på jobbet. Vi kommer att använda våra erfarenheter för att skapa ännu bättre förutsättningar för människor och företag i vårt långa land.
När de rödgröna formulerar berättar hur de ser på verkligheten och vad de tänker göra om  de får förtroende, så känner människor inte riktigt igen sig, så enkelt är det.
Alliansregeringen står för arbetslinjen istället för Sahlins bidragslinje. Vi står också för att de som är sjuka ska vara hemma eller i vården med god ersättning medans de som kan jobba ska göra det. All information som berättar skräckhistorier kommer att analyseras för att se vad som fallerat och justeringar göras.
Jag tror att alla vill vara fria att skapa sin egen framtid efter sina egna förutsättningar. Jag tror på människans inneboende kraft och vilja att ta ansvar, stå på egna ben och känna glädjen i att försörja sig genom eget arbete.
Jag tror människor vill styra mer av sin egen vardag, men också bidra till bättre välfärd för oss alla. Jag vill att barn och ungdomar ska gå i en skola med kunskap i fokus där alla når kunskapsmålen och lär sig läsa och skriva.
Jag tycker det är naturligt att äldre ska känna trygghet i omsorgen och att sjukvården ska fungera.
Jag vill ha ett rättsväsende som förmår stå upp mot våld, brott och droger.
Alla har en plats i min vision av Sverige där var människas potential tas till vara.
Friare, tryggare och mänskligare är mina ledord.
Känner du igen dig tycker jag att du ska lägga din röst på något av allianspartierna imorgon.
HD  HD2  HD3  HD4  DN  DN2  DN3  DN4  DN5  DN6  SVD  SVD2  SVD3

Tags: , , ,

Comments are closed.