Valet(s) huvudfråga i Helsingborg?

Socialdemokraterna i Helsingborg har uppenbar brist på fantasi eller så har valpaniken satt in på allvar. Kanske är det en kombination av båda. Att göra en valfråga om vem som ska sköta Helsingborgsfestivalen är ju bara… ja jag vet snart inte vad. I en stad med en budget på flera miljarder skattekronor som ska hanteras ansvarsfullt för vår gemensamma välfärd diskuterar de en detalj som i sammanhanget är lika betydelsefullt som vilket håll frimärket på fakturan ska sitta. Tänkte du lägga din röst på dem så måste du tänka till en gång till, det går ju bara inte…
HD

Tags: , ,

Comments are closed.