Mer råd för pengarna!

Skriver om att utveckla det nordiska samarbetet i en debattartikel i dagens lokala blad. Tiden går, saker och ting förändras och vi måste ha mod och kraft att bryta befintliga strukturer för att utveckla nya effektivare sådana. Nordiska rådet var ett genidrag där och då. Men nu har det gått snart 60 år och samarbetet skulle bli mycket effektivare om det flyttade in i parlamentens ordinarie utskottsverksamhet. Riksdagens arbete med nordiska frågor skulle engagera i princip alla utskott. Förankring, delaktighet men även beslut skulle bli bättre. Mer och bättre nordiskt samarbete för pengarna alltså! På sikt kanske vi kan hitta tillräcklig vilja för en nordisk union för att främja nordiska intressen.
Man kan göra en parallell till riksdagens yngsta (och minsta) internationella delegation för medelhavssamarbetet mellan EU och de övriga medelhavsländerna – EMPA, som är skapad för att utgöra en parlamentarisk bas för regeringarnas utrikesministermöten och överenskommelser. I början av 1990-talet sågs behov av utvecklat samarbete runt Medelhavet som mynnade i det som kallas Barcelonaprocessen med start 1995. Efter några år hade samarbetet mellan regeringarna utvecklats och en parlamentarisk dimension sågs som naturlig. En parlamentarisk församling skapades 2004 och den har utvecklats sedan dess. Den senast var att skapa Union för Medelhavet – UfM.
Jag hoppas att det parlamentariska samarbetet runt Medelhavet så småningom ska kunna ingå i de nationella parlamentens ordinarie utskottsarbete, men just nu behövs särskilda ansträngningar. Precis som på 1950-talet när Nordiska rådet skapades.
DN  SDS  DN2  HD

Tags: , , ,

Comments are closed.