Maktpartiet (s)nappar efter luft

Socialdemokratins interna konvulsioner flyttar till total öppenhet när Sahlin ställer sin plats till förfogande. Maktfullkomlighetens parti visar nu sitt rätta ansikte. Oenighetens tydlighet där alla spelar mot alla utan ärligt uppsåt att skapa en politik för ett land där alla kan skapa sin framtid är bra. Tillräckligt många väljare kände av de totala bristerna och vågade visa sitt ställningstagande i valet 2010.
Socialdemokratin är inte hela folkets parti utan har karaktären av ett intresseförbund med färre och färre medlemmar och sviktande stöd. Socialismen är provad och ratad över nästan hela världen. De närmaste och mest tydliga exemplen där fotfäste och påverkan är och har varit för stark är de länder i Europa som nu har kraftiga budgetunderskott att hantera. Partiet har spelat en viktig roll i Sveriges utveckling men har nu tjänat ut sin roll. Pensioneringen är smärtsam.

HD SDS DN DN2 DN3 DN4 DN5 DN6 SVD SVD2 SVD3 SVD4  SVD5 SVD6 SVD7 SVD8 SVD9 SVD10 SVD11 AB AB2 AB3AB4 AB5 AB6 EXP EXP2 EXP3 EXP4 KVP SKD SKD2 SKD3

Tags:

Comments are closed.