Lärarnas kompetens är avgörande

Forskning visar att det fria skolvalet i Sverige är roten till att de svenska elevernas kunskapsnivå sjunkit över en lång rad år. Jag tror att forskningen ska titta närmare på om det kan finnas fler faktorer som styr. Jag tror att attityden till lärarna och deras kompetens är avgörande. Status, personlig utvecklingsmöjlighet, karriär och lönenivå påverkar vilka som söker sig till läraryrket.
Som det ser ut nu är det INTE de bästa inom samhällets olika områden som söker sig till läraryrket. Ska man få en hög kunskapsnivå i skolan måste de bästa bli lärare. Det är egentligen en överlevnadssignal. Först då kan vi vända den negativa kunskapsspiralen i Sverige på allvar.
Skolan har i alldeles för många fall blivit en kommunal budgetregulator och läraryrkets status och löner har ramlat rakt ner i källaren. Det är inte det fria skolvalet som är problemet, det är attityden till skolan viktigaste resurs – lärarna.
HD DN DN2 SVD SVD2 AB AB2

Tags: , ,

Comments are closed.