Girigheten får ytterliggare ett ansikte – Bertil Villard

Förtroendet för ledningspersoner är redan i källaren. Nu hjälper Bertil Villards girighet till att hålla förtroendenivån så lågt man kan komma.

DN  SVD  SVD2

Comments are closed.