Flammar politikerförakt

Turerna kring Juholt är många. Jag har haft stor respekt för honom som politiker och senare riksdagskollega även om vi inte tillhör samma parti eller har samma ideologiska syn.

När han strax efter axlandet av partiledarskapet misskötte frågan om den svenska militära insatsen i Libyen ändrades min bild av honom drastiskt och jag var nära att vädra mina synpunkter via debattartikel men avstod eftersom jag faktiskt trodde att han, till stora delar, hade rätt i hur det fungerar på internationell nivå mellan länder och organisationer. Han har just faktiskt varit riksdagsledamot sedan 1994 med uppdrag i utskott som ansvarar för de aktuella frågorna i riksdagen. Han har även ett långvarigt och stort engagemang i sammanhang runt försvars- och utrikespolitik samt gjort en lång rad faktaspäckade nationella och internationella resor med möten på hög nivå. Med min korta tid i samma utskott har jag fått stor in syn om hur saker och ting fungerar inom försvarspolitik och relationer mellan länder.

Men med en titt i backspegeln konstaterar jag att han antingen inte tagit till sig särskilt mycket av alla möten, presentationer och diskussioner med information han uppenbarligen måste fått eller så har han inte förstått. Område efter område visar på detta.

Riksdagens regelverk när det gäller reseersättningar och kostnader som uppstår i samband med riksdagsuppdraget är inte särskilt krångligt. Det bygger på det statliga avtalet med några få undantag. Riksdagsledamoten anses alltid utgå ifrån sin bostadsadress (normalt är det arbetsplatsens adress) eftersom man representerar den valkrets där man bor. Dagtraktamentet för alla resor i landet följer samma avtal utom när man är i Stockholm där det utgår 100 per dygn man övernattar och det spelar ingen roll om man blivit bjuden på lunch/middag eller inte (normalt traktamente är 210 kr/dag med avdrag för fri lunch/middag).

Man anses också ha så stort förtroende att man kan ta så stort ansvar att man beordrar sina egna nationella resor men redovisar dem alltid med reseräkning. Numera i ett system som minskar riskerna till dubbel ersättning. Attesteringar sker alltid. Det finns alltså personal som går igenom reseräkningen innan utbetalning. Internationella resor ska godkännas av talmannen enligt vedertagna rutiner.

Administrativ ledamotsservice är den funktion i riksdagen som hjälper ledamöterna att göra rätt när det gäller all ekonomi. De är mycket serviceinriktade, angelägna om att vara ett professionellt stöd. Så fort de är tveksamma om någon del i redovisningen tar de kontakt och frågar för att klarlägga. Jag personligen hade stor hjälp av dem för att inte göra fel. Med stort tålamod svarade de på mina frågor och de tog alltid kontakt om de undrade något. Alla kan göra fel, jag har säkert gjort det, men alltid alltid frågat och sedan gjort som föreslagits. Som jag tolkar de så sparar de all e-postkommunikation de har med ledamöterna.

När det gäller övernattningsboendet så är det lite av en snackis mellan ledamöterna. Dels sker bostadsfördelningen av partierna vilket skapar en del gnissel. Övernattningslägenheternas beskaffenhet skiljer sig nämligen dramatiskt åt när det gäller storlek, standard, läge och därmed attraktivitet. Dels vet alla att man måste betala då någon övernattar hos dig, detta eftersom många tycker det är lite löjligt eftersom det handlar om så små belopp. De som väljer en annan boendelösning har koll på vilka regler som gäller, det går inte att friskriva sig ifrån.

Även om Juholts agerande missgynnar Alliansens största politiska motståndare är jag besviken på honom och de som släppt fram honom till de positioner han har. Att han är ett sänke för socialdemokraterna är lätt för mig att leva med men han visar sig kanske vara en av de politiker som flammar politikerförakt i väljarnas ögon. Det är enligt min uppfattning respektlöst mot alla väljare och de politiker som kämpar för att göra rätt.

Tags: , , ,

Comments are closed.