Sanktionera Syriska skyddare

Mats Sander - ArabförbundsdagenArabförbundets agerande mot Syrien genom avstängningen är överraskande positivt men samtidigt ett bevis på att det är i grunden sunt. Uppmärksamheten i svensk media är pliktskyldig, man ser inte potentialen av den dörr som just öppnats och möjligheter till fortsatt positiv utveckling och större respekt av de mänskliga rättigheterna.
Just Arabförbundet påminner mig om mitt arbete med Union för Medelhavet och dess parlamentariska församling PA-UfM (fd EMPA) och aktiviteter i samband med detta inom ramen för mitt riksdagsuppdrag. Efter många och långa diskussioner genomfördes en Arabförbundsdag i riksdagen. Det var inom ramen för just mitt ordförandeskap i den svenska delegationen till EMPA. Talmannen välkomnade och jag höll ett anförande. Sedan följde en het diskussion trots kylan under den då arabiska vintern som sedan övergick till vår 2011 och nu hettar det till ordentligt. Pressmeddelande efter dagen. Efterföljande reaktioner blev kraftigare än vad vi först trodde.
Jag är av uppfattningen att det Syrien gör mot sitt folk försvaras av bland andra Ryssland och Kina vilket rimligen måste kleta av rejält på dem. Här är Sverige tillsammans med en lång rad andra alldeles för vaga. Likaså grannen Turkiet agerar alldeles för svagt. De utsmugglade bilderna på grova övergrepp på mänskligheten behöver varken textas eller dubbas, de talar för sig själv. Och vi tiger…

SR DN SVD HD SDS AB EXP

Tags: , ,

Comments are closed.