Statens haverikommission borde utreda gasbussbränderna

Varför dådå?, undrar säkert någon.
Jo olyckans art är sådan att om den hade inträffat under andra omständigheter skulle den troligen varit katastrofal för både människor och egendom. Det har spekulerats i följdernas omfattning med två fullsatta (fullstående) bussar som kolliderar och börjar brinna inne på Knutpunktens terminal.
Men vad var det som egentligen hände, varför började det brinna och hur ska det undvikas framöver? Bristande rutiner? Underhåll? Konstruktionsfel? Varför fungerade inte brandsläckningen i motorrummet? Fanns det någon sådan? Ska den finnas? Vet vi det? Behöver vi veta? Räcker det att parterna själva utreder? Sker komplett faktainsamling? Dras rätt slutsatser? För att göra allt för att undvika en upprepning måste, min uppfattning, oberoende ögon göra utredningen. Och då menar jag Statens Haverikommission, ingen annan.
Idag brinner en gasbuss igen. Denna gång i Landskrona. HD2
HD
Statens haverikommission
HD3

Comments are closed.