Fotboll på arbetstid

Helsingborgs mest publikdragande evenemang är fotbollen. I Helsingborg har vi ett framgångsrikt elitfotbollslag – HIF – som drar tiotusentals engagerade besökare till sina matcher. Sponsorkulturen är utbredd och djupt rotad inom idrotten. Från kulturens sida har vi kanske något att lära från idrotten. Vad är då bättre än att på plats få uppleva vad så många helsingborgare betalar för år efter år för att få vara med om? Reklam och sponsorintäkter handlar om miljontals kronor för HIF.

För många som arbetar med kultur, också inom politik och förvaltning, är idrotten en okänd värld. Att tillhandahålla biljetter som gör det möjligt för politiker och personal att vid några tillfällen, på plats, få uppleva fotbollen på Olympia, träffa sponsorer och beslutfattare inom idrotten anser jag inte vara fel. Personal och politiker har fått möjlighet att på sin fritid få intryck och kunskap som de senare har nytta av i sitt arbete och i sina förtroendeuppdrag. Att stå för denna kostnad är inte orimligt. Utan denna push är det synnerligen osäkert att dessa besökare överhuvudtaget skulle sökt sig till Olympia.

Den kunskapsbreddning som en erfarenhet av Olympia innebär är värt mycket. Tyvärr har intresset att utnyttja biljetterna inte varit så stort som jag hoppats och trott.

Kanske nästa steg blir att förlägga en del av tjänsten för förvaltningspersonal och politiker på Olympia. Vi har mycket att lära av idrotten och inte minst fotbollen. Som arrangörer är idrotten på en rad områden skickligare än vi är inom kulturen. Vi har mycket att lära.

Personligen har mina besök gett mig helt nya impulser och jag har fått kontakter jag annars inte skulle.

HD

Tags: , ,

Comments are closed.