Storm efter Lugnet?

Det verkar inte så. Generaldirektören för Tillväxtverket får ta hela ansvaret efter utsvävningar med skattemedel. Nog har hon haft dålig koll. Inte bara på att de interna reglerna inte följts men även hur statens tjänstemän alltid uppmanas fylla i reseräkningen om fri måltid erbjudits. En petitess kanske, men det varenda statstjänsteman känner till, känner hon inte till.
En revisionsfunktion skulle upptäckt bristerna och tagit upp dem i sin regelbundna dialog med ledningen. Styrelsen verkar inte vara uppdaterad, får inte heller någon kritik eller ansvar.

Att media avslöjar det som vilken kommunal revision enkelt skulle upptäckt tycker jag är helt åt pipsvängen. För dåligt.

Som det är nu är det upp till varje myndighet att själv sätta upp reglerna och att sedan överskrida dem utan att någon åtgärd vidtas. Enligt min uppfattning måste det till ett gemensamt regelverk för statens myndigheter och verk tillsammans med en relevant revisionsfunktion för att undvika upprepning.

Tags: ,

Comments are closed.