Förbud är fel väg

Idag skriver jag i Helsingborgs Dagblad ett svar på några vänsterpartisters replik 4 juli. Jag menar att alkoholkonsumtionen avgörs inte enbart av tillgängligheten. Mitt ursprungliga inlägg här.

Förbud är fel väg
I Sverige finns en stor svartspritmarknad som är helt okontrollerad. Inga regler, det enda som räknas är kontanterna. Den flod av alkohol som redan flödar över landet skulle öka till en formlig tsunami om Vänsterpartisternas förslag om kraftigt ökade svenska priser skulle verkställas. En harmonisering av alkoholskatterna i Sverige skulle istället effektivt punktera denna organiserade kriminalitet.

Monopolet innebär också att stadsutveckling hämmas. I Helsingborg är det väldigt tydligt där ensidiga och tondöva butiksbeslut innebär enbart en butik i centrala Helsingborg och två vid köpcentrum långt utanför. De negativa effekterna på staden och dess handel märks tydligt. Samtidigt är den centralt belägna färjetrafikens ”Systembolag” dygnet-runt-öppet, årets alla dagar sedan 1 januari 1995. Jag vill se regionala lösningar som tar stor hänsyn till lokala och regionala förhållanden avseende antal butiker, öppettider, skattesatser och så vidare där kommunerna måste få större påverkan. I Helsingborg skulle det innebära fler butiker, placerade där staden tycker handeln passar bäst, med generösa öppettider och harmoniserade priser som gör att fler handlar på hemmaplan.

Många är intresserade av att besöka vingårdar. Det visar det stora besöksintresset i länder där detta har utvecklats till en stor del av turismen. Det visar inte minst den största resesajten, Tripadvisor, Travellers Choise 2012 med all världens vinresmål.

Svenska vinbönder har potential att locka fler besökare till sig och den trakt där de är verksamma. Nyckeln sitter i kvalitetsprodukter och naturligtvis möjlighet för besökare att kunna köpa med sig produkter direkt på plats.

Alkoholkonsumtion sitter inte enbart i tillgängligheten. Färska rapporter berättar att fler och fler ungdomar väljer bort alkohol. De tycker alkohol är lätt att få tag på men väljer att inte köpa och dricka den. Det är en nedåtgående trend sedan ett antal år tillbaka. Attityder går att påverka. Vänsterpartiets överförmyndarmentalitet är förlegad.

Efter 18 år som EU-medlem är det dags att myndighetsförklara svenskarna.

Mats Sander (M)

Tags: ,

Comments are closed.