Jobben Utbildningen Företagandet

Jag tror att alla vill vara fria att skapa sin egen framtid efter sina egna förutsättningar. Jag tror på människans inneboende kraft och vilja att ta ansvar, stå på egna ben och känna glädjen i att försörja sig genom eget arbete.
Jag tror människor vill styra mer av sin egen vardag, men också bidra till bättre välfärd för oss alla. Jag vill att barn och ungdomar ska gå i en skola med kunskap i fokus där alla når kunskapsmålen och lär sig läsa och skriva.
Jag tycker det är naturligt att äldre ska känna trygghet i omsorgen och att sjukvården ska fungera.
Jag vill ha ett rättsväsende som förmår stå upp mot våld, brott och droger.
Alla har en plats i min vision av Sverige där var människas potential tas till vara.
Friare, tryggare och mänskligare är mina ledJag tror att alla vill vara fria att skapa sin egen framtid efter sina egna förutsättningar. Jag tror på människans inneboende kraft För fler unga i arbete måste samverkan mellan Arbetsförmedlingen, kommuner, högskolor, och näringslivet bli bättre.

Alla måste få chansen att nå kunskapsmålen i skolan. Lärarna har nyckelrollen. Arbetslivet ska finnas nära i skolan. Kopplingen till företagande som arbete måste bli naturlig.

De som skapar jobben – företagen – måste få bättre förutsättningar att anställa. Minimal byråkrati, enklare regler och lägre kostnader.

Jag var Skånes mest företagsvänlige moderata riksdagsledamot 2010 i Företagarnas enkätundersökning. I stiftelsen Den Nya Välfärden enkät hamnade jag på en delad andraplats bland de moderata riksdagsledamöterna.

För mig är företagarna vardagens hjältar. Det är ju de som skapar jobben.

  • Följ mig på Facebook och Twitter

  • Läs min bok!

    Läs min bok som pdf
  • Arkiv