Sverige

Jag tror att alla vill vara fria att skapa sin egen framtid efter sina egna förutsättningar. Jag tror på människans inneboende kraft och vilja att ta ansvar, stå på egna ben och känna glädjen i att försörja sig genom eget arbete.
Jag tror människor vill styra mer av sin egen vardag, men också bidra till bättre välfärd för oss alla. Jag vill att barn och ungdomar ska gå i en skola med kunskap i fokus där alla når kunskapsmålen och lär sig läsa och skriva.
Jag tycker det är naturligt att äldre ska känna trygghet i omsorgen och att sjukvården ska fungera.
Jag vill ha ett rättsväsende som förmår stå upp mot våld, brott och droger.
Alla har en plats i min vision av Sverige där var människas potential tas till vara.
Friare, tryggare och mänskligare är mina ledJag tror att alla vill vara fria att skapa sin egen framtid efter sina egna förutsättningar. Jag tror på människans inneboende kraft och vilja att ta ansvar, stå på egna ben och känna glädjen i att försörja sig genom eget arbete.

Friare Tryggare Mänskligare

Min övertygelse att människor själv vill styra sina liv, men också bidra till bättre välfärd för oss.

Barn och ungdomar ska gå i en skola med kunskap i fokus där alla når kunskapsmålen och lär sig läsa och skriva. För mig är det naturligt att äldre ska känna trygghet i omsorgen och att sjukvården ska fungera. Polis och rättsväsende måste klara stå upp mot våld, brott och droger.

I mitt Sverige har alla människor en plats och varje människas potential tas till vara.

  • Följ mig på Facebook och Twitter

  • Läs min bok!

    Läs min bok som pdf
  • Arkiv