Sverige

Jag tror att alla vill vara fria att skapa sin egen framtid efter sina egna förutsättningar. Jag tror på människans inneboende kraft och vilja att ta ansvar, stå på egna ben och känna glädjen i att försörja sig genom eget arbete.
Jag tror människor vill styra mer av sin egen vardag, men också bidra till bättre välfärd för oss alla. Jag vill att barn och ungdomar ska gå i en skola med kunskap i fokus där alla når kunskapsmålen och lär sig läsa och skriva.
Jag tycker det är naturligt att äldre ska känna trygghet i omsorgen och att sjukvården ska fungera.
Jag vill ha ett rättsväsende som förmår stå upp mot våld, brott och droger.
Alla har en plats i min vision av Sverige där var människas potential tas till vara.
Friare, tryggare och mänskligare är mina ledJag tror att alla vill vara fria att skapa sin egen framtid efter sina egna förutsättningar. Jag tror på människans inneboende kraft och vilja att ta ansvar, stå på egna ben och känna glädjen i att försörja sig genom eget arbete.

Min övertygelse är att människor själv vill styra sina liv, men också bidra till gemensam bättre välfärd. Skattetrycket måste upplevas rimlig.

Barn och ungdomar ska gå i en skola med kunskap i fokus där alla når kunskapsmålen och lär sig läsa, skriva och räkna.

Kopplingen mellan skola, utbildning och företagande måste göras tydligare och bli en naturlig del av tillvaron redan från skolstart.

Jobbskaparna, våra företagare och entreprenörer måste få bättre förutsättningar genom att det göra det enklare att driva företag och billigare att anställa.

För mig är det naturligt att äldre ska kunna försörja sig på sin pension och känna trygghet i vård och omsorg.

Sjukvården ska fungera.

Polis och rättsväsende måste klara stå upp mot våld, brott och droger.

Försvaret är en grundförutsättning för fred, frihet och demokrati. Jag ser Nato-medlemskap som naturligt och med mål att satsa 2 % av BNP. Om vi ska stå fria i den omvärld vi befinner oss i nu behöver vi gradvis gå upp till 3 % som är samma nivå vi hade under Kalla kriget.

I mitt Sverige har alla människor en plats och varje människas potential tas till vara.

Leave a Reply