Alla behövs i bygget av ett bättre Helsingborg

september 14th, 2014

Trygghet och brott i Helsingborg

september 13th, 2014

Förskola och skola i Helsingborg

september 13th, 2014

Valets viktigaste fråga

september 13th, 2014

valets_viktigaste_frågaVi upplever den kanske farligaste tiden sedan andra världskriget. Kriget mellan Ryssland och Ukraina är en realitet. Rysslands president, Putin, har referensramar som inte har mycket gemensamt med våra. Det är viktigt att ha med sig när skeenden i vår gemensamma omvärld ska tolkas.

Jag är djupt bekymrad över valets viktigaste fråga som enligt media är en hel rad: Jobb. Arbetslöshet. Skola. Ekonomi. Trygghet. Välfärd. Äldreomsorg. Sjukvård. Brott och straff. Miljö. Integration. Migration. Alla dessa frågor är viktiga. Men jag tycker att en fråga står över samtliga. Som är en förutsättning för att kunna bygga ett land. Det är Sveriges säkerhet och försvar. Utan ett starkt försvar står vi oss slätt.

Putin sa i telefon med EU-kommissionens Barroso: ”Jag kan ta Kiev på två veckor”. Ryska analytiker menar att Putin troligen överväger begränsade kärnvapenanfall mot någon av Nato-grannarnas huvudstäder. Syftet skulle vara att visa att Nato inte kan försvara sina medlemmar. Det finns ryska diplomatsignaler om fortsatt rysk expansion. Uttalanden som “Nästa steg är hela Moldavien och hela Ukraina. Sedan alla andra forna Sovjetstater, Ryssland förenas och samlas, som alltid förut” förutspår att Ryssland planerar att ta tillbaka och förena det forna Kejsardömet – med Alaska och Baltikum liksom Polen och Finland. Hur mycket av dessa uttalanden som skulle kunna bli realitet är omöjligt att veta men de skapar osäkerhet.

Kriget i Ukraina och den mycket skickligt genomförda invasionen i kombination med plundring i skydd av påhittade humanitära hjälpinsatser innebär att det säkerhetspolitiska läget i vår närhet på mycket kort tid blivit mycket osäkert.

Den moderata försvarskommittén i riksdagen under mandatperioden 2006-2010 tog fram rapporten ”Blå tankar om framtidens försvar” som bland annat förutsåg den ryska ambitionen att återta positionen som en stormakt, förordade en ökning av försvarsanslagen och anslutning till NATO.

Den mottogs med en axelryckning. Sedan dess har de ryska storövningarna avlöst varandra och visat att den militära kapaciteten och förmågan byggts upp oerhört fort. NATO är extremt tydlig med att det inte räcker att vara kompis med eller hang-around till NATO för att få hjälp om man som icke-medlem hotas. De länder som av Sverige ensidigt utsetts att omfatta svensk solidaritetsförklaring är också tydliga med dess betydelselöshet. Beslutet att vilandeförklara värnplikten gick för fort.

Försvaret måste stärkas och försvarsanslagen höjas. Ambitionen att bli värdland för NATO utvecklas till en ansökan om medlemskap. Aktivera värnplikten. Inte gårdagens ”lumpen” utan en modern värnplikt. Där i princip alla unga mönstras och utbildas. På så sätt kan vi även förbereda oss för att bättre kunna möta ökade samhällspåfrestningar. De tidigare synergieffekterna vid värnpliktsutbildningen i form av integration, arbeta tillsammans i grupp, lyda order osv är något som utvecklar både individen och samhället.

Min uppfattning är att det är dags att visa politiskt mod. Sverige måste lämna den säkerhetspolitiska kvicksanden och istället bidra till ökad säkerhetspolitisk stabilitet. Det är valets viktigaste fråga.

Mats Sander (M)
Riksdagskandidat och major i Flygvapnet

Fritid och kultur i Helsingborg

september 13th, 2014