Posts Tagged ‘Afghanistan’

O(s)äkerhet för afghanerna

onsdag, september 15th, 2010

Säkerhet är en förutsättning för civila insatser. Säkerhet är en förutsättning för att ett land som Afghanistan ska kunna bygga fungerande demokratiskt rättssamhälle värd namnet. Ett samhälle där flickor kan gå till skolan utan risk för sitt liv. Ett samhälle som respekterar demokrati och mänskliga rättigheter. Ett samhälle långt borta från de medeltida förhållanden som talibanerna vill vrida tillbaka landet till.
Vänsterpartiet styr de rödgrönas utrikespolitik. Det innebär att de vill dra tillbaka de säkerhetsskapande styrkorna. Men de är splittrade.
Det är klart att vi inte ska ha militära resurser i Afghanistan längre än det behövs. Vi bidrar till säkerheten tillsammans med andra och ska naturligtvis lämna landet samtidigt som dem. Vi får inte svika afghanerna med ett för tidigt tillbakadragande.
HD  DN  SVD

Därför är vi där med militär

söndag, augusti 29th, 2010

Afghanistan 2010. Talibanska attacker mot flickor som går i skolan. Talibanerna förbjuder flickor att utbildas. Får de makten kommer befolkningen till medeltidslika förhållanden. Sverige deltar i militära och civila insatser i Afghanistan för att vi vill se en demokratisk rättsstat där alla har lika värde. Militär närvaro är en förutsättning för att den civila ska kunna verka. Detta vill nu de rödgröna ta bort. Hur tänkte de nu?
DN  HD  SVD  HD

Riskabel rödgrön Afghanistanpolitik

fredag, augusti 27th, 2010

De rödgröna vill ta bort de militära insaterna i Afghanistan och öka det civila biståndet kraftigt. Regeringen har redan ökat det civila biståndet. Med det multilaterala biståndet handlar det om 800 miljoner varje år som går till Afghanistan. Det är en ökning från ca 300 miljoner 2006 och mer fördubbling under denna mandatperiod. De rödgröna har ingen större biståndsbudget än alliansen och därför måste de berätta vilka andra biståndsprojekt som de vill släcka ner. MEN! Den militära närvaron är en förutsättning för att den civila närvaron ska fungera. Det är ingen fråga om antingen eller, uan både och!
De rödgröna föreslår en civil chef för den svenska ISAF insatsen, men det har vi redan öppnat upp för.
De rödgröna påstår felaktigt att Alliansen planerar öka insatsen i Afghanistan. Vi har öppnat upp för att om säkerhetsläget så kräver måste vi vara beredda på att förstärka insatsen och då i omsorg om de svenska soldaternas säkerhet. Allting annat vore djup oansvarigt om Sverige ska delta i insatsen.
Den referens om Kabulkonferensen 2014 som slutdatum för ISAF insatsen är djupt felaktig och missledande. Det är en sak att ansvaret för säkerheten har lämnats över till de afghanska myndigheterna 2014 men det innebär inte att den utländska militära närvaron inte behövs för att stödja de afghanska myndigheterna med detta. Varje anspelan om slutdatum för insatsen är en signal till talibanerna om att de bara behöver vänta ut den utländska militära närvaron för att sedan kraftsamla sig och försöka återta makten efter det datumet. Vad som skulle hända då lämnas åt fantasin, men medeltida förhållanden ligger nära. De rödgröna bryr sig alltså inte om hur det går med afghanerna…
HD  HD2  EXP  DN  SVD  SDS

Att göra skillnad för någon annan

onsdag, augusti 25th, 2010

Att ställa upp för någon som har det svårt för att göra ett land ett bättre ställe att leva i är hedervärt. Regeringens veteranpolitik sätter fokus på våra soldaters insatser utomlands där de med de yttersta krafterna som insats gör skillnad.
För vår och andras militära närvaro gör skillnad. Utan den kan vi inte hjälpa afghanerna till ett rättssamhälle med demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Säkerheten måste komma först och de civila insatserna är beroende av säkerhet för att kunna bedriva sin verksamhet. När säkerhetsläget förbättrats kan vi skicka ytterliggare civil hjälp. Det slutliga målet att Afghanistan är en modern rättstat med fullt utvecklad demokrati där alla medborgare kan leva sina liv som de vill. Motståndarkrafterna vill vrida tiden och sättet att leva tillbaka till medeltida förhållanden.
Jag kan inte förstå kritiken mot våra insatser och de som vill att vi ska lämna afghanerna åt sitt öde…
DN  HD  AB  SVD  SDS

Skånes socialdemokrater sviker Afghanistan

lördag, april 24th, 2010

Svensk militär närvaro i Afghanistan innebär trygghet, att biståndsorganisationer kan finnas på plats och att landet kan utvecklas. Det är helt enkelt en förutsättning för att biståndsorganisationerna ska kunna verka alls och att landet kan byggas.

Det kan vara bra att veta att de skånska socialdemokraterna tycker likadant som vänsterpartiet och miljöpartiet – att Sverige ska dra sig ur Afghanistan. Resultatet vid ett tillbakadragande är att talibanerna för landet tillbaka till medeltiden, vilket är fullkomligt ansvarslöst! Det innebär att socialdemokraterna även är internt splittrade liksom de rödgröna – även inom detta område.
HD