Posts Tagged ‘Alkoholpolitik’

Förbud är fel väg

måndag, juli 15th, 2013

Idag skriver jag i Helsingborgs Dagblad ett svar på några vänsterpartisters replik 4 juli. Jag menar att alkoholkonsumtionen avgörs inte enbart av tillgängligheten. Mitt ursprungliga inlägg här.

Förbud är fel väg
I Sverige finns en stor svartspritmarknad som är helt okontrollerad. Inga regler, det enda som räknas är kontanterna. Den flod av alkohol som redan flödar över landet skulle öka till en formlig tsunami om Vänsterpartisternas förslag om kraftigt ökade svenska priser skulle verkställas. En harmonisering av alkoholskatterna i Sverige skulle istället effektivt punktera denna organiserade kriminalitet.

Monopolet innebär också att stadsutveckling hämmas. I Helsingborg är det väldigt tydligt där ensidiga och tondöva butiksbeslut innebär enbart en butik i centrala Helsingborg och två vid köpcentrum långt utanför. De negativa effekterna på staden och dess handel märks tydligt. Samtidigt är den centralt belägna färjetrafikens ”Systembolag” dygnet-runt-öppet, årets alla dagar sedan 1 januari 1995. Jag vill se regionala lösningar som tar stor hänsyn till lokala och regionala förhållanden avseende antal butiker, öppettider, skattesatser och så vidare där kommunerna måste få större påverkan. I Helsingborg skulle det innebära fler butiker, placerade där staden tycker handeln passar bäst, med generösa öppettider och harmoniserade priser som gör att fler handlar på hemmaplan.

Många är intresserade av att besöka vingårdar. Det visar det stora besöksintresset i länder där detta har utvecklats till en stor del av turismen. Det visar inte minst den största resesajten, Tripadvisor, Travellers Choise 2012 med all världens vinresmål.

Svenska vinbönder har potential att locka fler besökare till sig och den trakt där de är verksamma. Nyckeln sitter i kvalitetsprodukter och naturligtvis möjlighet för besökare att kunna köpa med sig produkter direkt på plats.

Alkoholkonsumtion sitter inte enbart i tillgängligheten. Färska rapporter berättar att fler och fler ungdomar väljer bort alkohol. De tycker alkohol är lätt att få tag på men väljer att inte köpa och dricka den. Det är en nedåtgående trend sedan ett antal år tillbaka. Attityder går att påverka. Vänsterpartiets överförmyndarmentalitet är förlegad.

Efter 18 år som EU-medlem är det dags att myndighetsförklara svenskarna.

Mats Sander (M)

Hemkört med Systemet gammalt grepp

måndag, november 12th, 2012

30 september 2006 var första gången Helsingborgs Dagblad skrev om ölbilen. Hur trettonåringar kunde få alkohol dygnetruntlevererat.

Det var en artikelserie som skapade lokal uppmärksamhet men nådde aldrig norr om Hallandsås. Senast HD skrev om ölbilen var 2008. Om hur polisen inte var så aktiv. Sedan var nyhetsvärdet förbrukat och företeelsen blev vardag i Helsingborg.

Nu rapporteras om Systembolagets hemleveranser. Ett försök som ska studeras under lång tid och även är kopplat till forskning.

Det måste kännas frustrerande av alla de som möter floder av alkohol på väg till alla alternativa hemleveranser som ingen forskning bedrivs på. Tull, polis, försäkringskassa, socialtjänst och tonårsföräldrar.

Spriten har nått Stockholm

onsdag, november 7th, 2012

Alkoholen har nått Stockholm. Eller rättare sagt informationen om den formliga tsunami av alkohol som väller in i landet via Skåne. Aftonbladet skriver att: Smuggelspriten flödar bland ungdomarna. Alkoholen köps in i Tyskland och rinner in via Skåne Expressen har också noterat fenoment som nu tycks ha nått Stockholm och skriver att Polisen slår till mot vodkabilen

Nu är dessa företeelser inte något nytt för skåningarna. Jag inledde mitt arbete under förra mandatperioden i riksdagen med att försöka reformera alkohollagstiftningen och har fortsatt efter det. Allt ifrån att harmonisera de svenska skatterna till attitydpåverkande insatser och att föreslå ett regionalt skånskt Systembolag med regional anpassning avseende öppettider, butiksplacering, antal och utformning med hänsyn till närheten till Danmark, Tyskland och de dygnet-runt-öppna färjorna mellan Helsingborg och Helsingör. Mitt syfte är att minska alkoholmissbruk och de skadliga effekterna av det.

Den plötsliga draghjälpen från kvällspressen ska bli intressant att följa. Kvällens ”Kalla fakta” i TV4 kl 2130 kommer förhopningsvis att höja debattemperaturen.

Lokal Skånemedia rapporterar inte lika intensivt längre. Det har blivit en del av vardagen. Ett slags normaltillstånd. Inget nyhetsvärde. Det blir ju det eftersom förändringen inleddes 1 januari 1995 i samband med Sveriges medlemskap i EU.

Det är långt till Stockholm från Skåne. 65 mil eller tolv år.

Jag hjärta Systemet

tisdag, september 18th, 2012

Jo jag gillar Systembolaget. Kunnig och servicemedveten personal i kombination med ett fantastiskt sortiment gör att jag gärna handlar där. Samtidigt tycker jag det är logiskt och rimligt att få handla vin direkt av vinbonden på vingården. Som det går att göra i många andra länder.

Det framförs en lång rad argument mot alla tankar och förslag om förändringar som är kopplade till legal alkoholförsäljning i Sverige. Den socialdemokratiske riksdagsledamotens fullkomliga kapitulation häromsistens visar inte på politikens möjligheter. Däremot en högst medveten politisk värdering om var möjligheterna till störst stöd och politisk karriär kan hämtas.

Monopolets ställning kan omöjligt brytas av att våra lokala vinbönder får tillstånd att sälja direkt till intresserade kunder. Om vi inte vill det förstås. Det gäller att ta fram en nationell lagstiftning som reglerar småskalig försäljning av egenproducerade drycker och som samtidigt kan fungera parallellt med Systembolagets mängdförsäljning. Regelverk och kontroll måste självklart till för att inte sälja till underåriga och alkoholberoende, precis som Systembolaget gör idag.

Så kan Systembolaget och vinbönderna göra sina besökare glada och nöjda. Samtidigt stärker vi det lokala näringslivet, besöksnäringen och turismen. Vi måste våga.

HD  HD2  HD3 Mats Sander om alkoholpolitiken

Min Almedalsvecka

fredag, juli 8th, 2011

Almedalen har det skrivits mycket om den senaste tiden och det ur många synvinklar. Jag tycker det är naturligt för mig som politiskt förtroendevald i min position att delta och förundras över de som inte tycker att möten mellan människor är viktiga. För det är ju just det som det hela handlar om, möten. Organiserade seminarier, mingel och samtal skapar just möten. Ny information, nya infallsvinklar och spontana möten inspirerar, väcker till liv och ändrar tankebanor. Det är för mig en naturlig del i mitt politiska arbete, att ta in nya intryck och lära mer om det jag jobbar med och för.

Min personliga almedalsplanering har pågått lång tid . Jag funderade igenom min politiska roll och valde intressanta seminarier och mål efter det. Det innebär inte att jag hade en fulltecknad kalender med måsten även om den är full av möjligheter och jag under tidens gång prioriterar vad jag ska göra. Ett två-timmars lunchseminarium om det civila samhället var i verkligheten enbart lunch. Jag som var där för att söka information och lära mer pratade med två kvinnor samtidigt som jag åt, för att lämna efter 20 minuter till nästa event som var antecknat i kalendern. Samtidigt har jag stannat på långa eftermingel då jag funnit det värdefullt och hoppat över flera intressanta saker. Inte minst är just det oplanerade mötet med någon man känner ofta värdefullt.

Fler och fler event pågår parallellt och det är fler människor här än någonsin tidigare. Jag noterar att riksdagskollegor är här i mindre omfattning nu än förr. För ett antal år sedan var det många som var på plats hela veckan. Nu väljer flera att inte komma hit alls. Många är på plats de dagar de har ett engagemang i en paneldebatt, seminarier eller något liknande, sedan reser de hem. Intresset hos fler att söka möten och ny kunskap minskar alltså och kan fås på andra håll, eller så är man  mindre intresserad av det. Eftersom det totala antalet personer är fler innebär det att fler företag, organisationer, journalister och lobbyister är plats och kanske sänder de fler medarbetare nu än tidigare. Kanske använder de Almedalsveckan till en dold personalfest?

Öresundshuset gör succé andra året också. Besöksmässigt bra. Intressanta seminarier. Kanske skulle rubrikerna vara av annan karaktär som inte är så skåniga, regionala. Funderar på hur många icke-skåningar på nationell beslutsnivå som nås, egentligen. Kanske skulle fler aktiva ur Öresundskomiteen bjudas in för att vara aktiva under veckan. Som exempel kan sägas att kulturfrågorna inte har lyfts över huvud taget. Kanske kan en diskussion om att utveckla perspektiven vara aktuellt inför de kommande åren? För att vara på plats i Almedalen är viktigt, särskilt för Skåne och Öresundsregionen.

 För min del väntar veckans sista mingel i Öresundshuset, sedan Juholts tal, sedan… får vi se, jag känner mig lite trött och sliten och ser fram emot att resa hem imorgon.