Posts Tagged ‘Alkoholpolitik’

Riksdagsledamöter bjuds på spritresa

onsdag, juni 22nd, 2011

Alkoholmissbrukets effekter är stora. De sociala skadorna innebär otrygghet, våld och misär med tårar, smärta, skilsmässor, arbetslöshet och längtan bort. De medicinska skadorna kortar inte bara liv, de innebär också kroppslig och själslig smärta och stora vårdkostnader. Samhällets totala alkoholkostnader är egentligen omätbara i pengar.

Trots denna inledning är det med stor glädje jag läser Sven-Åke Olofssons ledare i HD tisdag 21 juni. Den handlar om ökad privatimport av alkohol från norra Tyskland och kopplas till höga (och planerade höjningar av) skatter på alkohol i Sverige. Han menar på att det krävs en personlig upplevelse av försäljningen, på plats, för att förstå omfattningen och sedan reflektera över åtgärder inom ramarna för svensk lag och EU-regler. GöteborgsPosten har i en artikelserie följt privatimporten och skrivit en rad artiklar som verkligen borde uppmärksammas mer än i Göteborgsområdet. Jag länkar till dem sist i inlägget.

Jag blev glad för att jag kände igen mig. Det är en fråga jag varit aktiv med i riksdagen där jag verkat för sänkt svensk alkoholskatt i kombination med attitydpåverkande åtgärder avseende alkoholkonsumtion i syfte att minska drivkrafterna för organiserad kriminalitet och minskat supande. Det gläder mig också att Sven-Åke nämnde just en bussresa till ort och ställe för denna upplevelse för det var något som jag och en riksdagskollega planerade för något år sedan. Allt var klart, det var bara att trycka på startknappen, men vi avbröt eftersom vi inte lyckades få gehör från dem som är skeptiska till skattesänkning som en av flera åtgärder för att komma åt detta problem. En resa för de redan frälsta kändes inte värdefull att genomföra. Jag arbetar för att resan genomförs under hösten.

Jag anser att det förs ett slags strutspolitik när det gäller just åtgärder mot alkoholimport. Ökad skatt innebär inte minskat supande, det flyttar bara inköpen från kontrollerad kanal såsom Systembolaget till okontrollerad där den organiserade kriminaliteten regerar.

Ju större prisskillnad det blir mellan svensk och utländsk alkohol desto större blir drivkrafterna att köpa billigt. Ändrad inköpsvana från att handla små och handbärbara kvantiteter på Systemet till storköp i Tyskland innebär också att stora mängder förvaras i hemmen med ändrade konsumtionsvanor som följd. Formliga berg av billigt inköpta ölflak och bag-in-boxar stuvas i hemmets alla skrymslen och vrår och med relativt korta bäst-före-datum konsumeras mer alkohol nu än förr.

Prisgapet i relation till risken att åka fast och de eventuella böter gör att organiserad kriminalitet ser denna bransch som en riskfri och lukrativ business. De handlar med varor och tjänster hela tiden med just en risk mot vinst beräkning. Om det handlar om öl, cigaretter, vapen, narkotika eller människosmuggling spelar ingen roll. Rekryteringsbasen kan tyckas oskyldig. Att åka till Tyskland tur och retur några gånger per vecka för att köra öl, vin och sprit för en arbetslös ung person innebär skön personlig kassaförstärkning. Steget till grövre brott ligger sedan nära och den som kanske inte tänkt sig en kriminell bana kan helt plötsligt vara fast i den brottsliga kvicksanden.

Jag vill se flera åtgärder

  • Attitydpåverkande åtgärder för mindre supande – det ska vara tufft att inte dricka. Typ Spola Kröken.
  • Fler legala inköpskanaler – fler licensierade försäljningsställen som Systembolag. Ger ökad ålderskontroll, ändrade inköps- och konsumtionsvanor.
  • Harmoniserad skattenivå som tar bort drivkrafterna att privatimportera i stor omfattning. Den grova kriminaliteten minskar.
  • I EU driva frågan att flytta alkoholen från skatteperspektiv till folkhälsa i syfte att förmå alla EU-länder att driva en realistisk alkoholpolitik i syfte att minska supande och alkoholskador.

Under tiden får tull, polis och socialtjänst kämpa i motvind.

GP  GP2  GP3  GP4  GP5  GP6  GP7  GP8  GP9  GP10  GP11  GP12  GP13  GP14  GP15  GP16  GP17  SDS

Gårdsförsäljning utan omväg – självklart!

tisdag, oktober 26th, 2010

Med stor glädje konstaterar jag att regeringens utredare kommit fram till att det går att bedriva gårdsförsäljning även av lokalt producerat öl och vin i Sverige – utan omvägen runt Systembolaget.
Jag har en minnesbild av en något uppgiven vinbonde på Kullahalvön som i detalj berättade hur det gick till när han skulle göra ett inköp av sina egna produkter. Istället för att hämta en flaska i vinkällaren fick han själv fick göra en beställning hos Systembolaget, sedan få en formell beställning från Systembolaget till sitt företag, därefter leverera till butikens lastkaj, för att sedan gå runt till butiksingången på öppettid och göra sitt inköp… Nu ska det förenklas rejält och jag ser fram emot att se hur turistbussar stannar till för en guidad tur på vingården för att besökarna sedan äter en måltid av lokala produkter och till det kan smaka de olika vinerna för att sedan kunna handla med sig några flaskor hem, utan omvägar. Kombinerar man lokala produkter med varandra kan turismen i Skåne får en riktig skjuts framåt.
Det är värt att fira, kanske med en flaska svenskt mousserande, även om man inte ska sälja skinnet förrän björnen är skjuten. Utredningen ska ju omsättas i proposition och riksdagsbehandlas med debatt och så småningom beslut och lagstiftning. Vi får se tiden an.
HD  HD2  HD3  HD4  DN  SVD  SVD2  SDS  SKD  HG  ROD  NSK  Mer Mats om alkohol

Fler Systembutiker räcker inte

onsdag, oktober 13th, 2010

I dagens Helsingborgs Dagblad skriver jag om att Systembolaget måste ta mer hänsyn till regionala och lokala förhållanden när de tar beslut om butiksetableringar. I Helsingborg är läget märkligt med tre butiker, varav enbart en i centrala delen av staden och två butiker i yttre handelsområden. Jag ser gärna många små butiker i anslutning till platser där människor gör sina livsmedelsinköp.
Men svensk alkoholpolitik måste harmonisera bättre med den övriga i Europa för att  vi ska kunna hantera de realiteter som uppstått sedan EU-inträdet 1995. Det är främst att harmonisera skatten på alkohol för att slå undan benen på den organiserade kriminaliteten som växer med prisgapet som gödningsmedel. Den alternativa akoholförsäljningen är en inkörsport till organiserad kriminalitet som handlar med allt som ger pengar. Alkohol, cigaretter, narkotika, vapen, människor, ja tyvärr kan listan göras lång.
Naturligtvis innebär fler butiker och lägre priser att tillgänglighet ökar och fler kan köpa mer. Men bara om vi stillatigande tittar på. Det krävs långsiktiga och målmedvetna satsningar för att ändra attityden till alkoholbruk och då särskilt inriktat på de som ännu inte debuterat.
Ur ett EU-perspektiv tycker jag att Sverige ska liera sig med likasinnade och arbeta hårt med att flytta frågan om alkoholbeskattning från skatt- till folkhälsoperspektiv.

Whiskyn 100 kronor billigare

fredag, juni 11th, 2010

Klart att man kan fynda i Helsingör. En flaska whisky är 100 kronor billigare än i Helsingborg. Öl och vin är också billigare. Många fyndar blommor på torget och passar på att äta en bit mat och ta en promenad i den pittoreska lilla staden vid sitt besök.
Fyra kilometer österut styr monopolbolaget. Utan hänsyn till Helsingborgs lokala förutsättningar etablerar de ett minimum av butiker som de sedan flyttar runt enligt ett eget mönster utan dialog med resten av samhället. Så länge vi har monopolförsäljning måste större hänsyn tas till lokala förhållanden, därför måste ett regionalt Systembolag skapas. Systembolaget Skåne ska ha uppdrag och kompetens att fatta relevanta beslut anpassade efter skånska förhållanden.
Gårdsförsäljning av lokalt producerat vin är för mig helt naturligt och jag tycker de nuvunna insikterna på flera håll borga för ett nytt sätt att se på bruk av alkohol, inte bara missbruk.
DN  DN2  DN3  DN4  DN5  DN6  SDS  SDS2  SDS3  SDS4  SKD  SVD  HD  HD2  KVP

Decentralisera Systembolaget!

fredag, april 23rd, 2010

– Besluten i Systembolaget måste decentraliseras. Regelverket är idag allt för stelbent och tar ingen hänsyn till de regionala förutsättningarna här i Skåne, säger Mats Sander, riksdagsledamot från Helsingborg. 

– Närhet till kontinenten innebär billigt vin, sprit och öl dygnet runt, sju dagar i veckan. Ett regionaliserat Systembolag i Skåne skulle innebära fler butiker där människor handlar sina andra varor. Fler butiker nära kunderna motverkar överköp och därmed överkonsumtion.

– Det är en klar planeringsmiss att butiken på Södergatan i Helsingborg stängs för att en ny ska öppnas i Råå. Butiken på Söder skulle självklart ha utvecklats för att möta de lokala behoven som finns där. Systembolaget som det är organiserat idag tar ingen hänsyn till de regionala förhållandena i Skåne.