Tag Archives: Danmark

Turista tillsammans

Noterar att Öresundsinstitutets tidning, Job & Magt, i nummer 4, 2011 skriver om turismen i Öresundsregionen kopplat till Guide Michelin. Jag tycker förhållningssättet är passivt. Ett konstaterande. Guide Michelin ser på världen med nationsglasögonen på. Representanterna har inte en aning om de mellanregionala strävanden som de facto finns – Öresundsregionen. Eftersom referensen till Guide Michelin […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , , , , | Comments closed

Pas! – Hvergang?

Dansk passkontroll vid resa mellan Sverige och Danmark! Är det sant? Nu har dansken tittat för djupt i naveln, eller hvad? Det finns en omvärld som man mycket medvetet valt att ansluta sig till. Inte minst genom EU-medlemskap men även med en lång rad, i vissa fall mycket gamla, överenskommelser med sina grannar om bland […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , , | Comments closed

Region Skåne måste representeras i Stockholm

En fast förbindelse mellan Helsingborg-Helsingör lönar sig ur många perspektiv. Resandeunderlaget är så stort så att en intäktsfinansierad förbindelse innebär en vinstaffär på 30 års sikt. Vad det skulle innebära ur ett regionalt integrationsperspektiv är svårt att mäta och förutspå. Men de positiva effekterna av Öresundsbron underskattades kraftigt av dåtidens fjärrskådare. Särskilt de positiva effekterna […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , , , , , , , | Comments closed

När börjar vi borra en tunnel till Danmark?

Danskarna har när till sin huvudstad och beslutsfattarna. Vi har efter enträget arbete lyckats nå tillräcklig förståelse från Stockholm. Nu rapporteras om det ekonomiska underlaget. Det räcker till och blir till och med över. Det finns bar en rimlig fråga kvar: När börjar vi? HD  HD2
Posted in Blogg | Also tagged , , , , , | Comments closed

Öresund har gott om plats, Sundsbussarna satsar

Härligt att Sundsbussarna är tillbaka! Och nu letar de efter fler fartyg. Det borgar för en sommar 2011 med flera små, snabba överfarter mellan Helsingborg och Helsingör. Synd bara att företaget inte ser vinsten med att erbjuda pendlarna möjlighet att åka med på sina pendlarkort. Varje resenär är ju en möjlig kund varje resa. Och […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , , | Comments closed

Miljöbil på el, inte bara ett nytt sätt att tanka

Miljöbilar kräver inte enbart ett nytt sätt att tanka, utan även tänka. Miljöbilssatsningen som regeringen nu flaggar upp är bra om än kanske lite för klen. Jag har träffat Renault och provkört Renault elbilar och de fokuserar inte enbart på själva bilarna utan ser det hela som ett nytt koncept som kräver att vi tänker […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , | Comments closed

Skånsk ambassad i Stockholm

Det är klart att det, rent formellt, är en Skånsk representation i Stockholm som avses, men ambassad beskriver vad det egentligen innebär. Det är dags att gå från ord till handling. Tankar på en skånsk representation i Stockholm har funnits länge men aldrig iscensatts. Nu avser jag anta utmaningen att vara en enkel volontär representant i […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments closed

Satsningar på infrastruktur i Öresundsregionen lyfter Sverige

En lång rad undersökningar visar att en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör är lätt att finansiera då resandeunderlaget redan finns där. Danskarna har nära till sin huvudstad men har ändå lite problem att förankra tankarna på den infrastrukturutbyggnad som krävs på Själland i samband med detta. Trots allt pekar en lång rad utredningar på […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , , , , , | Comments closed

Sydsvenskan mer om Skåne än HD

Bläddrar igenom pappersutgåvan av måndagens Sydsvenskan  och noterar att de skriver om den Skånsk-Danska satsningen Öresundshuset under Almedalsveckan. I HD intet om öppnandet med svenska och danska ministrar på plats varav den ena boendes i Landskrona. Synd, för jag tror att HD läsare hade uppskattat rapportering därifrån. På torsdag 8 juli kl 1000 kommer Peter Danielsson […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , , , , | Comments closed

Två länder – hinder, utmaningar och möjligheter

Lyssnar på Bertel Haarder, indenrigs- og sundhedsminister i Danmark, som just lovat att han ska göra allt han kan för att ta bort hela autorisationsordningen vilken verkligen har ställt till det, inte minst för alla svenska undersköterskor som jobbar i Danmark. Många har fråntagits sin befattning i den danska vården och omsorgen då deras svenska […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , , , | Comments closed
  • Följ mig på Facebook och Twitter

  • Läs min bok!

    Läs min bok som pdf
  • Arkiv