Tag Archives: Energi och miljö

Kärnkraftskatastrof – kolel och ryssberoende

Tysklands politiska ledning beslutar sig för att ta ansvar för en kärnkraftskatastrof. En egenhändigt planerad sådan. Så länge det inte finns heltäckande fossilfri energi att tillgå i tillräcklig omfattning kommer de planerade kärnkraftsstängningarna innebära att energibehov ersätts av fossil dito. Energiförbrukningen går säkert att minska till viss del men det totala priset blir högt. Högt […]
Posted in Blogg | Also tagged , , | Comments closed

Självutnämnda domstolar

Naturskyddsföreningens debattinlägg i dagens DN får rubrikskrivaren att välja “Regeringens miljöpolitik får underkänt”. En lång rad beslut från regering och partier redovisas och slutsatsen blir underkänt. Jag ger den MVG. Inte så överraskande kanske. Men jag tar in fler och andra styrande faktorer än de som Naturskyddsföreningen använder. Det krävs för att styra ett land. Under de […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , , , | Comments closed

Livsnerver

Hålet genom tunneln sker troligtvis idag. Hallandsås, den höga tröskel som varit till så stora besvär så länge. Som barn kommer jag ihåg de långa bilköerna över åsen när frustande långtradare kämpade med den branta backen. Vansinnesomkörningarna med motorsvaga bilar var många, likaså olyckorna. Som tågpendlare i början på 80-talet innebar det ofta stora förseningar […]
Posted in Blogg | Also tagged , | Comments closed

Miljöbil på el, inte bara ett nytt sätt att tanka

Miljöbilar kräver inte enbart ett nytt sätt att tanka, utan även tänka. Miljöbilssatsningen som regeringen nu flaggar upp är bra om än kanske lite för klen. Jag har träffat Renault och provkört Renault elbilar och de fokuserar inte enbart på själva bilarna utan ser det hela som ett nytt koncept som kräver att vi tänker […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , | Comments closed

Naturgas eller inte

HEAVEN or sHELL propagerar för att vi inte ska utvinna gas i Skåne. Jag har besökt Shell provborrningar, träffat oroliga människor, bildat mig en uppfattning och skrivit en motion till riksdagen. Måndagens trevliga besök hos Carl Piper på Christinehof ändrar inte mycket, utan snarare förstärker min ståndpunkt och känsla – Skåne är ingen bra plats […]
Posted in Blogg | Also tagged | Comments closed

Ja till fossilfri el – 30 år senare

Vid folkröstningen om kärnkraften 1980 var jag 17 år och fick inte rösta, vilket upprörde mig djupt. Jag var mycket missnöjd med det för jag var helt övertygad om att vi behövde kärnkraft och tyckte att de som var motståndare inte var riktigt seriösa – de var ju mot allt. Samma känsla har jag haft […]
Posted in Blogg | Tagged | Comments closed

11 miljarder grus

Att de rödgröna skattechockar om de vinner valet förvånar väl ingen? Men jag förvånas över dem som tycker 11 miljarder mer i skatt är en bra idé. Världens beskådas genom ett sugrör där människor i Stockholm och andra storstadsregioner är i fokus med 10-minuterstrafik på tunnelbanan, pendeltåg och bussar i mängd. Nu ser Sverige inte ut […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , , | Comments closed

Gillar höghastighetståg, men…

DE RÖDGRÖNA presenterar sina infrastruktursatsningar i DN idag. Jag finner det hela intressant efter en snabb genomläsning av texten, för jag håller med om en hel del. Höghastighetståg och mer transporter på järnväg, javisst! Men annat väcker frågetecken. HUR ska satsningen på 120 miljarder MER än Alliansregeringens genomräknade och realistiska satsningar finansieras? Ingen vet. Men […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , , , , , , , , | Comments closed

Internationellt parlamentariskt arbete som inte uppmärksammas

Jag är ordförande för en av riksdagens internationella delegationer, den till medelhavssamarbetet – EMPA. Det är parlamentariker från 43 länder samlas några gånger per år och ensas om rekommendationer till sina regeringar. I år sattes särskilt fokus på fredsprocessen i mellanöstern, men frågor som också diskuterades var kvinnans rättigheter, vattenfrågan och en medelhavsbank. Just medelhavssamarbetet […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , , , , | Comments closed

Mer makt till kommuner och markägare – utred gasutvinning

Lagstiftningen som reglerar provborrning efter gas behöver ses över. Markägare och kommuner måste få större påverkansmöjlighet. Jag har motionerat till riksdagen om det. Jag tar inte ställning till om vi i Sverige ska använda naturgas eller inte. Den frågan måste vi borra djupare i och ta fram mer fakta innan beslut. Man kan konstatera att […]
Posted in Blogg | Also tagged , , | Comments closed
  • Följ mig på Facebook och Twitter

  • Läs min bok!

    Läs min bok som pdf
  • Arkiv