Posts Tagged ‘Energi och miljö’

Kärnkraftskatastrof – kolel och ryssberoende

tisdag, maj 31st, 2011

Tysklands politiska ledning beslutar sig för att ta ansvar för en kärnkraftskatastrof. En egenhändigt planerad sådan. Så länge det inte finns heltäckande fossilfri energi att tillgå i tillräcklig omfattning kommer de planerade kärnkraftsstängningarna innebära att energibehov ersätts av fossil dito. Energiförbrukningen går säkert att minska till viss del men det totala priset blir högt. Högt för miljön, högt för tillväxten, högt för Tyskland och troligen också för Europa.
Det finns ett säkerhetspolitiskt perspektiv som lätt kommer i skuggan och det är Rysslands ambition att göra Tyskland beroende av gas via den nya gasledningen genom Östersjön. Ett beroende som lätt kan verifieras då Ryssland är helt öppen med sina ambitioner hur de ska använda sin energi. Inte bara för att vara goda grannar och tjäna pengar utan just, säkerhetspolitik, med stora möjligheter att skaffa sig geopolitiska fördelar. Jubel i Moskva som nu ser än större potential i sin strategi att göra starka EU-länder beroende. Den splittrande hullingförsedda kilen är satt och det kommer bli smärtsamt att dra ut den. Kärnkraftkatastrofer kan ha flera ansikten.
HD  DN  SVD

Självutnämnda domstolar

onsdag, augusti 25th, 2010

Naturskyddsföreningens debattinlägg i dagens DN får rubrikskrivaren att välja ”Regeringens miljöpolitik får underkänt”. En lång rad beslut från regering och partier redovisas och slutsatsen blir underkänt.
Jag ger den MVG. Inte så överraskande kanske. Men jag tar in fler och andra styrande faktorer än de som Naturskyddsföreningen använder. Det krävs för att styra ett land. Under de senaste fyra åren har moderaterna och regeringen verkligen gjort en resa när det gäller att formulera och ta beslut om miljöpolitik. Det behöver inte Naturskyddsföreningen göra. Den behöver inte ta ansvar. Den lobbar för sina frågor, formulerade utifrån ett antal utgångspunkter. Men som sagt, det finns fler saker som påverkar. Alliansen har en mycket väl genomarbetad överenskommelse om miljö- och klimatpolitik, läs den gärna. I jobb- och företagspaketet finns ytterliggare att läsa om miljö. Vi har en underbart duktig tjej som talesperson i miljöfrågor, Sofia Arkelsten, hon skriver mycket om vårt miljöarbete, läs gärna mer på hennes blogg. Om inte så klipper jag in facit från fyra års miljöpolitik från hennes blogg:

Och facit har vi ju från de här fyra åren:

 • Vår miljöbudget är större än någonsin. Den har ökat från 15 till 20 miljarder.
 • Alliansregeringen har en samlad klimat och energipolitik. 
 • Utsläppsmålet är minus 40 procent nu, inte minus fyra som S, V och Mp satte.
 • Ambitionerna är högre. Ingen tidigare 3-årsperiod har Sverige haft så stora minskningar av klimatutsläppen. 
 • Vi är den första regeringen som har en samlad havspolitik
 • Havsmiljön har gått från en osynlig budget till 1,3 miljarder i ett särskilt havsmiljöanslag. 
 • Alliansregeringen har genomfört ett grönt skifte i skatterna samt skyddat mer skog än någon annan regering, vi når miljömålet.
 • Alliansen har även ökat anslaget till biologisk mångfald från 6 miljarder till 7,5 miljarder för 2007-2010. 
 • Vi ärvde Europas mest bensinslukande bilpark, nu ligger Alliansregeringen i Europatopp för sänkta utsläpp från nya bilar.
 • Miljöbilarna är 12 gånger fler, snart rullar 330 000 miljöbilar på vägarna.
 • 2009 minskade genomsnittliga utsläppen från nya bilar mer än någon gång sedan mätningarna startade 1978.
 • Senaste fyra åren har utsläppen från nya bilar minskat mer än under alla 15 åren innan. 
 • Inom EU har vi äntligen en gemensam kemikaliepolitik. Den ersätter inte 27 länders politik för alla hade ingen.
 • Vi har äntligen fått ordning på dispenserna i strandskyddsbestämmelserna. De gamla reglerna var otydliga, byråkratiska samt oflexibla. Dessutom tog inte de gamla reglerna hänsyn till regionala skillnader. Många beslut har därför tagits på bristande eller oklara grunder. Reglerna har därigenom kommit att tappa mycket av sin legitimitet. Vi säkerstälelr strandskyddets syften, bland annat genom tydligare regler om vad som är särskilda skäl för undantag. Samtidigt är avsikten att öka det lokala och regionala inflytandet över strandskyddet, bland annat genom att främja utvecklingen av landsbygden. Detta innebär alltså inte på något vis någon hårdare exploatering av våra stränder.
 • Moderaterna samt Alliansen står bakom en fortsatt kärnkraftsanvändning i vår kolsnåla energimix.
 • En avveckling av kärnkraften skulle få stora konsekvenser för Sveriges produktion av el och vi skulle tvingas att importera smutsig el från bl.a kolkraft. 
 • Vi har en samlad energi- och klimatpolitik som står på tre ben, vattenkraft, kärnkraft och förnybart.
 • Alliansregeringen har sett till så att vi har 3 gånger mer vindkraft i Sverige samt 10 ggr mer de närmaste tio åren.

DN  HD  SVD

Livsnerver

onsdag, augusti 25th, 2010

Hålet genom tunneln sker troligtvis idag. Hallandsås, den höga tröskel som varit till så stora besvär så länge. Som barn kommer jag ihåg de långa bilköerna över åsen när frustande långtradare kämpade med den branta backen. Vansinnesomkörningarna med motorsvaga bilar var många, likaså olyckorna. Som tågpendlare i början på 80-talet innebar det ofta stora förseningar när höstlöven gjorde rälsen så hal att tåget stannade och var tvunget att backa tillbaka till Båstad. Enkelspår komplicerade tillvaron ytterliggare. När beskedet kommer, så kommer jag i tankarna lyfta ett glas och gratulera till genombrottet. Som pensionär kommer jag tänka tillbaka på det långvariga arbete med tunneln genom Hallandsås och försöka bita mig i läppen för att inte trötta ungdomarna som kommer se förbindelsen norrut, genom åsen, som en helt självklar livsnerv.
En livsnerv för Osloregionen, Göteborg, västkusten, Skåne, Öresund och Helsingborg men även vidare söderut. Vi behöver så väl dessa välfungerande sammanlänkningar mellan befolkningstäta regioner för att främja utveckling och tillväxt. Dubbelspår på hela Västkustbanan blir nästa glashöjartillfälle och vi kommer då fira att vi slipper lyssna till konduktören som i högtalaren meddelar att vi får stå stilla ytterliggare en stund för tågmöte.
HD  DN  SDS

Miljöbil på el, inte bara ett nytt sätt att tanka

tisdag, augusti 24th, 2010

Miljöbilar kräver inte enbart ett nytt sätt att tanka, utan även tänka. Miljöbilssatsningen som regeringen nu flaggar upp är bra om än kanske lite för klen. Jag har träffat Renault och provkört Renault elbilar och de fokuserar inte enbart på själva bilarna utan ser det hela som ett nytt koncept som kräver att vi tänker annorlunda avseende våra bilrutiner jämfört med nu. Det är ingen utopisk framtidsvision som ligger tiotals år framåt utan det är nu det sker. Konceptet ska provas i bland annat Danmark där förberedelserna pågår för fullt. Det ska ju vara enkelt och inte innebära större belastning på bilägaren/föraren än dagens bilar. Därför har man sett till alla delar av bilägandet och bygger infrastruktur tillsammans med samarbetspartners. Det ska bli spännande att följa. Vid mötet med Renault menade jag att de borde fundera på att göra försöket inte enbart i Danmark utan inkludera den skånska sidan av Öresund. Hur det gått med de tankarna vet jag inte. Jag håller inte allas med MP syn på bilen, utan det är miljöfarliga drivmedel vi ska ta bort.
DN  AB  HD  SVD

Naturgas eller inte

tisdag, augusti 10th, 2010

HEAVEN or sHELL propagerar för att vi inte ska utvinna gas i Skåne. Jag har besökt Shell provborrningar, träffat oroliga människor, bildat mig en uppfattning och skrivit en motion till riksdagen.
Måndagens trevliga besök hos Carl Piper på Christinehof ändrar inte mycket, utan snarare förstärker min ståndpunkt och känsla – Skåne är ingen bra plats för naturgasutvinning, minerallagen måste ses över. Denna gång måste blickarna inkludera det skånska kulturlandskapet med dess värden.