Posts Tagged ‘EU’

Eländesoverload

onsdag, mars 14th, 2012

Följer nyhetsrapporteringen från hemmasoffan och berörs känslomässigt när bilder på ihjälslagna barn och deras föräldrar i Syrien visas. Troligtvis är de dödade av regeringens trupper. Ett lands ledning dödar sin egen befolkning och vi kan inte stoppa det. Fruktansvärda bilder som inte riktigt går att ta till sig, de känns overkliga.

När sedan SVT2 Korrespondenterna sedan rullar i bakgrunden till mitt knattrande på datorn är min gard nere. För när de börjar visa ett reportage från Bangladesh om slaveri, barnslaveri, barnslaveri för sexuella ändamål känner jag att halsen tjocknar till och ögonen tåras. Inte så att det rinner över men nästan. Barn som stjäls, säljs av sina föräldrar och hamnar i ett prostutitionsträsk. I den aktuella stadsdelen finns 1600 registrerade prostituerade men bedöms finnas cirka 7000. 7000! Sjutusen som tvingas på att sälja sin kropp till främlingar.
Släpper fokus på det jag höll på med och följer reportagen om barnslaveri i olika former. Konstaterar att jag helt tydligt varit beredd på elände under nyhetsrapporteringen men att jag var helt oförberedd när vidriga förhållanden visades i ett annat program. Vet inte riktigt hur jag ska kunna kanalisera min känsla av att vilja reagera och göra något. Konstaterar att SVT reporter på plats i ett afrikanskt land fått kontakt med en förslavad flicka som misshandlas av sin ägare. Ägare, absurt! Han köper rent en del av sitt samvete genom att köpa henne en plats i skolan för några tusenlappar och få hennes ägare att lova sluta slå flickan. Speakerrösten meddelar att den största möjligheten för barn i en sådan situation är skola och utbildning. Det innebär att hon kanske kanske kan skapa en ljusare framtid än hon var på väg mot.
Eländestsunamin sköljer in över mig via TVn men även på internet, Facebook, ja överallt. Jag känner att min gräns är nådd, jag kan inte ta in mer, en överlastning, overload av elände som jag instinktivt försöker slå bort för att skydda mig själv. Organiserad brottslighet, korruption, maktgalenhet är några ord som beskriver anledningar till vidrigheterna. Brist på respekt för mänskligt liv och värde är på vissa ställen rent ekonomiskt och väldigt lågt värderat. Jag känner en skuld i att jag inte agerar för förändring men är kanske som de allra flesta.
Mina tankar går till FN i New York, tiden i riksdagen, den moderata utrikeskommitten, utrikesutskottet och dragningarna runt biståndet. Alla de miljarder skattekronor Sverige slussar ut varje år. Hur biståndsministern kämpar med att kunna få till stånd verkliga förändringar och mot slentrianmässighet, mot bistånd som kanske ökar korruption och cementerar maktstrukturer som innebär fortsatta vidrigheter och elände för så många miljoner människor som skulle kunna leva ett helt annat liv och utveckla sina länder och sig själva och leva i välstånd och harmoni.
Som enskild liten människa i ett av världens pytteländer frustreras jag av mina minimala påverkansmöjligheter och känner samtidigt overload, eländesoverload. Jag känner att det blir varmt och blött på min ena kind…

Riksdagsledamöter bjuds på spritresa

onsdag, juni 22nd, 2011

Alkoholmissbrukets effekter är stora. De sociala skadorna innebär otrygghet, våld och misär med tårar, smärta, skilsmässor, arbetslöshet och längtan bort. De medicinska skadorna kortar inte bara liv, de innebär också kroppslig och själslig smärta och stora vårdkostnader. Samhällets totala alkoholkostnader är egentligen omätbara i pengar.

Trots denna inledning är det med stor glädje jag läser Sven-Åke Olofssons ledare i HD tisdag 21 juni. Den handlar om ökad privatimport av alkohol från norra Tyskland och kopplas till höga (och planerade höjningar av) skatter på alkohol i Sverige. Han menar på att det krävs en personlig upplevelse av försäljningen, på plats, för att förstå omfattningen och sedan reflektera över åtgärder inom ramarna för svensk lag och EU-regler. GöteborgsPosten har i en artikelserie följt privatimporten och skrivit en rad artiklar som verkligen borde uppmärksammas mer än i Göteborgsområdet. Jag länkar till dem sist i inlägget.

Jag blev glad för att jag kände igen mig. Det är en fråga jag varit aktiv med i riksdagen där jag verkat för sänkt svensk alkoholskatt i kombination med attitydpåverkande åtgärder avseende alkoholkonsumtion i syfte att minska drivkrafterna för organiserad kriminalitet och minskat supande. Det gläder mig också att Sven-Åke nämnde just en bussresa till ort och ställe för denna upplevelse för det var något som jag och en riksdagskollega planerade för något år sedan. Allt var klart, det var bara att trycka på startknappen, men vi avbröt eftersom vi inte lyckades få gehör från dem som är skeptiska till skattesänkning som en av flera åtgärder för att komma åt detta problem. En resa för de redan frälsta kändes inte värdefull att genomföra. Jag arbetar för att resan genomförs under hösten.

Jag anser att det förs ett slags strutspolitik när det gäller just åtgärder mot alkoholimport. Ökad skatt innebär inte minskat supande, det flyttar bara inköpen från kontrollerad kanal såsom Systembolaget till okontrollerad där den organiserade kriminaliteten regerar.

Ju större prisskillnad det blir mellan svensk och utländsk alkohol desto större blir drivkrafterna att köpa billigt. Ändrad inköpsvana från att handla små och handbärbara kvantiteter på Systemet till storköp i Tyskland innebär också att stora mängder förvaras i hemmen med ändrade konsumtionsvanor som följd. Formliga berg av billigt inköpta ölflak och bag-in-boxar stuvas i hemmets alla skrymslen och vrår och med relativt korta bäst-före-datum konsumeras mer alkohol nu än förr.

Prisgapet i relation till risken att åka fast och de eventuella böter gör att organiserad kriminalitet ser denna bransch som en riskfri och lukrativ business. De handlar med varor och tjänster hela tiden med just en risk mot vinst beräkning. Om det handlar om öl, cigaretter, vapen, narkotika eller människosmuggling spelar ingen roll. Rekryteringsbasen kan tyckas oskyldig. Att åka till Tyskland tur och retur några gånger per vecka för att köra öl, vin och sprit för en arbetslös ung person innebär skön personlig kassaförstärkning. Steget till grövre brott ligger sedan nära och den som kanske inte tänkt sig en kriminell bana kan helt plötsligt vara fast i den brottsliga kvicksanden.

Jag vill se flera åtgärder

  • Attitydpåverkande åtgärder för mindre supande – det ska vara tufft att inte dricka. Typ Spola Kröken.
  • Fler legala inköpskanaler – fler licensierade försäljningsställen som Systembolag. Ger ökad ålderskontroll, ändrade inköps- och konsumtionsvanor.
  • Harmoniserad skattenivå som tar bort drivkrafterna att privatimportera i stor omfattning. Den grova kriminaliteten minskar.
  • I EU driva frågan att flytta alkoholen från skatteperspektiv till folkhälsa i syfte att förmå alla EU-länder att driva en realistisk alkoholpolitik i syfte att minska supande och alkoholskador.

Under tiden får tull, polis och socialtjänst kämpa i motvind.

GP  GP2  GP3  GP4  GP5  GP6  GP7  GP8  GP9  GP10  GP11  GP12  GP13  GP14  GP15  GP16  GP17  SDS

Kärnkraftskatastrof – kolel och ryssberoende

tisdag, maj 31st, 2011

Tysklands politiska ledning beslutar sig för att ta ansvar för en kärnkraftskatastrof. En egenhändigt planerad sådan. Så länge det inte finns heltäckande fossilfri energi att tillgå i tillräcklig omfattning kommer de planerade kärnkraftsstängningarna innebära att energibehov ersätts av fossil dito. Energiförbrukningen går säkert att minska till viss del men det totala priset blir högt. Högt för miljön, högt för tillväxten, högt för Tyskland och troligen också för Europa.
Det finns ett säkerhetspolitiskt perspektiv som lätt kommer i skuggan och det är Rysslands ambition att göra Tyskland beroende av gas via den nya gasledningen genom Östersjön. Ett beroende som lätt kan verifieras då Ryssland är helt öppen med sina ambitioner hur de ska använda sin energi. Inte bara för att vara goda grannar och tjäna pengar utan just, säkerhetspolitik, med stora möjligheter att skaffa sig geopolitiska fördelar. Jubel i Moskva som nu ser än större potential i sin strategi att göra starka EU-länder beroende. Den splittrande hullingförsedda kilen är satt och det kommer bli smärtsamt att dra ut den. Kärnkraftkatastrofer kan ha flera ansikten.
HD  DN  SVD

En månad senare – Libyen blöder fortfarande

onsdag, mars 23rd, 2011

Idag 23 mars noterar jag att det har gått en månad sedan jag skrev om Khaddafi och hur han klamrar sig fast vid makten och samtidigt sprider blodig skräck när han slaktar sina landsmän. Från dörr till dörr, från rum till rum, i varenda garderob…

Många liv har han hunnit släcka innan världssamfundet kunnat samla sig och antagit en resolution som gör det möjligt att ingripa utan att begå våld på internationell lag. Frustrationen har varit stor hos många och anklagelser om att stå vid sidan och bara titta på har haglat som artillerield. Oavsett vad vi tycker så fungerar världen inte som Sverige, det är inte svenska förhållanden och förutsättningar som utgör grunden i förhandlingar som leder fram till säkerhetsrådets beslut.
FN-resolutionen är stödd av Arabförbundet och Nato har just uppgett att man är överens om hur man ska dela ledarskapet i insatsen. Eller rättare sagt, Sarkozy tillåts behålla ansiktet trots nederlag och medlemsländerna ska formellt processa beslutet under dagen.

Oavsett vilken metod som används för att störta Khaddafi innebär dessa beslut att tiden för hans styre kortas betydligt. Kanske ser vi snart bara röken av honom när han lämnar sitt land för att söka skydd hos någon annan av världens skurkar som utnyttjar och plågar sitt land och folk för egna högst personliga intressen.
SVD DN HD HD2 SVD2 DN2

Ytterligare ett av ondskans ansikte

onsdag, februari 23rd, 2011

Med ytterst brutala metoder, kanske mest hänsynslösa hittills, försöker detta ondskans ansikte – Khadaffi  – klamra sig fast vid makten. Oavsett vilka hemskheter han utsätter sina landsmän för så kommer det troligen inte att räcka för att mildra omvälvningen från diktatur till något annat. Detta annat är ännu inte fastställt. Många hoppas på demokrati men den är svår att bygga av länder vars medborgare inte riktigt vet vad det är. De har ingen erfarenhet av det.

Diktaturerna i området noterar mycket noga omvärldens reaktioner på det som händer. Från enskilda länders uttalanden till vad Afrikanska Unionen, Arabförbundet, EU och FN använder för vokabulär. Här kan tyckas att Sveriges uttalanden är något oförberedda och vaga vilket förvånar. Likaså den stora tröghet som UD agerar med när det gäller att få ut svenskar från Libyen. FN fårvånar också med snabbhet och tydlighet.

EuroMed-samarbetet omfattar EU medlemsländer och de länder runt Medelhavet som inte ingår i EU. Det äger rum på två nivåer. Dels är det den arena där utrikesministrarna möts i det som heter Union för Medelhavet, dels en parlamentarisk dimension där parlamentariker från partnerländerna möts i en parlamentarisk församling – EMPA.
Alla länder har beretts möjlighet att delta men alla gör det inte. Libyen har en observatörsplats men jag har aldrig sett någon därifrån på något möte under fyra år som ordförande i Riksdagens delegation till detta samarbete. Inte heller har Mauretanien visat något intresse. Egypten ar alltid välrepresenterat, i de allra flesta fall också Marocko, Algeriet, Tunisien, Israel, Palestinska myndigheten, Libanon, Syrien, och Jordanien.
Möjligheterna att agera inom dessa ramar just nu torde vara ytterst begränsade eftersom det bygger på att det finns en fungerande struktur på både regerings- och parlamentarisk nivå.

Mellanösterns och Nordafrikas diktatorer följer omvärldens reaktioner och har detta med i minnet när de själva agerar. Nu och framöver. Det är en mycket intressant tid att följa denna omvälvning i södra grannskapsområdet till EU. Utvecklingspotentialen för dessa länder är enorm om demokratin får riktigt fäste och kan verka fullt ut. Jag är bestört över hur blodig vägen dit är.
HD  HD2  HD3  HD4  HD5  HD6  HD7  HD8  DN
SvD DN SvD2  Ab 1  2  3  4  5  6  7  Aljazeera  CNN  Expr 1  2  3  DN 1  2  3  4  5  SR 1  2  3  4  5  SVT 1  2  3  4  5  6  7  Nyhetskan 1  2  3  SvD 1  2  3  4  5  6  7  GP 1  2  3  4  5