Posts Tagged ‘Finansiering’

Kultursponsring

torsdag, mars 15th, 2012

För dig som läser denna blogg men inte min kulturblogg http://sanderskulturblogg.blogspot.com vill jag uppmärksamma den lokala monoltidningen, Helsingborgs Dagblad, artikel om kulturen i Helsingborgs strävan att lära av hur idrotten gör avseende ekonomiska samarbeten med andra aktörer, så kallad sponsring.
Min uppfattning är att reportern utelämnat kritisk information som funnits tillgänglig, skrivit en vinklad artikel och ger min bild via min kulturblogg.