Tag Archives: Försvarspolitik

Putins plan?

Putins referensramar ser inte ut som våra. Det går inte att utgå från svensk eller västerländsk kontext eller värdegrund när ryska händelser analyseras eller förutspås. Putin har under lång tid visat det, men kanske inte så tydligt som den senaste tiden. Nu tar det sig konkreta uttryck genom illegal intervention och annekterande av Krim. Han […]
Posted in Blogg | Also tagged , , | Comments closed

Nato nu

Sverige kan inte räkna med skydd från Nato om Sverige skulle bli anfallna av främmande makt, säger generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen. i en intervju i SVT Hübinette 6 november. Jag tycker det han säger är tydligt. Mycket tydligt. Inget tolkningsutrymme lämnas. Enda möjligheten att omfattas av Nato artikel 5 är att vara medlem. Basta! Under […]
Posted in Blogg | Also tagged , | Comments closed

Kallt försvar

Jag följer debatten om försvaret och konstaterar att det inte är någon kioskvältare direkt. ÖB har de senaste dagarna berättat hur han ser på framtida försvarssatsningar. Under dagens presskonferens i Almedalen gjorde statsministern detsamma. De är inte riktigt överens. På Svenska Dagbladets ledare 3 juli skriver Claes Arvidsson om företeelsen och den responderas i skrivande […]
Posted in Blogg | Tagged | Comments closed

SAAB presenterar Försvarsmakten i Almedalen

Försvarsmakten har just fullgjort den första delen av insatsen i Libyen, FL01. Ett flygvapenförband med stödfunktioner har samverkat med Nato i skarp insats ingen nu aktiv flygofficer tidigare gjort. Det är ett halvsekel sedan Sverige flög Tunnan i Kongo. Libyeninsatsen har genomförts med mycket positivt resultat. Berömmet haglar. Och kontingentschef Stefan Wilson redovisar det med […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , | Comments closed

Min Almedalsvecka

Almedalen har det skrivits mycket om den senaste tiden och det ur många synvinklar. Jag tycker det är naturligt för mig som politiskt förtroendevald i min position att delta och förundras över de som inte tycker att möten mellan människor är viktiga. För det är ju just det som det hela handlar om, möten. Organiserade […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , | Comments closed

Inga förändringar, uppdaterad

Klart att en organisation som Försvarmakten kontinuerligt ser över sin organisation för att få den så optimal som möjligt. Särskilt i valtider när det ena blocket(s) budget innebrä neddragningar. Nu är flygflottiljerna på agendan enligt TT. Enligt dem ska Försvarsutskottets ledamöter fått dokument med nedläggningsförslag. En kontroll med kollegorna stärker min minnesbild, så är inte […]
Posted in Blogg | Tagged | Comments closed

När Ryssland rustar – avrustar vi – Högkvarteret vill ersätta P7:s stridsvagnar med patrullfordon

(En kortare version är publicerad i Norrköpings Tidningar idag) När grannen i öster rustar upp signalerar Högkvarteret om stridsvagnarna på P7 i Sydsverige ska ersättas av patrullfordon. Det är ett riktigt dåligt beslut! Ett försvarsbeslut är funktionellt så länge det ligger i fas med vad som sker i omvärlden. Allt för vanligt är att beslut […]
Posted in Blogg | Tagged | Comments closed

Försvar i stort och smått

I valtider inskränks ofta frågan om försvaret till grundorganisationens förband. Det handlar alltså om arbetstillfällen på de orter där försvaret finns. Vad sedan försvaret klarar att utföra blir ofta en diskussion enbart för intresserade och initierade, alltså i en snävare krets. Som försvaret och omvärlden ser ut idag är grund- och insatsorganisation ofta samma och jag […]
Posted in Blogg | Also tagged | Comments closed

Värnpliktskramare och RUT-hatare kör i diket

Kollegan Rolf K ger ett pedagogiskt svar om värnplikt i dagen SvD. Värnplikt i fredstid har efter 100 år spelat ut sin roll. Själva plikten finns kvar men tillämpas inte förutom om det skulle dra ihop sig till ofärdstider. Vi får ett försvar värt namnet och med hög tillgänglighet. Det kommer att ta ett tag […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , , , , | Comments closed

Partipolitik i Allians

Under den gångna mandatperioden har den moderata försvarskommittén diskuterat just försvarspolitik. I början var gruppen ovan vid majoritetsrollen där tidigare riksdagskollegor helt plötsligt fått en annan roll som statsråd. Viljan att forma moderat försvarspolitik var stark och utmynnade för några veckor sedan i en rapport – Blå tankar om framtidens försvar. Innehållet är alltså moderat, […]
Posted in Blogg | Also tagged , | Comments closed
  • Följ mig på Facebook och Twitter

  • Läs min bok!

    Läs min bok som pdf
  • Arkiv