Posts Tagged ‘Helsingborg’

Riksdagskandidat 2018

måndag, augusti 14th, 2017

Hemkört med Systemet gammalt grepp

måndag, november 12th, 2012

30 september 2006 var första gången Helsingborgs Dagblad skrev om ölbilen. Hur trettonåringar kunde få alkohol dygnetruntlevererat.

Det var en artikelserie som skapade lokal uppmärksamhet men nådde aldrig norr om Hallandsås. Senast HD skrev om ölbilen var 2008. Om hur polisen inte var så aktiv. Sedan var nyhetsvärdet förbrukat och företeelsen blev vardag i Helsingborg.

Nu rapporteras om Systembolagets hemleveranser. Ett försök som ska studeras under lång tid och även är kopplat till forskning.

Det måste kännas frustrerande av alla de som möter floder av alkohol på väg till alla alternativa hemleveranser som ingen forskning bedrivs på. Tull, polis, försäkringskassa, socialtjänst och tonårsföräldrar.

Jag hjärta Systemet

tisdag, september 18th, 2012

Jo jag gillar Systembolaget. Kunnig och servicemedveten personal i kombination med ett fantastiskt sortiment gör att jag gärna handlar där. Samtidigt tycker jag det är logiskt och rimligt att få handla vin direkt av vinbonden på vingården. Som det går att göra i många andra länder.

Det framförs en lång rad argument mot alla tankar och förslag om förändringar som är kopplade till legal alkoholförsäljning i Sverige. Den socialdemokratiske riksdagsledamotens fullkomliga kapitulation häromsistens visar inte på politikens möjligheter. Däremot en högst medveten politisk värdering om var möjligheterna till störst stöd och politisk karriär kan hämtas.

Monopolets ställning kan omöjligt brytas av att våra lokala vinbönder får tillstånd att sälja direkt till intresserade kunder. Om vi inte vill det förstås. Det gäller att ta fram en nationell lagstiftning som reglerar småskalig försäljning av egenproducerade drycker och som samtidigt kan fungera parallellt med Systembolagets mängdförsäljning. Regelverk och kontroll måste självklart till för att inte sälja till underåriga och alkoholberoende, precis som Systembolaget gör idag.

Så kan Systembolaget och vinbönderna göra sina besökare glada och nöjda. Samtidigt stärker vi det lokala näringslivet, besöksnäringen och turismen. Vi måste våga.

HD  HD2  HD3 Mats Sander om alkoholpolitiken

Turista tillsammans

onsdag, april 25th, 2012

Noterar att Öresundsinstitutets tidning, Job & Magt, i nummer 4, 2011 skriver om turismen i Öresundsregionen kopplat till Guide Michelin. Jag tycker förhållningssättet är passivt. Ett konstaterande. Guide Michelin ser på världen med nationsglasögonen på. Representanterna har inte en aning om de mellanregionala strävanden som de facto finns – Öresundsregionen.
Eftersom referensen till Guide Michelin görs så uppfattar jag den som betydelsefull i turist- och besökssammanhang och att det finns en stor potential för turistansvariga i regionen att informera den om vad som sker i Öresundsregionen.
För det kan väl inte vara så att det på den svenska sidan av sundet enbart finns besöksvärdheter i Malmö/Lund-området? Nej det ser ut som en koppling till något annat räknas. Annars hade väl tvillingtornet till Kronborg funnits med? För om de båda stränderna tillhört samma land hade väl Kronborg och Kärnan presenterats som den historiska helhet de faktiskt utgör. Kanske skulle Europas vackraste Park – Sofiero, varit till diskussion att finnas med om någon jobbat för att medvetandegöra den för Guide Michelins beslutsfattare.
Min uppfattning är att arbetet måste intensifieras. Strukturerat, tillsammans. Kanske ska Guide Michelin uppvaktas gemensamt med representanter för turism och besöksnäring från hela Öresundsregionen?
Job & Magt

Fotboll på arbetstid

torsdag, mars 15th, 2012

Helsingborgs mest publikdragande evenemang är fotbollen. I Helsingborg har vi ett framgångsrikt elitfotbollslag – HIF – som drar tiotusentals engagerade besökare till sina matcher. Sponsorkulturen är utbredd och djupt rotad inom idrotten. Från kulturens sida har vi kanske något att lära från idrotten. Vad är då bättre än att på plats få uppleva vad så många helsingborgare betalar för år efter år för att få vara med om? Reklam och sponsorintäkter handlar om miljontals kronor för HIF.

För många som arbetar med kultur, också inom politik och förvaltning, är idrotten en okänd värld. Att tillhandahålla biljetter som gör det möjligt för politiker och personal att vid några tillfällen, på plats, få uppleva fotbollen på Olympia, träffa sponsorer och beslutfattare inom idrotten anser jag inte vara fel. Personal och politiker har fått möjlighet att på sin fritid få intryck och kunskap som de senare har nytta av i sitt arbete och i sina förtroendeuppdrag. Att stå för denna kostnad är inte orimligt. Utan denna push är det synnerligen osäkert att dessa besökare överhuvudtaget skulle sökt sig till Olympia.

Den kunskapsbreddning som en erfarenhet av Olympia innebär är värt mycket. Tyvärr har intresset att utnyttja biljetterna inte varit så stort som jag hoppats och trott.

Kanske nästa steg blir att förlägga en del av tjänsten för förvaltningspersonal och politiker på Olympia. Vi har mycket att lära av idrotten och inte minst fotbollen. Som arrangörer är idrotten på en rad områden skickligare än vi är inom kulturen. Vi har mycket att lära.

Personligen har mina besök gett mig helt nya impulser och jag har fått kontakter jag annars inte skulle.

HD