Posts Tagged ‘Helsingborg’

Kultursponsring

torsdag, mars 15th, 2012

För dig som läser denna blogg men inte min kulturblogg http://sanderskulturblogg.blogspot.com vill jag uppmärksamma den lokala monoltidningen, Helsingborgs Dagblad, artikel om kulturen i Helsingborgs strävan att lära av hur idrotten gör avseende ekonomiska samarbeten med andra aktörer, så kallad sponsring.
Min uppfattning är att reportern utelämnat kritisk information som funnits tillgänglig, skrivit en vinklad artikel och ger min bild via min kulturblogg.

Bussbranden utreds av Statens haverikommission

fredag, februari 17th, 2012

Bussbranden i de två bussarna i Helsingborg den 14 februari kommer att undersökas av Statens haverikommission. Jag tycker det är ett bra beslut. Oberoende ögon tittar på alla ingående komponenter och aktörer och ger stor vederhäftighet till de slutsatser man kommer fram till när man ger svaren på de tre frågorna: Vad hände? Varför hände det? Vad kan göras för att en liknande händelse inte inträffar igen?
HD HD2

Min Almedalsvecka

fredag, juli 8th, 2011

Almedalen har det skrivits mycket om den senaste tiden och det ur många synvinklar. Jag tycker det är naturligt för mig som politiskt förtroendevald i min position att delta och förundras över de som inte tycker att möten mellan människor är viktiga. För det är ju just det som det hela handlar om, möten. Organiserade seminarier, mingel och samtal skapar just möten. Ny information, nya infallsvinklar och spontana möten inspirerar, väcker till liv och ändrar tankebanor. Det är för mig en naturlig del i mitt politiska arbete, att ta in nya intryck och lära mer om det jag jobbar med och för.

Min personliga almedalsplanering har pågått lång tid . Jag funderade igenom min politiska roll och valde intressanta seminarier och mål efter det. Det innebär inte att jag hade en fulltecknad kalender med måsten även om den är full av möjligheter och jag under tidens gång prioriterar vad jag ska göra. Ett två-timmars lunchseminarium om det civila samhället var i verkligheten enbart lunch. Jag som var där för att söka information och lära mer pratade med två kvinnor samtidigt som jag åt, för att lämna efter 20 minuter till nästa event som var antecknat i kalendern. Samtidigt har jag stannat på långa eftermingel då jag funnit det värdefullt och hoppat över flera intressanta saker. Inte minst är just det oplanerade mötet med någon man känner ofta värdefullt.

Fler och fler event pågår parallellt och det är fler människor här än någonsin tidigare. Jag noterar att riksdagskollegor är här i mindre omfattning nu än förr. För ett antal år sedan var det många som var på plats hela veckan. Nu väljer flera att inte komma hit alls. Många är på plats de dagar de har ett engagemang i en paneldebatt, seminarier eller något liknande, sedan reser de hem. Intresset hos fler att söka möten och ny kunskap minskar alltså och kan fås på andra håll, eller så är man  mindre intresserad av det. Eftersom det totala antalet personer är fler innebär det att fler företag, organisationer, journalister och lobbyister är plats och kanske sänder de fler medarbetare nu än tidigare. Kanske använder de Almedalsveckan till en dold personalfest?

Öresundshuset gör succé andra året också. Besöksmässigt bra. Intressanta seminarier. Kanske skulle rubrikerna vara av annan karaktär som inte är så skåniga, regionala. Funderar på hur många icke-skåningar på nationell beslutsnivå som nås, egentligen. Kanske skulle fler aktiva ur Öresundskomiteen bjudas in för att vara aktiva under veckan. Som exempel kan sägas att kulturfrågorna inte har lyfts över huvud taget. Kanske kan en diskussion om att utveckla perspektiven vara aktuellt inför de kommande åren? För att vara på plats i Almedalen är viktigt, särskilt för Skåne och Öresundsregionen.

 För min del väntar veckans sista mingel i Öresundshuset, sedan Juholts tal, sedan… får vi se, jag känner mig lite trött och sliten och ser fram emot att resa hem imorgon.

Kulturen i Helsingborg välkomnar media i Skåne till en pressträff

fredag, januari 21st, 2011
Pressinbjudan Kulturen i Helsingborg
25 januari kl 1015-1100 (fika serveras från kl 1000)
Dunkers Kulturhus, samling i receptionen
Deltagare
Mats Sander (M), kulturnämndens ordförande
Lena Aldenmark (S), kulturnämndens vice ordförande
Kerstin Hassner, kulturchef
Program
Presentation
Uppdraget
Kulturprogram för Helsingborg
Kulturbolagens samordning
Den politiska beslutsprocessen
Relation med media

Nu har jag varit ordförande i kulturnämnden i Helsingborg tre veckor. Tre veckor av en mandatperiod på 208. Det har varit intensiva dagar med en lång rad av nya intryck. Inte visste jag hur mycket det pågår inom kulturen i Helsingborg, inte heller vad det i praktiken innebär att vara ordförande och då tänker jag på allt som inte har med just ordförandeskapet på nämndssammanträdet. Det är fantastiskt stimulerande!
Det är en ny mandatperiod. En ny ordförande och en ny vice ordförande har att ansvara för ett utökat uppdrag. Samtidigt tycker jag det är viktigt att någon gång ha träffat, skakat hand och sett personerna man har kontakt med från media i ögonen. Att lära känna varandra och utbyta tankar om de olika rollerna och relationerna mellan politiken och media.
Därför har jag bjudit in till pressträff på tisdag. Den inledande signalen i inbjudan är att alla inbjudna vet vem som är inbjuden. Så här ser inbjudan ut:

Pressinbjudan Kulturen i Helsingborg
25 januari kl 1015-1100 (fika serveras från kl 1000)
Dunkers Kulturhus, samling i receptionen

Deltagare
Mats Sander (M), kulturnämndens ordförande
Lena Aldenmark (S), kulturnämndens vice ordförande
Kerstin Hassner, kulturchef

Program
Presentation
Uppdraget
Kulturprogram för Helsingborg
Kulturbolagens samordning
Den politiska beslutsprocessen
Relation med media

Lärarnas kompetens är avgörande

torsdag, december 9th, 2010

Forskning visar att det fria skolvalet i Sverige är roten till att de svenska elevernas kunskapsnivå sjunkit över en lång rad år. Jag tror att forskningen ska titta närmare på om det kan finnas fler faktorer som styr. Jag tror att attityden till lärarna och deras kompetens är avgörande. Status, personlig utvecklingsmöjlighet, karriär och lönenivå påverkar vilka som söker sig till läraryrket.
Som det ser ut nu är det INTE de bästa inom samhällets olika områden som söker sig till läraryrket. Ska man få en hög kunskapsnivå i skolan måste de bästa bli lärare. Det är egentligen en överlevnadssignal. Först då kan vi vända den negativa kunskapsspiralen i Sverige på allvar.
Skolan har i alldeles för många fall blivit en kommunal budgetregulator och läraryrkets status och löner har ramlat rakt ner i källaren. Det är inte det fria skolvalet som är problemet, det är attityden till skolan viktigaste resurs – lärarna.
HD DN DN2 SVD SVD2 AB AB2