Posts Tagged ‘Helsingborg’

Region Skåne måste representeras i Stockholm

tisdag, november 23rd, 2010

En fast förbindelse mellan Helsingborg-Helsingör lönar sig ur många perspektiv. Resandeunderlaget är så stort så att en intäktsfinansierad förbindelse innebär en vinstaffär på 30 års sikt. Vad det skulle innebära ur ett regionalt integrationsperspektiv är svårt att mäta och förutspå. Men de positiva effekterna av Öresundsbron underskattades kraftigt av dåtidens fjärrskådare. Särskilt de positiva effekterna för resten av Sverige.
En fast förbindelse mellan två länder kräver lite extra när det gäller beslutskraft. Ett långvarigt informationsarbete ger effekt. Nu har den danska Region Hovedstaden tagit ställning och presenterar ett förslag för sin regering. De är nära sin regering. Skulle Region Skåne vara lika nära vår skulle de åka till Malmö för att göra sin presentation. Danskarna kan vara snabba att fatta beslut och när de väl gjort det är genomförandetempot högt. Det visar erfarenheterna från Öresundsbron.
För att nå den svenska regeringen krävs helt andra insatser. Det är långt till Stockholm där våra företrädare i Riksdagen redan har kalendrarna fulla av måsten. I Trafikutskottet är den skånska representationen ytterst tunn. Regeringens ende skåning har fullt arbete med sina frågor. Region Skåne måste skaffa sig bättre representation i Stockholm, för Skånes skull.
När de svenska rikstidningarna skriver om Helsingborg och Skåne handlar det mest om fotboll, kriminalitet eller extremt snöfall.
HD Danska Ingeniören Berlingske

Fler Systembutiker räcker inte

onsdag, oktober 13th, 2010

I dagens Helsingborgs Dagblad skriver jag om att Systembolaget måste ta mer hänsyn till regionala och lokala förhållanden när de tar beslut om butiksetableringar. I Helsingborg är läget märkligt med tre butiker, varav enbart en i centrala delen av staden och två butiker i yttre handelsområden. Jag ser gärna många små butiker i anslutning till platser där människor gör sina livsmedelsinköp.
Men svensk alkoholpolitik måste harmonisera bättre med den övriga i Europa för att  vi ska kunna hantera de realiteter som uppstått sedan EU-inträdet 1995. Det är främst att harmonisera skatten på alkohol för att slå undan benen på den organiserade kriminaliteten som växer med prisgapet som gödningsmedel. Den alternativa akoholförsäljningen är en inkörsport till organiserad kriminalitet som handlar med allt som ger pengar. Alkohol, cigaretter, narkotika, vapen, människor, ja tyvärr kan listan göras lång.
Naturligtvis innebär fler butiker och lägre priser att tillgänglighet ökar och fler kan köpa mer. Men bara om vi stillatigande tittar på. Det krävs långsiktiga och målmedvetna satsningar för att ändra attityden till alkoholbruk och då särskilt inriktat på de som ännu inte debuterat.
Ur ett EU-perspektiv tycker jag att Sverige ska liera sig med likasinnade och arbeta hårt med att flytta frågan om alkoholbeskattning från skatt- till folkhälsoperspektiv.

Valet(s) huvudfråga i Helsingborg?

fredag, september 17th, 2010

Socialdemokraterna i Helsingborg har uppenbar brist på fantasi eller så har valpaniken satt in på allvar. Kanske är det en kombination av båda. Att göra en valfråga om vem som ska sköta Helsingborgsfestivalen är ju bara… ja jag vet snart inte vad. I en stad med en budget på flera miljarder skattekronor som ska hanteras ansvarsfullt för vår gemensamma välfärd diskuterar de en detalj som i sammanhanget är lika betydelsefullt som vilket håll frimärket på fakturan ska sitta. Tänkte du lägga din röst på dem så måste du tänka till en gång till, det går ju bara inte…
HD

När börjar vi borra en tunnel till Danmark?

måndag, september 6th, 2010

Danskarna har när till sin huvudstad och beslutsfattarna. Vi har efter enträget arbete lyckats nå tillräcklig förståelse från Stockholm. Nu rapporteras om det ekonomiska underlaget. Det räcker till och blir till och med över. Det finns bar en rimlig fråga kvar: När börjar vi?
HD  HD2

Far och flyg – Grattis nordvästskåningar!

fredag, september 3rd, 2010

Osäkerheten kring Ängelholms flygplats är löst. Det var väl egentligen ingen fara på taket när det gällde verksamheten och underlaget till den, men ägandet skulle lösas till lägsta risk och kostnader för skattebetalarna. Lösningen vi ser nu är ett resultat av aktiva och kunniga politiska företrädare som ser till det allmännas bästa och samtidigt är rädda om skattepengarna.
De stora vinnarna är nordvästskåningarna som får en välskött flygplats full av aktivitet.
HD  HD2  HD3