Tag Archives: Höghastighetståg

Läckert logiska järnvägssatsningar

Gillar att rälsen dras så att olika trafikslag som tåg/flyg/väg/hamn korsas. Det är som när elektriska ledningar kopplas samman. Det gnistrar till av energi. Förbindelsen mellan Stockholm och Norrköping/Linköping får en station vid Skavsta flygplats. Resenärerna kan lättare slippa buss och bil. Mellan Borås och Göteborg ligger Landvetters flygplats och äntligen ska man kunna tåga […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , , , , , | Comments closed

Skånsk ambassad i Stockholm

Det är klart att det, rent formellt, är en Skånsk representation i Stockholm som avses, men ambassad beskriver vad det egentligen innebär. Det är dags att gå från ord till handling. Tankar på en skånsk representation i Stockholm har funnits länge men aldrig iscensatts. Nu avser jag anta utmaningen att vara en enkel volontär representant i […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments closed

Gillar höghastighetståg, men…

DE RÖDGRÖNA presenterar sina infrastruktursatsningar i DN idag. Jag finner det hela intressant efter en snabb genomläsning av texten, för jag håller med om en hel del. Höghastighetståg och mer transporter på järnväg, javisst! Men annat väcker frågetecken. HUR ska satsningen på 120 miljarder MER än Alliansregeringens genomräknade och realistiska satsningar finansieras? Ingen vet. Men […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , , , , , , , , | Comments closed

Begränsad av en administrativ linje

Två landmassor tillhör två olika länder. Det är just det som begränsar utvecklingen i Öresundsregionen. Kastrups flygplats är så naturligt huvudflygplats för alla Öresundare att allt annat upplevs som absurt. Byggandet av en fast förbindelse över norra Öresund är självklar, underlaget av resor utgör en ekonomiskt hållbar grund. En fast förbindelse lönar sig från första dagen! […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , , , , , , , , , , | Comments closed

Transporter på järnväg är en av de viktigaste framtidsfrågorna

Idag var det ett möte i Helsingborg om järnvägar i norra Öresund – Future Rail och Öresundsregionen. Inte bara öresundsregionens, utan hela Sveriges, utveckling påverkas av hur väl vi lyckas lösa framtidens transporter. Det gäller att vidga synsättet, vi har Hamburgregionen knappt två timmar bort med höghastighetståg via en fast Fehmarnbältförbindelse. Tillsammans kommer vi att […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , , , | Comments closed

Mer klimatsmart

Det är inte människors resvanor vi ska ändra på det är transportslagens klimatpåverkan. Flygets klimatpåverkande utsläpp är 2 % av det totala. Flygets styrkor jämfört med andra trafikslag ur ett transportperspektiv är långa resor över vatten som tar relativt kort tid. Konkurrenten är höghastighetståg som har sina styrkor på relativt korta till medellånga sträckor på […]
Posted in Blogg | Also tagged , | Comments closed

Skånsk infrastruktur är av nationell betydelse

Som jag ser det är satsningar på skånsk infrastruktur av denna karaktär till godo för hela skåne. Vi måste alla ta ett halvt steg tillbaka och ett steg upp för att se helheten. Det som är bra för en del av skåne är bra för hela skåne. Kommunala företrädare företräder självklart sina kommuner. Det innebär […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , | Comments closed

Äntligen höghastighetståg! Bra förslag.

Jag tycker utredarens förslag är bra. Nu stundar ett intensivt arbete där regeringens underlag till beslut ska tas fram. Hoppas vi ser ett positivt bemötande då detta är ett nationellt behov som säkerställs och att vi slipper lokalt/regionalt kattrakande om dragningen från Hässleholm. Ser det som naturligt och självklart att det dras ett spår till […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , | Comments closed

Rötmånad

Det kommer många innovativa förslag när det gäller höghastighetståg. Men att bygga elledningar ovanför en fil på motorvägarna och hoppas på elkonverterade lastbilar tror jag inte på. Diskussionen är igång och det tycker jag är bra.Höghastighetståg på nya banor frigör spårkapacitet för godstrafik på tåg men även för persontrafik lokalt. Att fortsätta med långtraderi på […]
Posted in Blogg | Also tagged , | Comments closed

Höghastighetståg

Höghastighetståg har funnits länge i Europa och i flera asiatiska länder. Sverige ligger efter i utvecklingen och det är självklart diskussionen också. Nu är den igång och kommer att mogna framöver.Helsingborg är en trafik- och logistikknutpunkt med sitt geografiska läge. Smartaste dragning av höghastighetståg mellan Mälardalen och Tyskland är den föreslagna sträckningen vid sidan av […]
Posted in Blogg | Also tagged , , | Comments closed
  • Följ mig på Facebook och Twitter

  • Läs min bok!

    Läs min bok som pdf
  • Arkiv