Tag Archives: Infrastruktur

Läckert logiska järnvägssatsningar

Gillar att rälsen dras så att olika trafikslag som tåg/flyg/väg/hamn korsas. Det är som när elektriska ledningar kopplas samman. Det gnistrar till av energi. Förbindelsen mellan Stockholm och Norrköping/Linköping får en station vid Skavsta flygplats. Resenärerna kan lättare slippa buss och bil. Mellan Borås och Göteborg ligger Landvetters flygplats och äntligen ska man kunna tåga […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , , , , , | Comments closed

Min Almedalsvecka

Almedalen har det skrivits mycket om den senaste tiden och det ur många synvinklar. Jag tycker det är naturligt för mig som politiskt förtroendevald i min position att delta och förundras över de som inte tycker att möten mellan människor är viktiga. För det är ju just det som det hela handlar om, möten. Organiserade […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , | Comments closed

Region Skåne måste representeras i Stockholm

En fast förbindelse mellan Helsingborg-Helsingör lönar sig ur många perspektiv. Resandeunderlaget är så stort så att en intäktsfinansierad förbindelse innebär en vinstaffär på 30 års sikt. Vad det skulle innebära ur ett regionalt integrationsperspektiv är svårt att mäta och förutspå. Men de positiva effekterna av Öresundsbron underskattades kraftigt av dåtidens fjärrskådare. Särskilt de positiva effekterna […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , , , , , , , | Comments closed

Livsnerver

Hålet genom tunneln sker troligtvis idag. Hallandsås, den höga tröskel som varit till så stora besvär så länge. Som barn kommer jag ihåg de långa bilköerna över åsen när frustande långtradare kämpade med den branta backen. Vansinnesomkörningarna med motorsvaga bilar var många, likaså olyckorna. Som tågpendlare i början på 80-talet innebar det ofta stora förseningar […]
Posted in Blogg | Also tagged , | Comments closed

Öresund har gott om plats, Sundsbussarna satsar

Härligt att Sundsbussarna är tillbaka! Och nu letar de efter fler fartyg. Det borgar för en sommar 2011 med flera små, snabba överfarter mellan Helsingborg och Helsingör. Synd bara att företaget inte ser vinsten med att erbjuda pendlarna möjlighet att åka med på sina pendlarkort. Varje resenär är ju en möjlig kund varje resa. Och […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , , | Comments closed

Öresundsregionen – världsledande i Skåne?

Intressant och underhållande. Johan Wester stod för lättsamhet och underfundigheter. Heidi Avellan skrev tisdagens ledare i Sydsvenskan under tiden och läste den högt i slutet. Nya grepp är positivt. Vi måste vara mer på för att lyckas i världen. Öresundsregionen är det. Några saker som jag noterade var att det finns en enorm utvecklingspotential som […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , , , , , , , | Comments closed

11 miljarder grus

Att de rödgröna skattechockar om de vinner valet förvånar väl ingen? Men jag förvånas över dem som tycker 11 miljarder mer i skatt är en bra idé. Världens beskådas genom ett sugrör där människor i Stockholm och andra storstadsregioner är i fokus med 10-minuterstrafik på tunnelbanan, pendeltåg och bussar i mängd. Nu ser Sverige inte ut […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , , | Comments closed

Gillar höghastighetståg, men…

DE RÖDGRÖNA presenterar sina infrastruktursatsningar i DN idag. Jag finner det hela intressant efter en snabb genomläsning av texten, för jag håller med om en hel del. Höghastighetståg och mer transporter på järnväg, javisst! Men annat väcker frågetecken. HUR ska satsningen på 120 miljarder MER än Alliansregeringens genomräknade och realistiska satsningar finansieras? Ingen vet. Men […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , , , , , , , , | Comments closed

Stolt skald svarar

Eric Erfors, ledarskribent på Expressen, utnämner mig idag till skald på ledarsidan. Jag har inte sett mig som skald tidigare. En mening i ett gammalt blogginlägg som jag gjort framhålls: “Flyget är ingen dagslända utan flyger i kapp och kanske förbi andra trafikslag även inom miljöområdet. Flyget är en del av livet – att flyga […]
Posted in Blogg | Also tagged , , | Comments closed

Förbifart Stockholm – Öppet brev till Anders Karlsson (S)

Öppet brev till Anders Karlsson (S) Hej Anders! Jag är övertygad om att du precis som jag är mån om att Sverige ska ha en väl fungerande infrastruktur och effektiva kommunikationer. Det underlättar vardagen för enskilda medborgare och är grundläggande för ett bra företagsklimat med goda villkor för landets företagare och entreprenörer. Tyvärr innebär den […]
Posted in Blogg | Also tagged , , , | Comments closed
  • Följ mig på Facebook och Twitter

  • Läs min bok!

    Läs min bok som pdf
  • Arkiv