Posts Tagged ‘Infrastruktur’

Öresundsregionen – världsledande i Skåne?

måndag, juli 5th, 2010

Öresundsregionen - världsledande?Intressant och underhållande. Johan Wester stod för lättsamhet och underfundigheter. Heidi Avellan skrev tisdagens ledare i Sydsvenskan under tiden och läste den högt i slutet.
Nya grepp är positivt. Vi måste vara mer på för att lyckas i världen. Öresundsregionen är det. Några saker som jag noterade var att det finns en enorm utvecklingspotential som inte är tillräckligt nyttjad. Det finns alltså outnyttjade resurser.
Ur ett internationellt perspektiv måste regionen samverka med regeringarna på ett bättre sätt. Jag är också övertygad om, och fick stöd av statsekreteraren Peter Honeth, att förståelsen och ointresset för regionen i regeringskretsen är stor. Spänningen och polariseringen mellan Mälardalen och Skåne finns och det krävs att alla jobbar tillsammans. För det som är bra för Öresundsregionen är bra för Sverige. Men tycker alla det? Uppenbarligen inte. Det är långt till Stockholm. Eller är det Skåne som ligger långt bort? Och sklåningarna säger alltid att de klarar sig nog ändå… De fick en bro så nu klarar de sig väl? Påverkan och arbetet att medvetandegöra Sveriges möjligheter genom satsningar på Skåne och Öresundsregionen måste intensifieras. Det handlar inte bara om regeringen, utan om departementen i allmänhet och myndigheterna. Här har jag en idé som jag börjar bli helt säker på at jag måste dra igång.
En särskilt rolig notering var att Öresundsregionen har världens högsta intelligenskvot per kvadratmeter. Hela panelen och publiken var enig :-) Det avslutar dessa rader som också konstaterar att ett rikt kulturliv  och att mötas i fest och glädje innebär positiva effekter som inte går att mäta.
KVP  KVP2

11 miljarder grus

onsdag, april 28th, 2010

Att de rödgröna skattechockar om de vinner valet förvånar väl ingen? Men jag förvånas över dem som tycker 11 miljarder mer i skatt är en bra idé. Världens beskådas genom ett sugrör där människor i Stockholm och andra storstadsregioner är i fokus med 10-minuterstrafik på tunnelbanan, pendeltåg och bussar i mängd.
Nu ser Sverige inte ut så. Det är relativt glest befolkat och kollektivtrafikutbyggnaden som skulle kunna ersätta bilen är en utopi. Även i Skåne där det bor många människor som kollektivpendlar behövs bilen mer än till att åka till och från jobbet. Bilen behövs för att handla, köra barnen till deras aktiviteter, flygplatsen, ja listan där människor som behöver bilens transportmöjlighet är lång. Människor behöver bilen men inte utsläppen från dem, då är det där satsningarna måste göras. 11 miljarder grus i maskineriet är inget människor behöver.
DN  SvD  Expressen  DN2  SVD2  HD  SDS  SKD  SKD2  SKD3  E24

Gillar höghastighetståg, men…

måndag, april 26th, 2010

DE RÖDGRÖNA presenterar sina infrastruktursatsningar i DN idag. Jag finner det hela intressant efter en snabb genomläsning av texten, för jag håller med om en hel del. Höghastighetståg och mer transporter på järnväg, javisst! Men annat väcker frågetecken.

HUR ska satsningen på 120 miljarder MER än Alliansregeringens genomräknade och realistiska satsningar finansieras? Ingen vet. Men de rödgröna säger att det inte ska bli mer skattesänkningar. Därför återstår, ja vad då? Jag anar brutala skattehöjningar på flyget, landsvägstrafiken, bensinen… När jag nu uppdaterar min bloggpost så är det med konstaterande att den stora satsningen ska ske med lånade pengar… Hur katten kan man ena stunde stå och sägat att alliansregeringen sänker skatter med lånade pengar (som dessutom är falskt) för att i nästa andetag hävda att man vill låna av våra barnbarn för att bygga…

MYCKET MÄRKLIGA STRUTSNINGAR märks och jag är övertygad om att väljarna har en nyktrare verklighetsuppfattning. Med skygglappar skriver de rödgröna följande:
”Den moderatledda regeringen har misslyckats med den ekonomiska politiken. Bokslutet efter Fredrik Reinfeldts regeringsinnehav är dystert. Regeringen tvingas skriva ned sin prognos för tillväxten. Samtidigt har Sverige den högsta arbetslösheten sedan 90-talskrisen. Sysselsättningsgraden har på fyra år sjunkit med 1,6 procentenheter. Det motsvarar 100 000 förlorade jobb.”
DEN GLOBALA finanskrisen har helt tydligt hanterats så bra av Alliansregeringen att varken socialdemokraterna eller deras tillväxtfientliga samarbetspartners verkar ha märkt av den. Volia! Sverige går ur denna prövning som bäst i klassen och det tack vare Alliansregeringens ansvarsfulla politik där Anders Borg är en internationellt mycket respekterad och erkänd finansminister.

STOCKHOLMSPERSPEKTIVET med riktade, konkreta satsningar är tydligt och kopplingen till övriga Europa nämns enbart övergripande och Öresundsregionens möjligheter negligeras där enbart stambanan nämns som den stora satsningen. Inget om fast förbindelse Helsingborg-Helsingör, höghastighetståg Mälardalen-Skåne-Danmark-Tyskland eller dubbelspår på hela Västkustbanan.

TROVÄRDIGHETEN är låg. Järnvägen byggdes upp på 1800-talet när socialdemokratin inte hade så stort inflytande. Under 1900-talet har de under sitt långa regeringsinnehav enbart förvaltat, och till och med agerat så att enorma sträckor järnväg lagts ned. Under s-regeringens senaste 12-åriga regeringsperiod utmålades infrastrukturella ofinansierade luftslott. Och  löften om skånska satsningar lämnades hängandes kvar i luften som andedräkten en kall vinterdag när när näsan vändes för hemresa till Stockholm.
SVD  HD  SKD

Stolt skald svarar

torsdag, april 22nd, 2010

Eric Erfors, ledarskribent på Expressen, utnämner mig idag till skald på ledarsidan. Jag har inte sett mig som skald tidigare. En mening i ett gammalt blogginlägg som jag gjort framhålls:
”Flyget är ingen dagslända utan flyger i kapp och kanske förbi andra trafikslag även inom miljöområdet. Flyget är en del av livet – att flyga är att leva.”
Mmm, jag är stolt över att det är en skald som uttryckt sig så, jag gillar det.

Eric Erfors ringde under onsdagen och undrade över mitt engagemang i riksdagens Luftfartsforum. Jag har inget att dölja utan svarade öppet och berättade vad det är, hur historiken ser ut, vilka som deltagit, hur vi jobbat och att vi landade ner forumet en period för att nu starta på nytt 20 maj med ett frukostmöte som troligen kommer att handla om flyget och miljö och som jag bjöd in honom att delta.

Eric Erfors skriver om lobbyism i sin ledare och då speciellt om flyglobbying. Det känns som att han flyger runt en stund och landar inte i något speciellt.
Luftfartsforum har inneburit en mötesplats för luftfartens aktörer och intresserade beslutsfattare. En ömsesidig mötesplats där luftfartens aktörer har beretts stora möjligheter att lära mer om politikens villkor. Beslutsfattare kan vara intresserade av flera skäl, ett av dem kan vara att de ansvarar för frågan i sitt utskott och i sin riksdagsgrupp, ett annat att de har ett personligt engagemang i en fråga, exempelvis aktiesparare, alkoholpolitik, demokrati, djurskydd, utrikespolitik, skatter, forskning, scouter, mänskliga rättigheter, religion, jakt, konst, ja listan kan göras lång.

Jag tycker det är bra att det skapas arrangemang och aktiviteter i alla frågor med kunniga och engagerade människor. Sedan är det upp till mig att delta och om jag deltar, värdera det jag får mig till livs, för att sedan ta med mig det jag lärt in i mitt politiska arbete. Inga register i världen kommer påverka vem jag möter och vad jag tar till mig utan det avgör bara jag själv.
EXP

Förbifart Stockholm – Öppet brev till Anders Karlsson (S)

onsdag, april 21st, 2010

Öppet brev till Anders Karlsson (S)

Hej Anders!

Jag är övertygad om att du precis som jag är mån om att Sverige ska ha en väl fungerande infrastruktur och effektiva kommunikationer. Det underlättar vardagen för enskilda medborgare och är grundläggande för ett bra företagsklimat med goda villkor för landets företagare och entreprenörer.

Tyvärr innebär den uppgörelse som ditt parti gjort med Vänsterpartiet och Miljöpartiet om Förbifart Stockholm att såväl privatpersoner som näringsliv kommer att drabbas hårt. Att ni inte lyckats enas i en så pass viktig fråga ställer många frågor om det regeringsalternativ som ni erbjuder väljarna. Istället för raka besked ska frågan förpassas till en separat folkomröstning två år efter höstens val. Ska detta bli lösningen även på alla andra av de områden där ni inte är överens?

Utöver att åsidosätta den viktigaste infrastruktursatsningen som Stockholm länge varit i behov av, kommer ert beslut även att drabba vår del av landet. Ingen i Sverige eller i Skåne tjänar på att Stockholm inte kan lösa den trafikinfarkt och problem som länge varit ett faktum. Tvärtom är en lösning på huvudstadens trafikproblem också gynnsam för oss. Bättre och smidigare trafiklösningar och infrastruktur påverkar även vår tillväxt, handel och våra affärsmöjligheter mycket konkret.

Satsningen på Förbifart Stockholm ska till stora delar finansieras nationellt. När du och de andra partierna i vänsteroppositionen nu bestämt er för att folkomrösta i frågan borde i så fall även invånarna i Skåne få säga sitt. Vi kommer att påverkas direkt av beslutet och ska dessutom vara med och betala satsningen. Därför är det inte mer än rätt att alla i Skåne också ska få göra sin röst hörd i frågan.

Vi moderater och de andra partierna i Alliansen vill att människor och näringsliv i alla delar av landet ska ha en god, miljövänlig och säker infrastruktur som är samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar. I detta är Förbifart Stockholm en viktig del.

Med bara några få månader kvar till höstens val förtjänar skåningarna raka besked. Därför frågar jag dig: Förbifart Stockholm kommer att påverka vår region positivt och förbättra trafiksituationen i hela Sverige. Vi ska dessutom vara med i finansieringen – ska då inte alla i Skåne också få göra sin röst hörd vid en folkomröstning?

Mats Sander
Riksdagsledamot (M)

Debatt Skåne  DN  Aftonbladet  DN  Svd  Exp  DN1 DN2 DN3 SvD1 SvD2