Posts Tagged ‘Israel/Palestina’

Politiken utan kontroll över sin militär?

fredag, juni 11th, 2010

Jag är en vän av demokrati, Israel är den enda demokratin i mellanöstern, men även en vän måste kunna kritiseras. Israel är utsatt för stor press. Dels har de fiender som utlovat att förinta landet och dess befolkning, dels har de vänner som vill dem väl. För är man en verklig vän om man inte påpekar saker som man tycker är fel? Jag tycker inte det. För hur mycket jag än tycker om min vän kan jag inte tiga när jag ser agerande som bryter mot internationell rätt.

Det är en känsla som växt sig starkare och starkare under åren jag följt Israels konflikter med sina grannar. De senaste årens händelser har tydligt visat att militären har enormt stor handlingsfrihet. Den verkar ligga utanför politisk kontroll. Militära styrkor från general till soldat på fältet verkar kunna agera fullständigt regelvidrigt utan rimlig konsekvens. Jag har som civil på resa i Israel själv upplevt stort obehag vid personlig kontakt med beväpnad israelisk militär.

Bilderna från operationen i Gaza förra vintern var tydliga för ett tränat öga – folkrättsbrott i direktsändning, detsamma nyligen vid fartygsbordning på internationellt vatten med efterföljande dödsskjutningar. Agerandet är oacceptabelt – världen är enig. Eftersom militär i en demokrati medvetet agerat mot internationell rätt måste den ha ignorerat den politiska nivån vilket innebär att politiken inte har kontroll över sitt yttersta säkerhetspolitiska verktyg. Vännerna måste ta sitt ansvar och agera.
HD  HD2  HD3  SKD  SKD2  SDS  SDS2  SDS3  SDS4  SDS5  DN  DN2  DN3  DN4  DN5  DN6  SVD  SVD2  SVD3  SVD4  SVD5  SVD6  SVD7  KVP  KVP2  KVP3  KVP4  KVP5  KVP6

Internationellt parlamentariskt arbete som inte uppmärksammas

måndag, mars 15th, 2010

Jag är ordförande för en av riksdagens internationella delegationer, den till medelhavssamarbetet – EMPA.
Det är parlamentariker från 43 länder samlas några gånger per år och ensas om rekommendationer till sina regeringar. I år sattes särskilt fokus på fredsprocessen i mellanöstern, men frågor som också diskuterades var kvinnans rättigheter, vattenfrågan och en medelhavsbank.
Just medelhavssamarbetet är den enda arena där Israels och Palestina utrikesministrar möts officiellt vilket är unikt. Vi påverkas starkt av hur våra grannar har det, även om de bor en bit bort. Med fred i mellanöstern skulle ett frihandelsområde kunna etableras på relativt kort tid. Tillväxten i fattiga länder skulle öka, likaså skulle demokratin stärkas och respekten för mänskliga rättigheter bli bättre.

Svensk media verkar vara totalt ointresserad av vad vi riksdagsledamöter egentligen gör i sina uppdrag så länge det inte handlar om konflikt och då helst med det egna partiet. Den största möjligheten för våra väljare att få reda på vad vi gör är genom media. Vårt arbete skapar kanske inte omedelbar monumental omställning men jag är övertygad om att mötet mellan människor skapar positiva förändringar. Att lära känna människor från andra kulturer stärker den ömsesidiga respekten för varandra. Om vi visar att vi kan samverka utan att kränka varandra kanske det kan inspirera fler att göra detsamma.

EMPA-delegationens hemsida  Riksdagens sida om internationellt arbete 
Jordan Times
 
Jordan Times
   JT2

Mitt pressmeddelande:

 

 Mats Sander (M) deltar i diskussion om Israel-Palestina-konflikt på EMPA-möte i Amman, Jordanien 

Från lördag den 13 mars till söndag den 14 mars äger den parlamentariska församlingen för Europa-Medelhavet (EMPA) sjätte session rum i Amman, Jordanien. En av de viktiga frågor som kommer att diskuteras är fredsprocessen i mellanöstern.  

– Vi har de senaste veckorna sett hur konflikten mellan Israel och Palestina starkt påverkar även skånska politiker och deras uttalanden. Rätt eller fel – detta visar att det är en mycket komplex konflikt som måste tas på största allvar. Det säger riksdagsledamot Mats Sander (M), som är Sveriges representant i EMPA.

EMPA består av 280 ledamöter. 140 ledamöter som företräder de nationella parlamenten inom EU och europaparlamentet samt 140 ledamöter som företräder de nationella parlamenten från partnerskapsländerna runt Medelhavet. Församlingen har till uppgift att bland annat ta upp politiska frågor av gemensamt intresse och att förstärka partnerskapet mellan EU och Medelhavsländerna. Mats Sander (M) är ordförande för den svenska riksdagsdelegationen till EMPA och höll ett anförande om fredsprocessen under helgens session.

– En försoning mellan Israel och Palestina är betydelsefull för fred och säkerhet, men inte bara bilateralt utan för regionen som helhet. Möjligheterna till ökat välstånd och en reellt hållbar utveckling i hela Mellanöstern går sakta på grund av låsningen. De senaste dagarnas utveckling med nya bosättningar gör att låset nu verkar ha gått i baklås. Men med EMPA fås möjlighet till dialog och diskussion. Med alla – på lika villkor, avslutar Mats Sander (M).

Mats Sander (till höger) samtalar med Israels vice talman Majallie WHBEE om fredsprocessen i Mellanöstern under EMPA-sessionen i Amman, Jordanien.
Mats Sander (till höger) samtalar med Israels vice talman Majallie WHBEE om fredsprocessen i Mellanöstern under EMPA-sessionen i Amman, Jordanien.

 

 

 

 

 

 

  

Frankfurts flygplats fredag kväll kl 2150

fredag, oktober 30th, 2009
Flygplatser är inga roliga ställen att tillbringa sin tid på. Fredagsmyset kan inte riktigt infinna sig.

Regnigt Tel Aviv

fredag, oktober 30th, 2009
Det var ett efterlängtat regn som kom hemresedagen. Kändes välbekant och påminde om hemma. Tankarna efter alla möten och upplevelser berör och måste landa in ett tag nu.

Jaffa Gate – Jerusalem

fredag, oktober 30th, 2009