Posts Tagged ‘Jordbruk’

Förbud är fel väg

måndag, juli 15th, 2013

Idag skriver jag i Helsingborgs Dagblad ett svar på några vänsterpartisters replik 4 juli. Jag menar att alkoholkonsumtionen avgörs inte enbart av tillgängligheten. Mitt ursprungliga inlägg här.

Förbud är fel väg
I Sverige finns en stor svartspritmarknad som är helt okontrollerad. Inga regler, det enda som räknas är kontanterna. Den flod av alkohol som redan flödar över landet skulle öka till en formlig tsunami om Vänsterpartisternas förslag om kraftigt ökade svenska priser skulle verkställas. En harmonisering av alkoholskatterna i Sverige skulle istället effektivt punktera denna organiserade kriminalitet.

Monopolet innebär också att stadsutveckling hämmas. I Helsingborg är det väldigt tydligt där ensidiga och tondöva butiksbeslut innebär enbart en butik i centrala Helsingborg och två vid köpcentrum långt utanför. De negativa effekterna på staden och dess handel märks tydligt. Samtidigt är den centralt belägna färjetrafikens ”Systembolag” dygnet-runt-öppet, årets alla dagar sedan 1 januari 1995. Jag vill se regionala lösningar som tar stor hänsyn till lokala och regionala förhållanden avseende antal butiker, öppettider, skattesatser och så vidare där kommunerna måste få större påverkan. I Helsingborg skulle det innebära fler butiker, placerade där staden tycker handeln passar bäst, med generösa öppettider och harmoniserade priser som gör att fler handlar på hemmaplan.

Många är intresserade av att besöka vingårdar. Det visar det stora besöksintresset i länder där detta har utvecklats till en stor del av turismen. Det visar inte minst den största resesajten, Tripadvisor, Travellers Choise 2012 med all världens vinresmål.

Svenska vinbönder har potential att locka fler besökare till sig och den trakt där de är verksamma. Nyckeln sitter i kvalitetsprodukter och naturligtvis möjlighet för besökare att kunna köpa med sig produkter direkt på plats.

Alkoholkonsumtion sitter inte enbart i tillgängligheten. Färska rapporter berättar att fler och fler ungdomar väljer bort alkohol. De tycker alkohol är lätt att få tag på men väljer att inte köpa och dricka den. Det är en nedåtgående trend sedan ett antal år tillbaka. Attityder går att påverka. Vänsterpartiets överförmyndarmentalitet är förlegad.

Efter 18 år som EU-medlem är det dags att myndighetsförklara svenskarna.

Mats Sander (M)

Särintressemärkt

torsdag, maj 12th, 2011

Min kommun, Helsingborgs stad, funderar på att gå med i klubben Fair Trade och bli rättvisemärkt. Helsingborg, en Fair Trade City. Tillsammans med en lång rad andra. Låter bra, javisst!
Men vad ligger bakom? Hur Fair är det? Rättvist för vem? Om vi inte går med är vi med många medborgares och medias ögon per automatik unfair – orättvis. Elak.
Jag anser att Fairtrade är ett särintresse bland en massa andra. En förening som sätter marknadskrafterna ur spel. Kommunen ska uppmuntra köp av vissa varor men inte andra. Bara Fairtrademärkt. Som permanentar de allra sämst ställda ekonomiska utanförskap. Jag vill inte stödja det. Men ser att argumentationskedjan emot är komplex, lång och ointressant för de allra flesta. Kan bli så att man väljer den lätta vägen, för samvetets skull, för politiken, för att slippa… Men det ligger 100% utanför kommunens kärnverksamhet.
Läs gärna debattartikeln i SVD  HD  HD2

Skånsk ambassad i Stockholm

torsdag, juli 8th, 2010

Det är klart att det, rent formellt, är en Skånsk representation i Stockholm som avses, men ambassad beskriver vad det egentligen innebär.
Det är dags att gå från ord till handling. Tankar på en skånsk representation i Stockholm har funnits länge men aldrig iscensatts. Nu avser jag anta utmaningen att vara en enkel volontär representant i Stockholm tills en mer permanent lösning etablerats.
Tio år efter att regionförsöket i Skåne inleddes utvecklas det den 1 januari 2011 till ett permanent självstyre. Visserligen med tydliga avgränsningar men innehåller en betydligt större grad av självstyre än de flesta andra svenska län.

En stor del av Sveriges befolkning bor i Skåne. De kommunala gränsdragningarna innebär att skåningarna inte alltid upplever att de skånska städerna är så stora som de vid en nationell jämförelse är. Stormalmö inklusive Lund tillsammans med Helsingborgsregionen skapar en storstad med 975 000 invånare.
Med det perspektivet ska Skåne ses och då är enbart förhållanden inom de svenska nationsgränserna inräknade. Räknar man in samarbetet inom Öresundsregionen och Hamburgregionen öppnas fler spännande perspektiv. Med två timmars färd med framtida höghastighetståg mellan Helsingborg-Hamburg kopplas Öresundsregionen ihop med Hamburgregionen och de nästan nio miljoner invånarna utgör en enorm dynamisk utvecklingsregion i norra Europa. Redan nu är öresundsregionens samarbete ett faktum och dess 3,6 miljoner invånare utgör en enorm tillväxtpotential.

Skåne har stora ambitioner. Det regionala självstyret innebär ökade möjligheter men samtidigt finns klara begränsningar med ett stort mått av beroende av nationella beslut. När det skånska självstyret nu permanentas 1 januari 2011 är det naturligt att skicka tydliga signaler om Skånes ändrade politiska betydelse. Samtidigt saknas en naturlig plattform – ett kraftcentrum – utanför Skåne. Etablerandet av en ständig representation – i praktiken en ambassad – i den svenska huvudstaden utgör en samlande kraft och är kritisk för att nå skånsk framgång.

Den skånska representationen i Stockholm ska utgöra kontor för regionala, nationella och europeiska frågor avseende skånska intressen. Bland de viktigaste funktionerna är att framhålla vikten av Skåne i den nationella politiska processen där handel, infrastruktur, kultur och turism är några områden av stor betydelse.
Genom regionfullmäktige, som är den parlamentariska symbolen för Skånes självstyre, ska Skåne som en positiv och konstruktiv kraft påverka den svenska regeringen och riksdagen i frågor som rör nationell lagstiftning och förvaltning av skånskt intresse.
Uppgiften för den skånska representationen i Stockholm ska vara att följa de politiska händelserna i huvudstaden och rapportera om detta till det skånska regionparlamentet. Stor uppmärksamhet ska ges att också samverka med, skapa, ingå i, arbetsgrupper och organisationer samt med alla politiska, sociala, ekonomiska och kulturella krafter som påverkar Skåne. Det innebär att ett omfattande kontaktnät med regering, departement, myndigheter och organisationer skapas.
Medvetenhetsgraden i Stockholm om Skåne ökas genom att etablera ett ”Skånes Hus” i regeringskvarteren i centrala Stockholm. Skånes Hus ska vara en naturlig mötesplats. Här ska man kunna träffa politiker från alla partier i den svenska riksdagen. Ett stort antal besöksgrupper ska varje år bjudas in för att lära sig mer om Skåne och dess förutsättningar och möjligheter genom ett mångsidigt program med evenemang där människor med skånska erfarenheter representerar det skånska samhället. I Skånes Hus ska en politisk diskussion med föreläsningar, seminarier, utfrågningar och utställningar ständigt vara närvarande.

På detta sätt kan Skånes förutsättningar och behov förmedlas i den svenska huvudstaden i syfte att främja Skånska intressen vid nationella politiska ställningstaganden.
Samarbete och amverkan med företag, organisationer och instutitioner med skånska intressen är en naturlig del av representationens arbete. Ett exempel är Lunds universitet som sedan en tid har ett etablerat kontor i Stockholm. Som volontär och enkel administratör kommer jag att fokusera stora delar av min tid att skapa en plattform och evenemang för det fortsatta arbetet i skånskt intresse.

Whiskyn 100 kronor billigare

fredag, juni 11th, 2010

Klart att man kan fynda i Helsingör. En flaska whisky är 100 kronor billigare än i Helsingborg. Öl och vin är också billigare. Många fyndar blommor på torget och passar på att äta en bit mat och ta en promenad i den pittoreska lilla staden vid sitt besök.
Fyra kilometer österut styr monopolbolaget. Utan hänsyn till Helsingborgs lokala förutsättningar etablerar de ett minimum av butiker som de sedan flyttar runt enligt ett eget mönster utan dialog med resten av samhället. Så länge vi har monopolförsäljning måste större hänsyn tas till lokala förhållanden, därför måste ett regionalt Systembolag skapas. Systembolaget Skåne ska ha uppdrag och kompetens att fatta relevanta beslut anpassade efter skånska förhållanden.
Gårdsförsäljning av lokalt producerat vin är för mig helt naturligt och jag tycker de nuvunna insikterna på flera håll borga för ett nytt sätt att se på bruk av alkohol, inte bara missbruk.
DN  DN2  DN3  DN4  DN5  DN6  SDS  SDS2  SDS3  SDS4  SKD  SVD  HD  HD2  KVP

Mer makt till kommuner och markägare – utred gasutvinning

onsdag, februari 24th, 2010

Lagstiftningen som reglerar provborrning efter gas behöver ses över. Markägare och kommuner måste få större påverkansmöjlighet. Jag har motionerat till riksdagen om det.

Jag tar inte ställning till om vi i Sverige ska använda naturgas eller inte. Den frågan måste vi borra djupare i och ta fram mer fakta innan beslut. Man kan konstatera att vi under en lång omställningsperiod kommer att gå från fossila bränslen till miljöneutrala samtidigt som vi har ett energibehov som måste tillfredställas. Naturgas kan vara ett energislag under denna omställningstid.

Själva infrastrukturen som pipelines för gas tror jag är bra. Det finns egentligen ingen anledning att inte bygga ut dessa rörledningar då själva gasinnehållet under en övergångsperiod kan utgöras av både naturgas och biogas. Man kan jämföra med vägar för fordonstrafik som kan användas både för fordon som går på bensin och för de som går på elektricitet.
Tycker också det är intressant att läsa geologistudentens bloggposter i ämnet. Även om han som student kanske inte har hela bilden som fullfjädrad geolog har han tillgång till senaste forskningen och har inte fastnat i gamla ställningstaganden.
SDS   SDS2  SKD  SKD2  SKD3  SKD4  SKD5  SKD6  HD  Geobastard blogg  SDS3  SDS4  SKD7  SKD8  SKD9