Posts Tagged ‘Kultur’

Fotboll på arbetstid

torsdag, mars 15th, 2012

Helsingborgs mest publikdragande evenemang är fotbollen. I Helsingborg har vi ett framgångsrikt elitfotbollslag – HIF – som drar tiotusentals engagerade besökare till sina matcher. Sponsorkulturen är utbredd och djupt rotad inom idrotten. Från kulturens sida har vi kanske något att lära från idrotten. Vad är då bättre än att på plats få uppleva vad så många helsingborgare betalar för år efter år för att få vara med om? Reklam och sponsorintäkter handlar om miljontals kronor för HIF.

För många som arbetar med kultur, också inom politik och förvaltning, är idrotten en okänd värld. Att tillhandahålla biljetter som gör det möjligt för politiker och personal att vid några tillfällen, på plats, få uppleva fotbollen på Olympia, träffa sponsorer och beslutfattare inom idrotten anser jag inte vara fel. Personal och politiker har fått möjlighet att på sin fritid få intryck och kunskap som de senare har nytta av i sitt arbete och i sina förtroendeuppdrag. Att stå för denna kostnad är inte orimligt. Utan denna push är det synnerligen osäkert att dessa besökare överhuvudtaget skulle sökt sig till Olympia.

Den kunskapsbreddning som en erfarenhet av Olympia innebär är värt mycket. Tyvärr har intresset att utnyttja biljetterna inte varit så stort som jag hoppats och trott.

Kanske nästa steg blir att förlägga en del av tjänsten för förvaltningspersonal och politiker på Olympia. Vi har mycket att lära av idrotten och inte minst fotbollen. Som arrangörer är idrotten på en rad områden skickligare än vi är inom kulturen. Vi har mycket att lära.

Personligen har mina besök gett mig helt nya impulser och jag har fått kontakter jag annars inte skulle.

HD

Kultursponsring

torsdag, mars 15th, 2012

För dig som läser denna blogg men inte min kulturblogg http://sanderskulturblogg.blogspot.com vill jag uppmärksamma den lokala monoltidningen, Helsingborgs Dagblad, artikel om kulturen i Helsingborgs strävan att lära av hur idrotten gör avseende ekonomiska samarbeten med andra aktörer, så kallad sponsring.
Min uppfattning är att reportern utelämnat kritisk information som funnits tillgänglig, skrivit en vinklad artikel och ger min bild via min kulturblogg.

Kulturen i Helsingborg välkomnar media i Skåne till en pressträff

fredag, januari 21st, 2011
Pressinbjudan Kulturen i Helsingborg
25 januari kl 1015-1100 (fika serveras från kl 1000)
Dunkers Kulturhus, samling i receptionen
Deltagare
Mats Sander (M), kulturnämndens ordförande
Lena Aldenmark (S), kulturnämndens vice ordförande
Kerstin Hassner, kulturchef
Program
Presentation
Uppdraget
Kulturprogram för Helsingborg
Kulturbolagens samordning
Den politiska beslutsprocessen
Relation med media

Nu har jag varit ordförande i kulturnämnden i Helsingborg tre veckor. Tre veckor av en mandatperiod på 208. Det har varit intensiva dagar med en lång rad av nya intryck. Inte visste jag hur mycket det pågår inom kulturen i Helsingborg, inte heller vad det i praktiken innebär att vara ordförande och då tänker jag på allt som inte har med just ordförandeskapet på nämndssammanträdet. Det är fantastiskt stimulerande!
Det är en ny mandatperiod. En ny ordförande och en ny vice ordförande har att ansvara för ett utökat uppdrag. Samtidigt tycker jag det är viktigt att någon gång ha träffat, skakat hand och sett personerna man har kontakt med från media i ögonen. Att lära känna varandra och utbyta tankar om de olika rollerna och relationerna mellan politiken och media.
Därför har jag bjudit in till pressträff på tisdag. Den inledande signalen i inbjudan är att alla inbjudna vet vem som är inbjuden. Så här ser inbjudan ut:

Pressinbjudan Kulturen i Helsingborg
25 januari kl 1015-1100 (fika serveras från kl 1000)
Dunkers Kulturhus, samling i receptionen

Deltagare
Mats Sander (M), kulturnämndens ordförande
Lena Aldenmark (S), kulturnämndens vice ordförande
Kerstin Hassner, kulturchef

Program
Presentation
Uppdraget
Kulturprogram för Helsingborg
Kulturbolagens samordning
Den politiska beslutsprocessen
Relation med media

Skånsk ambassad i Stockholm

torsdag, juli 8th, 2010

Det är klart att det, rent formellt, är en Skånsk representation i Stockholm som avses, men ambassad beskriver vad det egentligen innebär.
Det är dags att gå från ord till handling. Tankar på en skånsk representation i Stockholm har funnits länge men aldrig iscensatts. Nu avser jag anta utmaningen att vara en enkel volontär representant i Stockholm tills en mer permanent lösning etablerats.
Tio år efter att regionförsöket i Skåne inleddes utvecklas det den 1 januari 2011 till ett permanent självstyre. Visserligen med tydliga avgränsningar men innehåller en betydligt större grad av självstyre än de flesta andra svenska län.

En stor del av Sveriges befolkning bor i Skåne. De kommunala gränsdragningarna innebär att skåningarna inte alltid upplever att de skånska städerna är så stora som de vid en nationell jämförelse är. Stormalmö inklusive Lund tillsammans med Helsingborgsregionen skapar en storstad med 975 000 invånare.
Med det perspektivet ska Skåne ses och då är enbart förhållanden inom de svenska nationsgränserna inräknade. Räknar man in samarbetet inom Öresundsregionen och Hamburgregionen öppnas fler spännande perspektiv. Med två timmars färd med framtida höghastighetståg mellan Helsingborg-Hamburg kopplas Öresundsregionen ihop med Hamburgregionen och de nästan nio miljoner invånarna utgör en enorm dynamisk utvecklingsregion i norra Europa. Redan nu är öresundsregionens samarbete ett faktum och dess 3,6 miljoner invånare utgör en enorm tillväxtpotential.

Skåne har stora ambitioner. Det regionala självstyret innebär ökade möjligheter men samtidigt finns klara begränsningar med ett stort mått av beroende av nationella beslut. När det skånska självstyret nu permanentas 1 januari 2011 är det naturligt att skicka tydliga signaler om Skånes ändrade politiska betydelse. Samtidigt saknas en naturlig plattform – ett kraftcentrum – utanför Skåne. Etablerandet av en ständig representation – i praktiken en ambassad – i den svenska huvudstaden utgör en samlande kraft och är kritisk för att nå skånsk framgång.

Den skånska representationen i Stockholm ska utgöra kontor för regionala, nationella och europeiska frågor avseende skånska intressen. Bland de viktigaste funktionerna är att framhålla vikten av Skåne i den nationella politiska processen där handel, infrastruktur, kultur och turism är några områden av stor betydelse.
Genom regionfullmäktige, som är den parlamentariska symbolen för Skånes självstyre, ska Skåne som en positiv och konstruktiv kraft påverka den svenska regeringen och riksdagen i frågor som rör nationell lagstiftning och förvaltning av skånskt intresse.
Uppgiften för den skånska representationen i Stockholm ska vara att följa de politiska händelserna i huvudstaden och rapportera om detta till det skånska regionparlamentet. Stor uppmärksamhet ska ges att också samverka med, skapa, ingå i, arbetsgrupper och organisationer samt med alla politiska, sociala, ekonomiska och kulturella krafter som påverkar Skåne. Det innebär att ett omfattande kontaktnät med regering, departement, myndigheter och organisationer skapas.
Medvetenhetsgraden i Stockholm om Skåne ökas genom att etablera ett ”Skånes Hus” i regeringskvarteren i centrala Stockholm. Skånes Hus ska vara en naturlig mötesplats. Här ska man kunna träffa politiker från alla partier i den svenska riksdagen. Ett stort antal besöksgrupper ska varje år bjudas in för att lära sig mer om Skåne och dess förutsättningar och möjligheter genom ett mångsidigt program med evenemang där människor med skånska erfarenheter representerar det skånska samhället. I Skånes Hus ska en politisk diskussion med föreläsningar, seminarier, utfrågningar och utställningar ständigt vara närvarande.

På detta sätt kan Skånes förutsättningar och behov förmedlas i den svenska huvudstaden i syfte att främja Skånska intressen vid nationella politiska ställningstaganden.
Samarbete och amverkan med företag, organisationer och instutitioner med skånska intressen är en naturlig del av representationens arbete. Ett exempel är Lunds universitet som sedan en tid har ett etablerat kontor i Stockholm. Som volontär och enkel administratör kommer jag att fokusera stora delar av min tid att skapa en plattform och evenemang för det fortsatta arbetet i skånskt intresse.

Kultur, mänskliga rättigheter och politik

fredag, juni 18th, 2010

Mitt engagemang i den moderata utrikeskommittén för mänskliga rättigheter tar sig uttryck som jag inte riktigt räknade med när jag fick det. För det var så att ansvar för olika områden fördelades och då föll bland annat detta på min lott. Inte mot min vilja men det har inte varit helt självklart att få någon uppmärksamhet, speciellt inte på hemmaplan.

För några somrar sedan skrev jag en liten bok ”Om mänskliga rättigheter” tillsammans med Jarl Hjalmarson stiftelsen och denna sommar ska jag stå på scen och spela en roll i pjäsen ”Seven” under Almedalsveckan. Jag ska även ersätta Fredrik Reinfeldt vid ett tillfälle och Gunilla Carlsson vid ett annat samma vecka. Det ska också bli kul.

Just att få möta en massa spännande människor, arbeta med intressanta saker och känna utveckling stimulerar mig i mitt riksdagsarbete. Och inte katten trodde jag att någon skulle undra något över mina kulturupplevelser och sammanställa dem i en bok som Helsingborgs Dagblad gjorde.
”Om mänskliga rättigheter”  DN  SVD  HD Kulturenkät  ”Seven” på Riksteatern  ”Seven” på Heddas hemsida