Posts Tagged ‘Lag och ordning’

Fegar skolan ur?

torsdag, augusti 16th, 2012

Var tredje elev 14-17 år är rädda för att börja skolan efter sommarlovet. Barnen är vår framtid. Det viktigaste vi har. Behandling av barn i skolan av skolkamrater, lärare och vuxna är kritisk. Uppväxten präglar hela livet.

En motion till Ungdomens riksdag 2012  beskriver lite om hur en skolas elever ser på frågan.Var femte elev i årskurs 6-9, var tredje i mellanstadieåldern har kränkts det senast året visar färska undersökningar. Unga människor som kränks med anledning av sport, kläder, musik och intressen. En stark integritetskränkning som sätter djupa och livslånga spår. Förutom att det negativt kan påverka möjligheter till att ta till sig kunskaper i lugn och ro innebär det ofta ett påtvingat ofrivilligt socialt utanförskap.

Man ska få tycka vad man vill. Ha på sig vilka kläder man vill. Glasögon. Idrottslag. Intressen. Men inte minst slippa utstå kränkningar för saker man inte kan påverka. Hårfärg. Kroppsutseende. Dialekt. Ekonomiska resurser. Listan kan bara begränsas av mobbarnas fantasi.

Regeringen har självklart ett stort ansvar i form av lagstiftning men eftersom skolan är kommunal är det kommunpolitikerna som bär det stora ansvaret i nära sammanhang. Det är här policys, strategier och resurser beslutas och följs upp. När det är gjort? Vad händer då? Försvinner kränkningarna?

Skolan och de vuxna där har ett mycket tyngt ansvar. Här ligger klon i hela arbetet med respekt för varandra som individer. Närvaro, engagemang, ansvarstagande, kunskap i kombination med värdegrundsarbete och antimobbingstrategi borde vara framgångsfaktorer. Skolan får helt enkelt inte backa undan för sitt absoluta ansvar i frågan. Vuxna i skolan får inte fega ur, blunda och låta tiden gå för att slippa. Vår framtid är alldeles för värdefull.

DN  SVD  HD

Enhetliga regler

tisdag, augusti 14th, 2012

Bekvämt för regeringen. Media gör grovjobbet. När lugnet lagt sig är det bara att kvalitetssäkra och komplettera. Målsättningen måste vara att ta fram enhetliga regler för statliga verksamheters verksamhet inklusive representation. Likaså säkerställa en fungerande revision för att förebygga misstag och missuppfattningar avseende lagstiftning.

Klart att myndigheter, verk och stiftelser ska kunna bedriva representation, både internt och externt. Det kan vara av stor betydelse i olika sammanhang. För mig är det självklart att hantering av skattepengar ska ske med största respekt. En viktig signal är att skapa enhetliga regler och se till att de följs.

Storm efter Lugnet?

måndag, augusti 6th, 2012

Det verkar inte så. Generaldirektören för Tillväxtverket får ta hela ansvaret efter utsvävningar med skattemedel. Nog har hon haft dålig koll. Inte bara på att de interna reglerna inte följts men även hur statens tjänstemän alltid uppmanas fylla i reseräkningen om fri måltid erbjudits. En petitess kanske, men det varenda statstjänsteman känner till, känner hon inte till.
En revisionsfunktion skulle upptäckt bristerna och tagit upp dem i sin regelbundna dialog med ledningen. Styrelsen verkar inte vara uppdaterad, får inte heller någon kritik eller ansvar.

Att media avslöjar det som vilken kommunal revision enkelt skulle upptäckt tycker jag är helt åt pipsvängen. För dåligt.

Som det är nu är det upp till varje myndighet att själv sätta upp reglerna och att sedan överskrida dem utan att någon åtgärd vidtas. Enligt min uppfattning måste det till ett gemensamt regelverk för statens myndigheter och verk tillsammans med en relevant revisionsfunktion för att undvika upprepning.

Tungt ansvar

onsdag, april 25th, 2012

En ung kvinna dödad av närstående. Ett så kallat hedersmord misstänkts ha skett, igen…

Enligt de uppgifter som sprids i media har brister i samhällsfunktionerna avslöjats, igen…

Nu är det som hänt omöjligt att backa men ord som tragedi, katastrof och skandal ligger nära till hands. Det ligger ett mycket tungt ansvar på de axlar som beslutat, eller inte beslutat, om hur behandlingen av den unga kvinnan skulle ske. Nu måste det förhindras att upprepas.

HD HD2

Välj ett annat märke

måndag, september 6th, 2010

Melitta minskar antal filter i sin förpackning men bibehåller priset. Klart att man ska reagera på oschysstheter i marknadsföring men det effektivaste är nog att välja köpa ett annat märke. Lidl säljer 200-pack som inte kostar många kronor. Funkar bra, i alla fall hemma hos mig.
HD