Posts Tagged ‘Mänskliga rättigheter’

Mänskliga rättigheter – nu som e-bok

onsdag, september 19th, 2012

Min lilla skrift Om mänskliga rättigheter jag gjorde tillsammans med Hjalmarsonstiftelsen finns nu anpassad för iPad. Kul tycker jag. 

 

Tungt ansvar

onsdag, april 25th, 2012

En ung kvinna dödad av närstående. Ett så kallat hedersmord misstänkts ha skett, igen…

Enligt de uppgifter som sprids i media har brister i samhällsfunktionerna avslöjats, igen…

Nu är det som hänt omöjligt att backa men ord som tragedi, katastrof och skandal ligger nära till hands. Det ligger ett mycket tungt ansvar på de axlar som beslutat, eller inte beslutat, om hur behandlingen av den unga kvinnan skulle ske. Nu måste det förhindras att upprepas.

HD HD2

Eländesoverload

onsdag, mars 14th, 2012

Följer nyhetsrapporteringen från hemmasoffan och berörs känslomässigt när bilder på ihjälslagna barn och deras föräldrar i Syrien visas. Troligtvis är de dödade av regeringens trupper. Ett lands ledning dödar sin egen befolkning och vi kan inte stoppa det. Fruktansvärda bilder som inte riktigt går att ta till sig, de känns overkliga.

När sedan SVT2 Korrespondenterna sedan rullar i bakgrunden till mitt knattrande på datorn är min gard nere. För när de börjar visa ett reportage från Bangladesh om slaveri, barnslaveri, barnslaveri för sexuella ändamål känner jag att halsen tjocknar till och ögonen tåras. Inte så att det rinner över men nästan. Barn som stjäls, säljs av sina föräldrar och hamnar i ett prostutitionsträsk. I den aktuella stadsdelen finns 1600 registrerade prostituerade men bedöms finnas cirka 7000. 7000! Sjutusen som tvingas på att sälja sin kropp till främlingar.
Släpper fokus på det jag höll på med och följer reportagen om barnslaveri i olika former. Konstaterar att jag helt tydligt varit beredd på elände under nyhetsrapporteringen men att jag var helt oförberedd när vidriga förhållanden visades i ett annat program. Vet inte riktigt hur jag ska kunna kanalisera min känsla av att vilja reagera och göra något. Konstaterar att SVT reporter på plats i ett afrikanskt land fått kontakt med en förslavad flicka som misshandlas av sin ägare. Ägare, absurt! Han köper rent en del av sitt samvete genom att köpa henne en plats i skolan för några tusenlappar och få hennes ägare att lova sluta slå flickan. Speakerrösten meddelar att den största möjligheten för barn i en sådan situation är skola och utbildning. Det innebär att hon kanske kanske kan skapa en ljusare framtid än hon var på väg mot.
Eländestsunamin sköljer in över mig via TVn men även på internet, Facebook, ja överallt. Jag känner att min gräns är nådd, jag kan inte ta in mer, en överlastning, overload av elände som jag instinktivt försöker slå bort för att skydda mig själv. Organiserad brottslighet, korruption, maktgalenhet är några ord som beskriver anledningar till vidrigheterna. Brist på respekt för mänskligt liv och värde är på vissa ställen rent ekonomiskt och väldigt lågt värderat. Jag känner en skuld i att jag inte agerar för förändring men är kanske som de allra flesta.
Mina tankar går till FN i New York, tiden i riksdagen, den moderata utrikeskommitten, utrikesutskottet och dragningarna runt biståndet. Alla de miljarder skattekronor Sverige slussar ut varje år. Hur biståndsministern kämpar med att kunna få till stånd verkliga förändringar och mot slentrianmässighet, mot bistånd som kanske ökar korruption och cementerar maktstrukturer som innebär fortsatta vidrigheter och elände för så många miljoner människor som skulle kunna leva ett helt annat liv och utveckla sina länder och sig själva och leva i välstånd och harmoni.
Som enskild liten människa i ett av världens pytteländer frustreras jag av mina minimala påverkansmöjligheter och känner samtidigt overload, eländesoverload. Jag känner att det blir varmt och blött på min ena kind…

Sanktionera Syriska skyddare

lördag, november 12th, 2011

Mats Sander - ArabförbundsdagenArabförbundets agerande mot Syrien genom avstängningen är överraskande positivt men samtidigt ett bevis på att det är i grunden sunt. Uppmärksamheten i svensk media är pliktskyldig, man ser inte potentialen av den dörr som just öppnats och möjligheter till fortsatt positiv utveckling och större respekt av de mänskliga rättigheterna.
Just Arabförbundet påminner mig om mitt arbete med Union för Medelhavet och dess parlamentariska församling PA-UfM (fd EMPA) och aktiviteter i samband med detta inom ramen för mitt riksdagsuppdrag. Efter många och långa diskussioner genomfördes en Arabförbundsdag i riksdagen. Det var inom ramen för just mitt ordförandeskap i den svenska delegationen till EMPA. Talmannen välkomnade och jag höll ett anförande. Sedan följde en het diskussion trots kylan under den då arabiska vintern som sedan övergick till vår 2011 och nu hettar det till ordentligt. Pressmeddelande efter dagen. Efterföljande reaktioner blev kraftigare än vad vi först trodde.
Jag är av uppfattningen att det Syrien gör mot sitt folk försvaras av bland andra Ryssland och Kina vilket rimligen måste kleta av rejält på dem. Här är Sverige tillsammans med en lång rad andra alldeles för vaga. Likaså grannen Turkiet agerar alldeles för svagt. De utsmugglade bilderna på grova övergrepp på mänskligheten behöver varken textas eller dubbas, de talar för sig själv. Och vi tiger…

SR DN SVD HD SDS AB EXP

Khadaffis gigantiska tunnlar

onsdag, augusti 24th, 2011

– Nu har vi honom!, skriker libyska rebeller utanför Khaddafis högkvarter och syftar på Khaddafi. Tveksamt om man ser till det gigantiska tunnelsystem han byggt upp. Det är varken få eller små tunnlar. I min bok ”Om mänskliga rättigheter” nämner jag dem ur ett annat perspektiv, nämligen att Libyen stjäl vatten från sina grannar. Texten här och en länk till boken.

Libyen stjäl vatten och välstånd

När klimatförändring diskuterats under senare år har brist på vatten hamnat

i strålkastarljuset. Faktum är att över en miljard människor saknar tillgång

till tillräckligt med rent dricksvatten. Rent vatten är en förutsättning för

människors liv, arbete och hälsa. Omkring 1,8 miljoner barn under 5 år dör

årligen på grund av smutsigt vatten, enligt UNDP:s rapport “Bortom bristen

på vatten: Makt, fattigdom och den globala vattenkrisen.”

Libyen är ett exempel på att frihandel, vatten och säkerhetspolitik kan

komma i konflikt. Landet består till allra största delen av öken men har stora

oljefyndigheter. I samband med oljeprospektering hittade man djupt liggande

och mycket gamla vattenreserver, som kallades fossilt vatten. I början på

1990-talet påbörjades ett gigantiskt och mycket kostsamt projekt att pumpa

upp det fossila vattnet. I dag motsvarar mängden uppumpat vatten Nilens

flöde.

När vattnet är uppumpat används det bland annat för att bevattna odlingar

av tomater och andra grönsaker. Eftersom man använt olja och gas för att

först bygga uppumpningssystemet och därefter frakta upp vattnet blir tomaterna

många gånger dyrare än om man sålt oljan och köpt tomater från andra

länder. När systemet byggdes hävdade Libyen att landets vattenförsörjning

var långsiktigt löst. Med nuvarande takt bedöms vattentillgångarna räcka i

maximalt 50 år. Bevattningen har dessutom skapat problem med saltskorpor i

odlingsjorden när vattnet avdunstar i värmen.

Uppumpningen av det fossila vattnet har skapat andra gränsöverskridande

problem. Grannländerna lider brist på vatten och hävdar att Libyen roffar åt

sig av en gemensam naturresurs. Libyen anklagas för att använda rören för

dolda militära förflyttningar (de grövsta vattenledningsrören är sju meter i

diameter, de tunnaste rören är fyra meter). På så vis innebär bristen på frihandel

med vatten och vattenberoende livsmedel att Libyens regim både stjäl

vatten från sina grannar och välstånd från sin befolkning.