Posts Tagged ‘Medelhavssamarbetet’

Sanktionera Syriska skyddare

lördag, november 12th, 2011

Mats Sander - ArabförbundsdagenArabförbundets agerande mot Syrien genom avstängningen är överraskande positivt men samtidigt ett bevis på att det är i grunden sunt. Uppmärksamheten i svensk media är pliktskyldig, man ser inte potentialen av den dörr som just öppnats och möjligheter till fortsatt positiv utveckling och större respekt av de mänskliga rättigheterna.
Just Arabförbundet påminner mig om mitt arbete med Union för Medelhavet och dess parlamentariska församling PA-UfM (fd EMPA) och aktiviteter i samband med detta inom ramen för mitt riksdagsuppdrag. Efter många och långa diskussioner genomfördes en Arabförbundsdag i riksdagen. Det var inom ramen för just mitt ordförandeskap i den svenska delegationen till EMPA. Talmannen välkomnade och jag höll ett anförande. Sedan följde en het diskussion trots kylan under den då arabiska vintern som sedan övergick till vår 2011 och nu hettar det till ordentligt. Pressmeddelande efter dagen. Efterföljande reaktioner blev kraftigare än vad vi först trodde.
Jag är av uppfattningen att det Syrien gör mot sitt folk försvaras av bland andra Ryssland och Kina vilket rimligen måste kleta av rejält på dem. Här är Sverige tillsammans med en lång rad andra alldeles för vaga. Likaså grannen Turkiet agerar alldeles för svagt. De utsmugglade bilderna på grova övergrepp på mänskligheten behöver varken textas eller dubbas, de talar för sig själv. Och vi tiger…

SR DN SVD HD SDS AB EXP

Äntligen svenskt agerande!

tisdag, mars 29th, 2011

Läktarplatsen lämnas och vi kommer äntligen bli en aktiv del i det första steget i det libyska demokratibyggandet. Åtta JAS 39 Gripen med luftförsvarsuppgift är kärnan i uppdraget. Jag tror det kommer handla om så kallad Air Policing och det är en spanande funktion som avlastar och säkerställer säker luft för flygförbanden som har markanfall till uppgift.
Att vi nu kommer ner från en kommenterande funktion på läktaren till att vara en aktiv del i freds- och demokratibyggande även med flygförband var på tiden. Vi har ju flygplan som är världsbäst av sitt slag och de är ju framtagna för att användas av skicklig och vältränad personal. Det kommer säkert suga lite extra i magen att göra internationell tjänst i luften men det är egentligen en gammal svensk paradgren som vi praktiserat för länge sedan i Kongo men även med flygtransporter med TP84 Hercules sedan decennier.
HD  DN  DN2  SVD  SVD2  SVD3

En månad senare – Libyen blöder fortfarande

onsdag, mars 23rd, 2011

Idag 23 mars noterar jag att det har gått en månad sedan jag skrev om Khaddafi och hur han klamrar sig fast vid makten och samtidigt sprider blodig skräck när han slaktar sina landsmän. Från dörr till dörr, från rum till rum, i varenda garderob…

Många liv har han hunnit släcka innan världssamfundet kunnat samla sig och antagit en resolution som gör det möjligt att ingripa utan att begå våld på internationell lag. Frustrationen har varit stor hos många och anklagelser om att stå vid sidan och bara titta på har haglat som artillerield. Oavsett vad vi tycker så fungerar världen inte som Sverige, det är inte svenska förhållanden och förutsättningar som utgör grunden i förhandlingar som leder fram till säkerhetsrådets beslut.
FN-resolutionen är stödd av Arabförbundet och Nato har just uppgett att man är överens om hur man ska dela ledarskapet i insatsen. Eller rättare sagt, Sarkozy tillåts behålla ansiktet trots nederlag och medlemsländerna ska formellt processa beslutet under dagen.

Oavsett vilken metod som används för att störta Khaddafi innebär dessa beslut att tiden för hans styre kortas betydligt. Kanske ser vi snart bara röken av honom när han lämnar sitt land för att söka skydd hos någon annan av världens skurkar som utnyttjar och plågar sitt land och folk för egna högst personliga intressen.
SVD DN HD HD2 SVD2 DN2

Ytterligare ett av ondskans ansikte

onsdag, februari 23rd, 2011

Med ytterst brutala metoder, kanske mest hänsynslösa hittills, försöker detta ondskans ansikte – Khadaffi  – klamra sig fast vid makten. Oavsett vilka hemskheter han utsätter sina landsmän för så kommer det troligen inte att räcka för att mildra omvälvningen från diktatur till något annat. Detta annat är ännu inte fastställt. Många hoppas på demokrati men den är svår att bygga av länder vars medborgare inte riktigt vet vad det är. De har ingen erfarenhet av det.

Diktaturerna i området noterar mycket noga omvärldens reaktioner på det som händer. Från enskilda länders uttalanden till vad Afrikanska Unionen, Arabförbundet, EU och FN använder för vokabulär. Här kan tyckas att Sveriges uttalanden är något oförberedda och vaga vilket förvånar. Likaså den stora tröghet som UD agerar med när det gäller att få ut svenskar från Libyen. FN fårvånar också med snabbhet och tydlighet.

EuroMed-samarbetet omfattar EU medlemsländer och de länder runt Medelhavet som inte ingår i EU. Det äger rum på två nivåer. Dels är det den arena där utrikesministrarna möts i det som heter Union för Medelhavet, dels en parlamentarisk dimension där parlamentariker från partnerländerna möts i en parlamentarisk församling – EMPA.
Alla länder har beretts möjlighet att delta men alla gör det inte. Libyen har en observatörsplats men jag har aldrig sett någon därifrån på något möte under fyra år som ordförande i Riksdagens delegation till detta samarbete. Inte heller har Mauretanien visat något intresse. Egypten ar alltid välrepresenterat, i de allra flesta fall också Marocko, Algeriet, Tunisien, Israel, Palestinska myndigheten, Libanon, Syrien, och Jordanien.
Möjligheterna att agera inom dessa ramar just nu torde vara ytterst begränsade eftersom det bygger på att det finns en fungerande struktur på både regerings- och parlamentarisk nivå.

Mellanösterns och Nordafrikas diktatorer följer omvärldens reaktioner och har detta med i minnet när de själva agerar. Nu och framöver. Det är en mycket intressant tid att följa denna omvälvning i södra grannskapsområdet till EU. Utvecklingspotentialen för dessa länder är enorm om demokratin får riktigt fäste och kan verka fullt ut. Jag är bestört över hur blodig vägen dit är.
HD  HD2  HD3  HD4  HD5  HD6  HD7  HD8  DN
SvD DN SvD2  Ab 1  2  3  4  5  6  7  Aljazeera  CNN  Expr 1  2  3  DN 1  2  3  4  5  SR 1  2  3  4  5  SVT 1  2  3  4  5  6  7  Nyhetskan 1  2  3  SvD 1  2  3  4  5  6  7  GP 1  2  3  4  5

Ofattbart men äntligen har Mubarak fattat

fredag, februari 11th, 2011

Osannolikt. Det känns faktiskt helt osannolikt att Mubarak lämnar in. Folkets frihetstörst dränerade grunden han stod på. Tänker tillbaka på samtal med en tidigare egyptisk ambassadör som försökte övertyga mig om att vi behövde olika mänskliga rättigheter, de hade sina och vi våra och att demokrati inte var något som var viktigt för egyptierna. Undrar var han är och vad han gör nu.

Egyptisk militär har stort förtroende att förvalta och det ska bli intressant om de lyckas upprätthålla ordningen och samtidigt ordna rättvisa val. Islamistiska krafter är nu de enda som är förberedda och organiserade för att bedriva valrörelse.

Arabvärldens hjärta ska demokratiseras efter en nästan helt oblodig folklig kamp. Kommer grannarna och resten av arabvärldens diktatorer kunna behålla sina maktpositioner? Kommer kungarna lämna walk over? Har befolkningarna tillräckligt mycket demokratisk kunskap och erfarenhet att kunna förstå en valrörelses alla signaler? Håller tummarna för att detta blir startskottet på en ny era runt Medelhavet som innebär demokrati, fred, tillväxt, utveckling och grannsamverkan.

 

DN  DN2   DN3  DN4  DN5  DN6  7  HD