Posts Tagged ‘Medelhavssamarbetet’

Mer råd för pengarna!

fredag, oktober 22nd, 2010

Skriver om att utveckla det nordiska samarbetet i en debattartikel i dagens lokala blad. Tiden går, saker och ting förändras och vi måste ha mod och kraft att bryta befintliga strukturer för att utveckla nya effektivare sådana. Nordiska rådet var ett genidrag där och då. Men nu har det gått snart 60 år och samarbetet skulle bli mycket effektivare om det flyttade in i parlamentens ordinarie utskottsverksamhet. Riksdagens arbete med nordiska frågor skulle engagera i princip alla utskott. Förankring, delaktighet men även beslut skulle bli bättre. Mer och bättre nordiskt samarbete för pengarna alltså! På sikt kanske vi kan hitta tillräcklig vilja för en nordisk union för att främja nordiska intressen.
Man kan göra en parallell till riksdagens yngsta (och minsta) internationella delegation för medelhavssamarbetet mellan EU och de övriga medelhavsländerna – EMPA, som är skapad för att utgöra en parlamentarisk bas för regeringarnas utrikesministermöten och överenskommelser. I början av 1990-talet sågs behov av utvecklat samarbete runt Medelhavet som mynnade i det som kallas Barcelonaprocessen med start 1995. Efter några år hade samarbetet mellan regeringarna utvecklats och en parlamentarisk dimension sågs som naturlig. En parlamentarisk församling skapades 2004 och den har utvecklats sedan dess. Den senast var att skapa Union för Medelhavet – UfM.
Jag hoppas att det parlamentariska samarbetet runt Medelhavet så småningom ska kunna ingå i de nationella parlamentens ordinarie utskottsarbete, men just nu behövs särskilda ansträngningar. Precis som på 1950-talet när Nordiska rådet skapades.
DN  SDS  DN2  HD

Internationellt parlamentariskt arbete som inte uppmärksammas

måndag, mars 15th, 2010

Jag är ordförande för en av riksdagens internationella delegationer, den till medelhavssamarbetet – EMPA.
Det är parlamentariker från 43 länder samlas några gånger per år och ensas om rekommendationer till sina regeringar. I år sattes särskilt fokus på fredsprocessen i mellanöstern, men frågor som också diskuterades var kvinnans rättigheter, vattenfrågan och en medelhavsbank.
Just medelhavssamarbetet är den enda arena där Israels och Palestina utrikesministrar möts officiellt vilket är unikt. Vi påverkas starkt av hur våra grannar har det, även om de bor en bit bort. Med fred i mellanöstern skulle ett frihandelsområde kunna etableras på relativt kort tid. Tillväxten i fattiga länder skulle öka, likaså skulle demokratin stärkas och respekten för mänskliga rättigheter bli bättre.

Svensk media verkar vara totalt ointresserad av vad vi riksdagsledamöter egentligen gör i sina uppdrag så länge det inte handlar om konflikt och då helst med det egna partiet. Den största möjligheten för våra väljare att få reda på vad vi gör är genom media. Vårt arbete skapar kanske inte omedelbar monumental omställning men jag är övertygad om att mötet mellan människor skapar positiva förändringar. Att lära känna människor från andra kulturer stärker den ömsesidiga respekten för varandra. Om vi visar att vi kan samverka utan att kränka varandra kanske det kan inspirera fler att göra detsamma.

EMPA-delegationens hemsida  Riksdagens sida om internationellt arbete 
Jordan Times
 
Jordan Times
   JT2

Mitt pressmeddelande:

 

 Mats Sander (M) deltar i diskussion om Israel-Palestina-konflikt på EMPA-möte i Amman, Jordanien 

Från lördag den 13 mars till söndag den 14 mars äger den parlamentariska församlingen för Europa-Medelhavet (EMPA) sjätte session rum i Amman, Jordanien. En av de viktiga frågor som kommer att diskuteras är fredsprocessen i mellanöstern.  

– Vi har de senaste veckorna sett hur konflikten mellan Israel och Palestina starkt påverkar även skånska politiker och deras uttalanden. Rätt eller fel – detta visar att det är en mycket komplex konflikt som måste tas på största allvar. Det säger riksdagsledamot Mats Sander (M), som är Sveriges representant i EMPA.

EMPA består av 280 ledamöter. 140 ledamöter som företräder de nationella parlamenten inom EU och europaparlamentet samt 140 ledamöter som företräder de nationella parlamenten från partnerskapsländerna runt Medelhavet. Församlingen har till uppgift att bland annat ta upp politiska frågor av gemensamt intresse och att förstärka partnerskapet mellan EU och Medelhavsländerna. Mats Sander (M) är ordförande för den svenska riksdagsdelegationen till EMPA och höll ett anförande om fredsprocessen under helgens session.

– En försoning mellan Israel och Palestina är betydelsefull för fred och säkerhet, men inte bara bilateralt utan för regionen som helhet. Möjligheterna till ökat välstånd och en reellt hållbar utveckling i hela Mellanöstern går sakta på grund av låsningen. De senaste dagarnas utveckling med nya bosättningar gör att låset nu verkar ha gått i baklås. Men med EMPA fås möjlighet till dialog och diskussion. Med alla – på lika villkor, avslutar Mats Sander (M).

Mats Sander (till höger) samtalar med Israels vice talman Majallie WHBEE om fredsprocessen i Mellanöstern under EMPA-sessionen i Amman, Jordanien.
Mats Sander (till höger) samtalar med Israels vice talman Majallie WHBEE om fredsprocessen i Mellanöstern under EMPA-sessionen i Amman, Jordanien.

 

 

 

 

 

 

  

Den svenska EMPA-delegationen

tisdag, mars 17th, 2009

Från vänster till höger:
Mats Sander, Ulrika Funered, Christin Hagberg, Lisbeth Grönfeldt Bergman.
Alf Svensson och Olle Thorell hade förhinder och kunde inte delta

Vårt anförande avseende situationen i Mellanöstern

tisdag, mars 17th, 2009

Dear Mr. President,
Dear Colleagues, Ladies and Gentlemen,

On 28 January the Riksdag arranged a current affairs debate on the situation in Gaza. All political parties were represented. This debate shows the concern and willingness of the Riksdag to discuss and highlight important international issues in the Chamber.

A viable independent Palestinian State within secure and recognised borders must be created, living side by side with Israel in peace and security. Gaza and the West Bank must be united. But the isolation of Gaza must cease so that international humanitarian assistance can start immediately to create conditions for the people living in Gaza to dramatically improve their lives. Relevant UN Security Council resolutions must be respected and implemented. The Arab Peace Initiative might play a role in the future.

We also need a reconciled Palestinian partner and Israeli commitments not to destroy what is going to be rebuilt with the support of the international community.

Reconciliation is crucial for the future to achieve peace and security, not only in a Palestinian State but also in the region as such. The conflict in Gaza has seriously affected not only the countries involved but also the stability in the whole region. We therefore support the Egyptian mediation efforts. We would also like to emphasise Turkey’s increased importance and activities in the region from a geopolitical aspect and attach hope regarding the facilitating role of Turkey in the Middle East.

An enhanced dialogue is vital to achieve peace and security, prosperity and sustainable development in the Middle East as a whole. The dialogue is not only about communication, it is about building networks within and in between countries and people. It is a question of mutual benefit, and in the long run, survival for all.

I would like to end my statement by quoting one of the world’s most famous scientists, Mr. Isaac Newton, who very eloquently described the challenge more than 300 years ago:

We build too many walls and not enough bridges

Thank you!

Anförande under sessionen

tisdag, mars 17th, 2009

Riksdagskollegan Lisbeth Grönfeldt Bergman förbereder ett anförande om kvinnans rättigheter. Det handlar om vikten av att de politiska partierna tar sitt ansvar så att kvinnor kan engagera sig politiskt. Det är inte självklart i alla länder.

Mitt anförande skriver Lisbeth om här.